הפסקת עישון

הפסקת עישון מובילה לעלייה ממוצעת במשקל של 5-4 ק"ג

מטה אנליזה שכללה 62 מחקרים מצאה כי העלייה הממוצעת במשקל במהלך 12 חודשים לאחר הפסקת עישון מוצלחת היא 5-4 ק"ג, אולם קיימת שונות גבוהה באוכלוסייה

20.09.2012, 10:33

מחקרים רבים מעידים על קשר בין עישון למשקל הגוף. מחקרים אפידמיולוגיים מדגימים כי מעשנים שוקלים בממוצע פחות מלא מעשנים, וכי מעשנים בעבר שוקלים יותר ממעשנים ויותר מלא מעשנים. עלייה במשקל בעקבות הפסקת עישון פוגעת במידת מה ביתרון הבריאותי של הפסקת העישון, והחשש ממנה עלול למנוע ממעשנים לנסות להפסיק לעשן.

במטה אנליזה זו נבחנה העלייה במשקל לאחר הפסקת עישון מוצלחת. נכללו 62 מחקרים שכללו משתתפים שהפסיקו לעשן ללא טיפול או בעזרת טיפול תרופתי (תחליפי ניקוטין, bupropion, varenicline), ושדווח בהם על השינוי במשקל בקרב משתתפים שהצליחו להתמיד בהפסקת העישון. בחלק מהמחקרים נבחרו מראש משתתפים שהביעו דאגה לגבי משקלם.

עישון (אילוסטרציה)

עישון (אילוסטרציה)

בקרב משתתפים שהפסיקו לעשן ללא טיפול תרופתי נראתה עלייה ממוצעת של 1.12 ק"ג לאחר חודש, של 2.26 ק"ג לאחר חודשיים, של 2.85 ק"ג לאחר שלושה חודשים, של 4.23 ק"ג לאחר שישה חודשים ושל 4.67 ק"ג לאחר שנה. בקרב מעשנים שהפסיקו לעשן בעזרת טיפול תרופתי נראתה עלייה דומה במשקל. לאחר שנה לא נמצא הבדל מובהק בין מעשנים שהעידו מלכתחילה על דאגה לגבי משקלם לבין משתתפים שלא העידו על כך.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

לאחר שנה של הימנעות מעישון ללא טיפול תרופתי נראתה ירידה במשקל אצל 16% מהמשתתפים, עלייה של פחות מ-5 ק"ג אצל 37% מהמשתתפים, עלייה של 5–10 ק"ג אצל 34% מהמשתתפים ועלייה של יותר מ-10 ק"ג אצל 13% מהמשתתפים. התוצאות בקרב משתתפים שהפסיקו לעשן בעזרת טיפול תרופתי היו דומות.

החוקרים מסכמים כי דיווחים קודמים העריכו בחסר את מידת העלייה במשקל הקשורה בהפסקת עישון. בקרב מעשנים המפסיקים לעשן במסגרת טיפול במרפאה, העלייה הממוצעת במשקל היא של 4–5 ק"ג במהלך שנה של הימנעות, והעלייה המהירה ביותר קורית במהלך 3 החודשים הראשונים (עלייה של ק"ג אחד בחודש). עם זאת קיימת שונות גבוהה בין המטופלים. 16%–21% מהמשתתפים יורדים במשקל ואילו 13%–14% עולים מעל 10 ק"ג במשקלם.

לדעתם של החוקרים מידע זה יכול לסייע לרופא להציג בפני המטופל הערכה של מידת העלייה הצפויה במשקל לאחר הפסקת עישון. יש צורך במחקר נוסף לזיהוי מטופלים המועדים במיוחד לעלייה במשקל, על מנת לנקוט בדרכי מניעה.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Aubin et al.; Weight gain in smokers after quitting cigarettes:meta-analysis, BMJ. 2012 Jul 10;345:e4439

נושאים קשורים:  הפסקת עישון,  עלייה במשקל,  מחקרים
תגובות