אספירין

טיפול ב-PPI אינו פוגם בהשפעת clopidogrel

במחקר בריטי נמצא כי טיפול ב-PPI אינו מוביל לפגיעה משמעותית קלינית ביעילות הטיפול ב-clopidogrel

09.09.2012, 09:33

תרופות מקבוצת PPIי(Proton Pump Inhibitors) ניתנות במקרים רבים על מנת להפחית את הסיכון לדמם במערכת העיכול בקרב מטופלים באספירין וב-clopidogrel למניעת תחלואה וסקולארית. Clopidogrel היא תרופה הניתנת במצב בלתי פעיל, ומועברת למצבה הפעיל על ידי האנזים cytochrome P450 2C19. אנזים זה מעוכב על ידי תרופות מקבוצת ה-PPI, ונמצא כי טיפול בתרופות אלו גורם לפעילות מופחתת של clopidogrel. לכן הועלו חששות לגבי טיפול מקביל ב-PPI וב-clopidogrel.

מחקר זה כלל למעשה שני מחקרים לבחינת השפעת הטיפול ב-PPI על שיעור התמותה והתקפי הלב בקרב מטופלים ב-clopidogrel. המחקר הראשון היה מחקר קוהורט. המחקר השני בוצע בשיטת self controlled case series. בשיטה זו נערכת השוואה בין תקופות שבהן יש חשיפה לטיפול לבין תקופות ללא חשיפה אצל כל מטופל, על מנת להפחית את השפעת הההבדלים בין מטופלים שונים.

המחקר התבסס על כמה בסיסי נתונים (General Practice Research Database, Myocardial Ischemia National Audit Project, ונתוני תמותה לאומיים). נאספו נתונים החל משנת 2003, ועד להפסקת הטיפול באספירין וב-clopidogrel או עד שנת 2009.

זוהו 24,471 מטופלים שטופלו ב-clopidogrel בשילוב עם אספירין במשך 12 חודשים לפחות. 50% מהם טופלו גם ב-PPI בשלב כלשהו, ולגבי 69% נמצאה גם תקופה של טיפול באספירין וב-clopidogrel ללא PPI במהלך המעקב. המטופלים ב-PPI נטו להיות מבוגרים יותר, וסבלו בשכיחות גבוהה יותר מסוכרת, מ-Peripheral Vascular Disease ומסרטן.

במחקר הקוהורט נמצא כי שיעור היארעות התוצאה העיקרית המשולבת, שכללה תמותה עקב כל גורם והתקפי לב, היה 11% במהלך טיפול ב-PPI ו-8% ללא טיפול ב-PPI. על סמך נתונים אלו, ולאחר שהובאו בחשבון גורמי סיכון נוספים, חושב סיכון יחסי של 1.37 בעת טיפול מקביל ב-PPI בהשוואה להיעדרו (95%CI 1.27-1.48).

לעומת זאת, במחקר בשיטת self controlled case series, נמצא כי מתוך 2,471 משתתפים, 444 סבלו מהתקף לב במהלך חשיפה ל-PPI. לאחר שהובא בחשבון גם הגיל, נמצא כי הסיכון היחסי בעת טיפול מקביל ב-PPI בהשוואה להיעדרו הוא 0.75 (95%CI 0.55-1.01). התוצאות היו דומות גם כאשר הובאו בחשבון רק תרופות מקבוצת ה-PPI הידועות כמעכבות של האנזים 2C19.

החוקרים מסכמים כי האינטראקציה הבין תרופתית בין clopidogrel לבין תרופות מקבוצת PPI אינה גורמת לנזק משמעותי קלינית. הקשר שנצפה בין טיפול ב-PPI לבין אירועים מסוימים אינו קשר סיבתי ככל הנראה, והוא יכול להיות מוסבר על ידי הבדלים בין מטופלים. השימוש ב-PPI במקביל לטיפול באספירין וב-clopidogrel מוכח כמונע דמם במערכת העיכול, ולפיכך עליו להמשיך ולהיחשב כטיפול מונע חשוב עבור מטופלים הנמצאים בסיכון לכך.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Douglas et al.; Clopidogrel and interaction with proton pump inhibitors: comparison between cohort an within person study designs, BMJ. 2012 Jul 10;345:e4388.

נושאים קשורים:  אספירין,  תמותה,  PPI,  טיפול מונע,  clopidogrel,  התקפי לב,  מחקרים
תגובות