התקף לב

עבודה במשמרות כרוכה בסיכון מוגבר לתחלואה וסקולארית

במטה-אנליזה שבחנה את הסיכון לאירועים וסקולאריים בקרב עובדים במשמרות נמצא כי עבודה במשמרות מגדילה את הסיכון להתקפי לב, לשבץ מוחי ולאירועים קורונריים

19.09.2012, 11:06

עבודה במשמרות מוגדרת ככל עבודה מחוץ לשעות העבודה המקובלות, כלומר משמרות ערב או משמרות לילה, משמרות משתנות, כוננויות, משמרות ממושכות וכדומה. ידוע כי צורת עבודה זו כרוכה בפגיעה בשינה, בשעון הצירקדי ובאיזון בין עבודה לפנאי. מחקרים הגיעו למסקנות סותרות לגבי הקשר בין עבודה במשמרות לבין תחלואה וסקולארית.

במטה אנליזה זו נכללו 35 מחקרים, המבוססים על 34 בסיסי נתונים, וכללו במשולב 2,011,935 משתתפים. בניתוח 10 מחקרים שבחנו את הסיכון להתקפי לב נמצא סיכון מוגבר בקרב העובדים במשמרות (RR 1.23, 95%CI 1.15-1.31). גם בניתוח שני מחקרים שבחנו את הסיכון לשבץ איסכמי נמצא סיכון מוגבר הכרוך בעבודה במשמרות (RR 1.05, 95%CI 1.01-1.09). בניתוח 28 מחקרים שבחנו את הסיכון לכל אירוע קורונרי נמצא סיכון מוגבר (RR 1.24, 95%CI 1.10-1.39), אולם במקרה זה נמצאה הטרוגניות גבוהה בין המחקרים (I2=85%).

התקף לב (אילוסטרציה)

סיכון להתקפי לב (אילוסטרציה)

תשעה מחקרים בחנו את הסיכון לתמותה עקב מחלה קורונרית, ארבעה בחנו את הסיכון לתמותה עקב גורם צרברווסקולארי, חמישה בחנו את הסיכון לתמותה עקב גורם קרדיווסקולארי ושמונה בחנו את הסיכון הכללי לתמותה. לגבי כל אחד מסוגי התמותה שנבחנו נמצא סיכון מוגבר ( RR>1.0), אך באף אחד מהמקרים לא הייתה העלייה בסיכון מובהקת סטטיסטית.

החוקרים מסכמים כי יש סיכון מוגבר לתחלואה וסקולארית בקרב העובדים במשמרות, וכי יש לעורר מודעות לסיכון זה ולהקפיד על איזון גורמי הסיכון בקרב עובדים אלו. כמו כן יש מקום למחקר נוסף לזיהוי דפוסים "מסוכנים" יותר של עבודה במשמרות, ולבחינת השפעת שינוי דפוסי העבודה על הסיכון.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Vyas et al.; Shift work and vascular events: systematic review and meta-analysis, BMJ. 2012 Jul 26;345:e4800.

נושאים קשורים:  התקף לב,  שבץ,  עבודה במשמרות,  מחקרים,  אירועים קרדיווסקולריים
תגובות