גרורות

תבחין גנטי לניבוי שליחת גרורות ממלנומה של הענביה

תבחין ביטוי גנטי למלנומה של הענביה מנבא בהצלחה סטטוס גרורתי

20.08.2012, 09:26

מלנומה של הענביה, גידול בעל פוטנציאל לשליחת גרורות וגרימת מוות, היא הגידול התוך עיני הראשוני השכיח ביותר. התקדמות בטכניקות הטיפול אפשרה את שימור העין והראייה, אולם לא הקטינה את אחוזי התמותה במקרים אלו. כיום נעשים ניסיונות לפתח טיפולים עבור חולים שהסיכון לשליחת גרורות אצלם גבוה, ואף נעשים מאמצים לאפיון מוקדם של חולים אלו.

על פי ה-Gene expression profilingי(GEP) ניתן לסווג את גידולי המלנומה של הענביה לשני תתי-סוגים: רמה I (פוטנציאל נמוך לשליחת גרורות) ורמה II (פוטנציאל גבוה לשליחת גרורות). נמצא כי יש מתאם בין GEP רמה II לבין מוטציה ב-BAP1 tumor suppressor gene, שממוקם בכרומוזום 3, כרומוזום שיש לו נטייה לאבוד בגידולים אלו. ברוב הגידולים מרמה II השולחים גרורות, עותק אחד של BAP1 הוא מוטנטי והשני חסר (כל כרומוזום 3 אובד), דבר העומד בקנה אחד עם תיאוריית ה-"2 hit" של tumor suppressor genes. כצפוי, יש מתאם בין מונוזומיה 3 לבין GEP רמה II, אולם נמצא בכמה מחקרים כי ל-GEP יתרון פרוגנוסטי משמעותי על פני בדיקות למונוזומיה 3, כמו גם על פני מבחנים ציטוגנטיים ופתולוגים אחרים.

לאור כך תוכנן תבחין GEP המתאים לבדיקה קלינית והמבוסס על ביטויים של 15 גנים. התבחין מתבסס על בדיקת polymerase chain reactionי(PCR), המאפשרת זיהוי כמויות קטנות ביותר של RNA שמקורו מדגימות fine-needle aspiration biopsyי(FNAB) מגידולים אלו.

לצורך מחקר זה נוצרה קבוצת ה-Collaborative Ocular Oncology Group, המורכבת מ-12 מרכזי אונקולוגיה אוקולרית בצפון ארה"ב. מטרת הקבוצה הייתה לבחון פרוספקטיבית את תבחין ה-GEP בקבוצה גדולה של חולי מלנומה של הענביה. תבחין ה-GEP נעשה לאחר נטילת דגימה מהגידול הראשוני. לאחר מכן טופלו החולים כמקובל ונותרו במעקב לשם איתור גרורות באיברי מטרה. מחקר זה כלל גידולים (מלנומה) של הדמית (choroids) ושל גוף העטרה (cilliary body).

כ-459 חולי מלנומה של הענביה (דמית/גוף העטרה) גויסו למחקר זה. 260 מהעיניים שנבדקו עברו גם אנליזה לסטטוס של כרומוזום 3 באמצעות תבחין single nucleotide polymorphismי(SNP). הדיוק הפרוגנוסטי של תבחין ה-GEP הושווה לקלסיפיקציית ה-Tumor-Node-Metastasisי(TNM) ולסטטוס כרמוזום 3.

תבחין ה-GEP קטלג בהצלחה 446 מתוך 459 המקרים (97.2%). ב-276 מקרים נמצא GEP רמה Iי(61.9%) וב-170 מקרים רמה IIי(38.1%). הזמן הממוצע למעקב עמד על 18 חודשים. גרורות נמצאו ב-3 ממקרי ה-GEP רמה Iי(1.1%) וב-44 ממקרי רמה IIי(25.9%). למרות המתאם שנמצא בין GEP רמה II לבין הימצאות מונוזומיה 3 (P<0.0001), ב-54 מתוך 260 הגידולים שבהם נבדק סטטוס כרומוזום 3, לא נמצאה התאמה. במקרים אלו תבחין ה-GEP נמצא מדויק יותר (p=0.0001).

במידול רב משתני (Cox modeling) נמצא כי לתבחין ה-GEP האסוציאציה הבלתי תלויה הגבוהה ביותר עם הימצאות גרורות (p<0.0001). בנוסף לכך, סטטוס כרומוזום 3 לא תרם מידע פרוגנוסטי בעל ערך מוסף לזה שהתקבל מתבחין ה-GEPי(p=0.2). כעבור 3 שנות מעקב, השיפור ברקלסיפיקציה של תבחין ה-GEP בהשוואה לשיטת TNM היה 0.43 (p=0.001) ולסטטוס כרומוזום 3 0.38 (p=0.004).

החוקרים הסיקו כי תבחין ה-GEP הצליח בשיעור גבוה ביותר ונמצא כאמצעי הניבוי המדויק ביותר בהשוואה לכל הסמנים האחרים שנבדקו, כולל קלסיפיקציית TNM וסטטוס כרומוזום 3.

ערך: ד"ר דידי פביאן

מקור:

Collaborative ocular oncology group report number 1: prospective validation of a multi-gene prognostic assay in uveal melanoma: Onken MD et al., Ophthalmology. 2012 Aug;119(8):1596-603. Epub 2012 Apr 21.

נושאים קשורים:  גרורות,  מלנומה של הענביה,  תבחין גנטי,  מחקרים
תגובות
 
זאב זינרייך
03.06.2014, 16:11

בימים האחרונים התפרסמו כתבות על כך שניתן לטפל במלנומה גרורתית באמצעים אימונולוגיים.
האם ידוע שגם חולי מלנומה של הענביה טופלו בהצלחה ?
אשמח לקבל את תגובת חברי למקצוע.