PPI

PPI מגדיל את הסיכון לשלשול עקב זיהום ב-C. Difficile

במטה-אנליזה שכללה 23 מחקרים נמצא סיכון מוגבר לשלשול עקב זיהום בחיידק C. Difficile בעקבות טיפול ב-PPI

19.08.2012, 10:59

clostridium difficile הוא חיידק הגורם למחלה במערכת העיכול, שיכולה לנוע בחומרתה בין שלשול קל לבין קוליטיס דוהרת ואף מוות. זהו הזיהום השכיח ביותר הקשור בטיפול רפואי במדינות מפותחות. שכיחותו של הזיהום בחיידק זה הולכת ועולה. גורם הסיכון הקלאסי והמשמעותי ביותר ללקות בחיידק הוא טיפול אנטיביוטי, אך זוהו גורמי סיכון נוספים (גיל קשיש, תחלואה חמורה, אשפוז, NG tube, כימותרפיה וטיפול מדכא חיסון).

מערכת העיכול (אילוסטרציה)

מערכת העיכול (אילוסטרציה)

לאחרונה הועלה חשד לקשר בין טיפול ב-PPIי(proton pump inhibitor), לבין C. Difficile associated diarrhea (להלן CDAD). מדובר בתרופות הנחשבות בטוחות ונמצאות בשימוש שכיח. מחקרים שבחנו את הקשר העלו תוצאות סותרות, ומטה-אנליזה זו נערכה על מנת להבהיר את תוצאות המחקרים.

נכללו 23 מחקרים (6 מחקרי קוהורט ו-17 מחקרי case control), שכללו 288,620 משתתפים. כל המחקרים בחנו חשיפה לטיפול ב-PPI במהלך 3 חודשים לפני אירוע CDAD. בניתוח כלל המחקרים נמצאה עלייה משמעותית בסיכון ל-CDAD הקשורה בטיפול ב-PPIי– RR=1.69, 95%CI 1.40-1.97, P<0.001. העלייה בסיכון נותרה מובהקת גם לאחר שהובא בחשבון publication bias.

החוקרים מסכמים כי השימוש השגרתי והתכוף ב-PPI מגביר את היארעות הזיהומים ב-C. Difficile, והם ממליצים על שימוש זהיר יותר בתרופות אלו (הימנעות ממכירתן ללא מרשם, טיפול לסירוגין במקום טיפול מתמשך, וטיפול לפי הצורך) ופיתוח פרוטוקולים לגבי הצורך בטיפול, העשויים להפחית את היארעותו של זיהום זה.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Janarthanan et al.; Clostridium diffi cile -Associated Diarrhea and Proton Pump Inhibitor Therapy: A Meta-Analysis, Am J Gastroenterol. 2012 Jul;107(7):1001-10.

נושאים קשורים:  PPI,  שלשול,  c. Difficile,  מחקרים
תגובות