אנדוקרינולוגיה

השמנת יתר מגנה מפני תמותה?

במעקב של כשנתיים אחר עשרות אלפי מטופלים לאחר אירוע לב חריף נמצא כי שיעור התמותה של מטופלים הסובלים מעודף משקל קל-בינוני בעקבות האירוע הוא הנמוך ביותר

13.09.2012, 20:07

פרדוקס השמנת היתר הוא תופעה נצפית אפידמיולוגית אשר מצביעה על כך שבמספר מצבי מחלה השמנת יתר קשורה בפרוגנוזה עדיפה על פני משקל תקין. במחקר זה נבדק הקשר בין השמנת יתר לבין תמותה במעקב אחרי אנשים שחוו אירוע לב חריף.

במחקר נבדקו כ-65,000 מטופלים שעברו צנתור כתוצאה מאירוע לב חריף. הנתונים נלקחו מתוך הרשומות השבדיות (SCAAR REGISTRY). אחרי חלוקה כללית למטופלים שסבלו מחסימות משמעותיות (כ-85%) ולמטופלים שלא סבלו מכך, וחלוקה על פי הטיפול שניתן לקבוצת המטופלים שסבלו מחסימה משמעותית (טיפול תרופתי בלבד, טיפול בצנתור, מעקפים) חולקו הנבדקים לעוד 9 קבוצות על פי ה-BMI שלהם. כאשר קבוצת הרזים (BMI=21.0 to 23.5 kg/m2 ) הייתה נקודת ההתייחסות. המעקב נמשך עד 3 שנים לכל היותר.

השמנת יתר (אילוסטרציה)

השמנת יתר (אילוסטרציה)

תוצאות: ללא קשר לקיום חסימות משמעותיות או לסוג הטיפול שניתן, בקבוצת האנשים שהיו בתת משקל  (BMI<18.5 kg/m2) שיעורי התמותה היו הגבוהים ביותר. שיעורי התמותה הנמוכים ביותר היו בקבוצת האנשים שקיבלו טיפול תרופתי או טיפול בצנתור וסבלו מעודף משקל קל (BMI 26.5–<28 kg/m2).י(HR 0.52; 95% CI 0.34–0.80 and HR 0.64; 95% CI 0.50–0.81).

כאשר ה-BMI נאמד כמדד רציף, הסיכון לתמותה ירד עם עליית ה-BMI עד לערכים של 35kg/m2, ולאחר מכן חלה עלייה בתמותה. בקבוצת האנשים שעברה ניתוח מעקפים לא נמצאו הבדלים בשיעורי התמותה בין קבוצות עודף המשקל לקבוצת הביקורת של אנשים שהיו במשקל תקין.

לסיכום, במעקב אחרי קבוצה גדולה של מטופלים לאחר אירוע לב חריף, הקשר בין תמותה למשקל נראה כמו עקומה פרבולית, והסיכון של מטופלים הסובלים מעודף משקל קל-בינוני הוא הנמוך ביותר.

ערך: ד"ר רועי תירוש

מקור:

Evidence for obesity paradox in patients with acute coronary syndromes: a report from the Swedish Coronary Angiography and Angioplasty Registry. Angerås O et al. Eur Heart J. 2012 Sep 4.

נושאים קשורים:  אנדוקרינולוגיה,  עודף משקל,  תמותה,  השמנת יתר,  אירוע לב,  מחקרים
תגובות