חיסון

חיסון נגד HAV לסובלים מזיהום ב-HCV – מדד לא מתאים לאיכות הטיפול

ממטה-אנליזה שכללה 10 מחקרים ומנתונים לגבי שכיחות זיהום ב-HAV והתמותה כתוצאה ממנו, עולים ספקות לגבי ההמלצה לחסן נגד HAV את הסובלים מזיהום ב-HCV

19.08.2012, 13:28

הסיכון לתמותה עקב זיהום ב-HAV במקרים של זיהום ב-HCV נחשב גבוה, ולפי ההנחיות לטיפול בסובלים מזיהום ב-HCV מומלץ לחסן מטופלים אלו נגד HAV. שיעור ביצועו של חיסון זה נבחן במקרים רבים כאחד המדדים לאיכות הטיפול. ההיענות לביצוע החיסון היא נמוכה. במחקר זה נבחן הסיכון לתמותה כתוצאה מזיהום ב-HAV במקרים של זיהום ב-HCV, ונעשה ניסיון להעריך את יעילות החיסון.

במטה-אנליזה שכללה 10 מחקרים תצפיתיים (שכללו 22,371 משתתפים) נמצא סיכון מוגבר לתמותה עקב זיהום ב-HAV בקרב מטופלים הסובלים מזיהום ב-HCV, בהשוואה לאוכלוסייה הכללית (סיכון יחסי 7.23, 95%CI 1.24-42.12). יש לציין כי בשלושה מחקרים לא דווח כלל על מקרי תמותה עקב זיהום ב-HAV (בנוכחות זיהום ב-HCV או בהעדרו).

מנתונים אפידמיולוגיים של ה-CDCי(Centers for Disease Control and Prevention) בארה"ב עולה כי שכיחות ההיארעות של זיהום ב-HAV היא 2.7 מקרים ל-100,000 איש לשנה. אין נתונים ספציפיים לגבי הסובלים מזיהום ב-HCV, אולם ניתן להניח כי כיוון שחלק ניכר מהם משתמשים בסמים בהזרקה, השיעור יהיה גבוה יותר באוכלוסייה זו. לפיכך הניחו החוקרים שיעור היארעות של 5/100,000 לשנה.

בהנחה ש-90% מהסובלים מזיהום ב-HCV יחוסנו בשתי מנות חיסון נגד HAV, ובהנחה שיעילות החיסון היא 94.3%, מספר המטופלים שיש לחסן (NNV-number needed to vaccinate) על מנת למנוע מקרה אחד של זיהום ב-HAV בשנה באוכלוסייה זו הוא 23,565.

על פי נתונים משנת 2007, שיעור התמותה עקב זיהום ב-HAV הוא 0.2 מקרי תמותה למיליון איש לשנה. על פי הסיכון היחסי שנמצא במטה-אנליזה (סיכון מוגבר פי 7.23), שיעור התמותה עקב זיהום ב-HAV בקרב הסובלים מזיהום ב-HCV יהיה 1.4 מקרי תמותה למיליון איש בשנה. לפיכך ה-NNV על מנת למנוע מקרה מוות אחד בשנה הוא 814,849 איש. עלות החיסונים במקרה זה תהיה 162 מיליון דולר, או 80.1 מיליון דולר למקרה מוות אחד בשנה שנמנע.

החוקרים מסכמים כי הסיכון לתמותה עקב זיהום ב-HAV באזורים שבהם שכיחות הזיהום ב-HAV נמוכה הוא נמוך, גם במקרים של זיהום ב-HCV. כיוון ששיעור זעיר מהמחוסנים ירוויח מהחיסון, נתונים אלו מעמידים בספק את ההמלצה לחסן נגד HAV במקרים של זיהום ב-HCV. לדעת החוקרים, הממצאים מדגישים את חשיבות הערכת הראיות והשינויים במשך הזמן בעת קביעת הנחיות לטיפול.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Rowe et al.; Hepatitis A Virus Vaccination in Persons With Hepatitis C Virus Infection: Consequences of Quality Measure Implementation, Hepatology. 2012 Aug;56(2):501-6.

נושאים קשורים:  חיסון,  HCV,  HAV,  מחקרים
תגובות