דלקת כבד נגיפית C

זיהום חריף ב-HCV: מתי מומלץ להתחיל בטיפול?

מודל המבוסס על שיעור הפינוי הספונטני של הנגיף לעומת שיעורי התגובה לטיפול הדגים כי במקרים שבהם הנגיף מאובחן יותר מחודשיים לאחר ההדבקה, אפשר להמתין עם הטיפול כדי לאפשר פינוי ספונטני

19.08.2012, 10:36

השלב החריף של מחלת הפטיטיס C מוגדר כששת החודשים הראשונים לאחר ההדבקה. אבחון שלב זה יכול להתרחש עקב בדיקת סקר לאחר חשיפה ידועה לנגיף (בעיקר חשיפה תעסוקתית של עובדי מערכת הבריאות), במסגרת בדיקת סקר כללית, או במסגרת בירור סימפטומים או סימנים לפגיעה בכבד.

אצל עד 80% מהנדבקים בנגיף HCV מתרחש פינוי ספונטני של הנגיף. שיעור הפינוי הספונטני תלוי בקיומם של סימפטומים (השיעור גבוה יותר כאשר מופיעים סימפטומים) ובפולימורפיזם באזור הגן IL28B. טיפול של 24 שבועות ב-peg-interferon מגביר את הסבירות לפינוי הנגיף מעבר לסבירות לפינוי ספונטני, כך שנראה שיש מקום לטיפול. עם זאת לא ברור מהו המועד המיטבי לתחילת הטיפול, שכן טיפול מוקדם עשוי להתברר כלא נחוץ ואף כמזיק, אם מתרחש פינוי ספונטני של הנגיף.

פתרון מבוסס לשאלה יתקבל באמצעות מחקר קליני מבוקר אקראית, שישווה בין התחלה מוקדמת של טיפול להתחלה מאוחרת יותר של טיפול, אך מחקר כזה קשה לביצוע שכן דרוש לשם כך מספר גדול של מטופלים וזמן ממושך, בעיקר עקב הקושי בזיהוי מוקדם של זיהום בנגיף HCV (כיוון שבמקרים רבים מועד ההדבקה אינו ידוע). במחקר זה נעשה ניסיון להגיע לפתרון באמצעות מודל.

במודל זה הוגדרו שלושה מועדי טיפול אפשריים: טיפול מיידי – מתחיל עד חודשיים לאחר ההדבקה בנגיף, טיפול מוקדם – מתחיל במהלך החודש השלישי, וטיפול מאוחר המתחיל במהלך חודשים 4–5 לאחר ההדבקה. המטופלים חולקו לקבוצות על פי נוכחות סימפטומים ועל פי גנוטיפ IL28B (שהוגדר כ-C/C או לא C/C). ההסתברויות לפינוי ספונטני ולתגובה לטיפול הוערכו על פי תוצאות מחקרים. התוצאה העיקרית הייתה התפתחות מחלת הפטיטיס C כרונית.

על פי המודל, טיפול מיידי עדיף על פני טיפול מוקדם או טיפול מאוחר, ללא קשר לנוכחות סימפטומים או גנוטיפ IL28B. שיעור ההתפתחות של מחלה כרונית לאחר טיפול מיידי נע בטווח של 6.6%–7.3%, לעומת 21.1%–23.1% בטיפול מוקדם ו-13.5%–18.5% בטיפול מאוחר.

החוקרים מסכמים כי במקרים שבהם ה-RNA של נגיף HCV מאותר תוך פחות מחודשיים לאחר ההדבקה (בעיקר במקרי חשיפה תעסוקתית), יש להתחיל בטיפול באופן מיידי, ללא קשר לנוכחות סימפטומים או פולימורפיזם גנטי. לעומת זאת, כאשר ההדבקה מזוהה מעל חודשיים לאחר ההדבקה, אפשר לדחות את הטיפול, שכן הדחייה תגביר את הסיכוי לפינוי ספונטני של הנגיף מבלי לפגוע בסיכויי הצלחת הטיפול (גם כאן, הממצא תקף ללא קשר לסימפטומים או לפולימורפיזם גנטי).

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Deuffic-Burban et al.; Immediate vs. delayed treatment in patients with acute hepatitis C based on IL28B polymorphism: A model-based analysis, J Hepatol. 2012 Aug;57(2):260-6

נושאים קשורים:  דלקת כבד נגיפית C,  פג-אינטרפרון,  הפטיטיס C,  מחקרים
תגובות