סוכרת

ניתוח בריאטרי: יתרונות רבים לטווח ארוך

במעקב פרוספקטיבי במשך 6 שנים נמצא שיעור מוגבר של רמיסיה של סוכרת ויתר לחץ דם ושיעור מופחת של היארעות סוכרת בקרב משתתפים שעברו ניתוח Gastric Bypass

20.09.2012, 13:14

שיעור היארעות ההשמנה הולך וגובר, ובמקרי השמנה ניכרת (extreme obesity) טיפול באמצעות שינוי באורח החיים או טיפול פרמקולוגי אינו מספק לרוב, והטיפול היחיד שנמצא יעיל בהשגת הפחתת משקל לטווח ארוך הוא ניתוח באריאטרי. עם זאת, קיים מידע מועט לגבי תוצאות ניתוח כזה לטווח ארוך.

במחקר זה בוצע מעקב פרוספקטיבי במשך 6 שנים בממוצע אחר 3 קבוצות משתתפים במדינת יוטה בארה"ב. בכל הקבוצות נכללו משתתפים בני 18–72, בעלי BMI גבוה מ-35 בתחילת המעקב. קבוצת המחקר כללה 418 משתתפים שעברו ניתוח בריאטרי (Ruox-en-Y Gastric bypass, להלן RYGB). קבוצת ביקורת מספר 1 כללה 417 משתתפים שפנו למרכזים רפואיים על מנת לעבור ניתוח, אך לא נותחו בסופו של דבר. קבוצת ביקורת מספר 2 כללה משתתפים שנבחרו אקראית מתוך בסיס נתונים גדול. כלל המשתתפים הוזמנו לבדיקות מעקב בתחילת המחקר (טרם הניתוח בקבוצת המחקר), לאחר שנתיים ולאחר 6 שנים. ה-BMI הממוצע של המשתתפים בתחילת המחקר היה 45.9.

בקבוצת המחקר נראתה ירידה ממוצעת של 34.9% במשקל לאחר שנתיים, וירידה ממוצעת של 27.7% (בהשוואה למשקל ההתחלתי) לאחר 6 שנים (כלומר עלייה ממוצעת של 7.2% בין השנה השנייה לשנה השישית). בקבוצת ביקורת מספר 1 נראתה עלייה ממוצעת של 0.2% במשקל לאחר 6 שנים, ובקבוצת ביקורת מספר 2 לא נראה שינוי במשקל לאחר 6 שנים. לאחר 6 שנים, 96% ממשתתפי קבוצת המחקר שמרו על משקל נמוך ב-10% ממשקלם הבסיסי, ו-76% שמרו על משקל נמוך ב-20% ממשקלם הבסיסי.

רמת הגלוקוז בצום הייתה גבוהה מ-100mg/dL בתחילת המעקב אצל 49% ממשתתפי קבוצת המחקר. לאחר שנתיים היה השיעור המקביל 7%, ולאחר 6 שנים – 11%. שיעור הרמיסיה של סוכרת בקבוצת המחקר היה 62% לאחר 6 שנים, בהשוואה ל8% בקבוצת ביקורת מספר 1 (לגבי ריפוי סוכרת בקבוצת הביקורת לעומת קבוצה זו חושב OR 16.5, 95%CI 4.7-57.6 P<0.001), ו-6% בקבוצת ביקורת מספר 2 (OR 21.5, 95%CI 5.4-85.6, P<0.001).

שיעור היארעות הסוכרת לאחר הניתוח היה נמוך יותר בקבוצת המחקר בהשוואה לשתי קבוצות הביקורת – 2% בקבוצת המחקר לעומת 17% בקבוצת ביקורת מספר 1 (כלומר OR 0.11, 95%CI 0.01-0.34, P<0.001) ו-15% בקבוצת ביקורת מספר 2 (כלומר OR 0.21, 95%CI 0.06-0.67, P<0.001).

גם שיעור הרמיסיה של יתר לחץ דם היה גבוה יותר בקבוצת המחקר בהשוואה לשתי קבוצות הביקורת לאחר 6 שנים (42% לעומת 18% ו-9%). כמו כן נראה שיעור גבוה יותר של עלייה ברמת HDL-C מרמה נמוכה לרמה תקינה בקבוצת הביקורת.

במהלך המעקב אירעו 29 מקרי מוות. 12 (3%) בקבוצת המחקר, 14 (3%) בקבוצת ביקורת מספר 1, ו-3 (1%) בקבוצת ביקורת מספר 2. אף אחד ממקרי המוות בקבוצת המחקר לא אירע במהלך 30 יום לאחר הניתוח. ייתכן כי נמצא שיעור גבוה יותר של מקרי התאבדות בקבוצת הניתוח (אם כי מספר האירועים הקטן מגביל את היכולת להסיק מסקנות בעניין זה). שיעור הופעת סיבוכים לאחר הניתוח היה 3%.

החוקרים מסכמים כי מרבית המטופלים שעברו ניתוח RYGB שמרו על משקל נמוך משמעותית ממשקלם ההתחלתי במשך 6 שנים, שיעור הרמיסיה של סוכרת היה גבוה יותר בקרב משתתפים שנותחו, ושיעור היארעות הסוכרת היה נמוך יותר. נראה שיפור מובהק בפרופיל הסיכון המטבולי והקרדיווסקולארי.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Adams et al.; Health Benefits of Gastric Bypass Surgery After 6 Years, JAMA, September 19, 2012—Vol 308, No. 11

נושאים קשורים:  סוכרת,  השמנה,  עודף משקל,  ניתוח בריאטרי,  Roux-en-Y,  מחקרים
תגובות