חדשות

מחקר של משרד הבריאות: הציבור בישראל חשוף למזהמים סביבתיים רבים

המחקר התבסס על נטילת דגימות דם, שתן וחלב אם, ונמצא כי המזהמים הנפוצים הם מעישון סביל ומפירוק של חומרי הדברה שונים

משרד הבריאות פרסם בסוף השבוע תוצאות מחקר העוסק בהערכת הסיכונים בעת חשיפה למזהמים סביבתיים. את המחקר יזם המשרד. המחקר נערך באוכלוסייה הכללית בקרב בני 20 ומעלה ומבוסס על שיטת הניטור הביולוגי החדשנית, "ביו-מוניטורינג", המאפשרת מדידה ישירה של מזהמים סביבתיים בגוף האדם (דם, שתן, חלב אם וכו'). מחקרים מסוג זה נערכים באופן שיטתי בארצות-הברית, בקנדה, בגרמניה ובצרפת.

מטרתו העיקרית של המחקר הייתה להעריך חשיפה למזהמים סביבתיים נפוצים כמו עישון סביל כפוי, חומרי הדברה מסוג זרחנים אורגניים, פתאלטים, ביספינול A ופחמימנים ארומטיים רב טבעתיים, ולהשוות את רמת החשיפה באוכלוסייה לרמת החשיפה באוכלוסיות בארצות הברית ובאירופה. מטרה נוספת הייתה לבדוק את הגורמים הדמוגרפיים והתזונתיים של חשיפה למזהמים הללו. המחקר מומן ברובו על ידי הקרן לבריאות וסביבה.

במהלך המחקר נאספו דגימות שתן ונתונים מפורטים משאלון שמילאו 250 בני אדם בני 73-20 מכל אזורי הארץ, גברים ונשים, יהודים וערבים, עירוניים וכפריים, מרמות סוציו-אקונומיות שונות. דגימות השתן  נשלחו למעבדה בגרמניה ונבדקו בהן מזהמים או תוצרי הפירוק הבאים: תוצר פירוק של ניקוטין (סמן לעישון כפוי), תוצרי פירוק של זרחנים אורגניים (חומרי הדברה), תוצרי פירוק של פתאלטים, ביספינול A, ותוצרי פירוק של פחמימנים ארומטיים רב טבעתיים.

מתוצאות הביניים של המחקר עולים הממצאים הבאים:
- אצל רוב הלא מעשנים באוכלוסיית המחקר נמצא קוטינין בשתן, ממצא המעיד על חשיפה לעישון כפוי. אחוז הלא מעשנים שריכוז הקוטינין בשתן שלהם היה מעל סף הגילוי היה גבוה מאוד באוכלוסיית המחקר יחסית למחקר דומה שנערך בקרב האוכלוסייה הכללית בקנדה.
- אצל רוב המשתתפים במחקר נמצאו תוצרי פירוק של זרחנים אורגניים בשתן (ממצא שמעיד על חשיפה אפשרית לזרחנים אורגניים מסוימים) - הריכוזים הממוצעים היו גבוהים יחסית לאוכלוסיות בארצות הברית ובקנדה, אך דומים לאוכלוסייה הכללית בצרפת.
- אצל רוב המשתתפים במחקר נמצא ביספינול A ותוצרי פירוק של פתאלטים בשתן - הריכוזים הממוצעים היו דומים לאוכלוסייה הכללית בארצות הברית.
- אצל רוב המשתתפים במחקר נמצאו תוצרי פירוק של פחמימנים ארומטיים רב טבעתיים - הריכוזים הממוצעים היו דומים לאוכלוסייה הכללית בארצות הברית.

בהודעת משרד הבריאות לתקשורת הודגש כי המחקר בדק חשיפה למזהמים ולא בחן את ההשפעות הבריאותיות של המזהמים. בעקבות הממצאים ימשיכו החוקרים ממשרד הבריאות, בשיתוף האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת בן-גוריון, לבחון את הגורמים הדמוגרפיים והתזונתיים של החשיפה למזהמים הנ"ל במטרה לאפיין את מקורות החשיפה האפשריים. התוצאות יפורסמו בנפרד.

תוצאות המחקר מעידות על כך שהציבור בישראל נחשף למגוון מזהמים סביבתיים. ממצאים דומים דווחו מארצות הברית, קנדה וצרפת. משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות הודיעו כי הם פועלים להורדת חשיפת הציבור למזהמים הסביבתיים. עם זאת, המודעות לנושא של חשיפה פוטנציאלית למזהמים סביבתיים, ונקיטת צעדים פשוטים בידי הציבור, יכולים לצמצם את חשיפת הציבור למזהמים הסביבתיים.

לדיווח המלא ממשרד הבריאותMinistry of Health Report

נושאים קשורים:  חדשות,  משרד הבריאות,  חומרי הדברה,  מזהמים סביבתיים
תגובות