אספירין

Clopidogrel מגביר תמותה ואינו מונע שבץ מוחי חוזר לאחר שבץ לקונרי

מחקר SPS3 הופסק טרם סיומו המתוכנן כיוון שנמצא כי טיפול ב-Clopidogrel נוסף לטיפול באספירין למניעת שבץ חוזר לאחר שבץ לקונרי, הוביל לעלייה בתמותה ללא ירידה בשיעור מקרי השבץ החוזר

23.09.2012, 08:13

שבץ לקונרי הוא אוטם מוחי סב-קורטיקלי קטן, וכ-25% ממקרי השבץ האיסכמי הם מסוג זה. מרבית המקרים נגרמים עקב מחלה טרשתית מקומית בכלי דם קטנים. מקובל להתחיל טיפול באספירין לאחר אבחון שבץ לקונרי. הוספת טיפול ב-Clopidogrel לטיפול באספירין נמצאה יעילה בהורדת הסיכון לאירועי שבץ בקרב מטופלים הסובלים מפרפור פרוזדורים או לאחר ACSי(Acute Coronary Syndrome), אך היא קשורה גם לעלייה בשיעור אירועי הדמם.

מחקר SPS3י(Secondary Prevention of Small Subcortical Strokes) הוא מחקר מבוקר אקראית שנערך ב-82 מרכזים בצפון אמריקה, דרום אמריקה וספרד, ובחן שתי התערבויות שונות – טיפול באספירין וב-Clopidogrel וטיפול באספירין בלבד, ואיזון לחץ הדם לשתי רמות מטרה שונות. במאמר זה דווח על תוצאות ההשוואה בין הטיפולים נוגדי פעילות הטסיות. חלק זה של המחקר הופסק לפני סיומו לאור הממצאים.

שבץ מוחי (אילוסטרציה)

שבץ מוחי (אילוסטרציה)

נכללו משתתפים מעל גיל 30 שאובחנו כסובלים משבץ לקונרי על פי בדיקת MRI במהלך 180 הימים שקדמו להשתתפותם, וללא מחלה טרשתית הניתנת לטיפול באמצעות ניתוח בעורקי הקרוטיד או גורם סיכון לשבץ עקב תסחיף. המחקר נמשך בשנים 2003–2011. למשתתפים הוקצה אקראית טיפול ב-Clopidogrel במינון של 75מ"ג ליום או פלסבו, וכלל המשתתפים טופלו באספירין במינון של 325 מ"ג ליום.

נכללו 3,020 משתתפים – 1,503 בקבוצת האספירין בלבד (בשילוב עם פלסבו) ו-1,517 בקבוצה שטופלה באספירין וב-Clopidogrel. גילם הממוצע של המשתתפים היה 63±11 שנים, ו-63% היו גברים. משך המעקב הממוצע היה 3.4 שנים, ומשך הזמן הממוצע בין אירוע השבץ הלקונרי לתחילת הטיפול היה 62 יום. אירוע שבץ חוזר נראה אצל 263 משתתפים (245 מקרי שבץ איסכמי ו-34 מקרי דמם תוך מוחי).

לא נמצא הבדל בין שתי הקבוצות בסיכון לאירוע שבץ חוזר – 2.5% לשנה בקבוצת אספירין+Clopidogrel ו-2.7% לשנה בקבוצת האספירין בלבד (HR 0.92, 95%CI 0.72-1.16). ירידה בלתי מובהקת של 18% בסיכון היחסי לשבץ איסכמי נמצאה בטיפול הכפול, אך במקביל נראתה עלייה בלתי מובהקת של 70% בסיכון לדמם תוך מוחי. לא נמצא הבדל בהיארעות של שבץ קטלני או של שבץ הגורם לנכות.

עלייה בתמותה הכללית נמצאה בקרב המטופלים באספירין ו-Clopidogrel בהשוואה למטופלים באספירין בלבד (HR 1.52, 95%CI 1.14-2.04, P=0.004) וכן עלייה מובהקת בסיכון לדמם (HR 1.97, 95%CI 1.41-2.71, P<0.001), אך העלייה בסיכון לדמם אינה מסבירה באופן מלא את העלייה בתמותה.

החוקרים מסכמים כי במחקר זה נמצאה עלייה בסיכון לתמותה ובסיכון לדמם בעקבות טיפול ב-Clopidogrel בנוסף לטיפול באספירין לאחר אבחון של שבץ מוחי לקונרי. תוצאות המחקר לגבי איזון לחץ הדם צפויות להתפרסם בהמשך השנה.

המחקר נערך בתמיכת החברות Sanofi-Aventis ו-Bristol-Myers Squibb.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

The SPS3 Investigators, Effects of Clopidogrel Added to Aspirin in Patients with Recent Lacunar Stroke, N Engl J Med. 2012 Aug 30;367(9):817-25.

נושאים קשורים:  אספירין,  שבץ,  clopidogrel,  SPS3,  שבץ מוחי לקונרי,  מחקרים
תגובות