שבץ

מעכבי ACE מקטינים את הסיכון לדלקת ריאות

מטה-אנליזה שכללה 37 מחקרים מצאה כי טיפול בתרופות מעכבי ACE, אך לא בחסמי הרצפטור לאנגיוטנסין (ARB), מפחית את הסיכון לדלקת ריאות

19.08.2012, 10:02

דלקת ריאות היא מחלה שכיחה, הכרוכה בתחלואה ותמותה משמעותיות, בעיקר בקרב קשישים וחולים כרוניים, והיא אחד הגורמים השכיחים לאשפוז. נמצא כי טיפול בכמה תרופות משפיע על הסיכון לדלקת ריאות (נמצא כי מדכאי חומציות הקיבה מגבירים את הסיכון וכי סטטינים עשויים להפחית את הסיכון). מטה-אנליזה זו בחנה את השפעתם על הסיכון של מעכבי האנזים ACE ושל חסמי הרצפטור לאנגיוטנסין (ARB), שתי קבוצות תרופות הנמצאות בשימוש שכיח. חסמי ACE מגבירים ככל הנראה את רגישות דרכי האוויר ואת רפלקס השיעול, ולכן עשויים להשפיע על הסיכון.

דלקת ריאות (אילוסטרציה)

דלקת ריאות (אילוסטרציה)

נכללו 37 מחקרים, 18 מהם מבוקרים אקראית (RCTs), רובם רב-מרכזיים. אחד עשר מחקרים היו מחקרי קוהורט, שניים היו מסוג nested case control, ושישה היו מחקרי case control. באופן כללי איכות המחקרים נחשבה טובה.

טיפול במעכבי ACE נמצא קשור בירידה של 34% בסיכון לדלקת ריאות (OR 0.66, 95%CI 0.55-0.80) על סמך 19 מחקרים. התוצאות היו דומות במחקרים מסוגים שונים. טיפול ב-ARBs לא נמצא קשור בסיכון מופחת לדלקת ריאות על סמך 11 מחקרים.

על סמך שני מחקרים שהשוו בין טיפול במעכבי ACE לטיפול ב-ARBs נמצא סיכון מופחת במידה לא מובהקת לדלקת ריאות בטיפול במעכבי ACE. עם זאת, כאשר הובאה בחשבון גם השוואה לא ישירה (על סמך מחקרים שבחנו כל קבוצה בנפרד) נמצא סיכון נמוך ב-30% בטיפול במעכבי ACE לעומת ARBs (כאשר OR 0.70, 95%CI 0.56-0.86).

אצל מטופלים שסבלו בעבר משבץ נמצאה ירידה של 54% בסיכון לדלקת ריאות בעקבות טיפול במעכבי ACE (כאשר OR 0.46, 95%CI 0.34-0.62) על סמך שבעה מחקרים. לא נמצאה ירידה בסיכון בעקבות טיפול ב-ARBs על סמך שני מחקרים.

אצל טופלים הסובלים מאי-ספיקת לב נמצאה ירידה של 37% בסיכון לדלקת ריאות בעקבות טיפול במעכבי ACE (כאשר OR=0.63, 95%CI 0.47-0.84) על סמך שני מחקרים, ולא נמצאה ירידה בסיכון בעקבות טיפול ב-ARBs על סמך שני מחקרים.

אצל מטופלים הסובלים ממחלת כליה, לא נמצאה ירידה מובהקת בסיכון לדלקת ריאות בעקבות טיפול במעכבי ACE (על סמך מחקר RCT אחד) או ב-ARBs (על סמך שני מחקרי RCT).

הירידה בסיכון לדלקת ריאות בעקבות טיפול במעכבי ACE הייתה משמעותית יותר בקרב מטופלים ממוצא אסיאתי (OR 0.43, 95% CI 0.34-0.54, לעומת OR=0.82, 95%CI 0.67-1.00 במטופלים שאינם ממוצא אסיאתי). גם בקרב מטופלים ממוצא אסיאתי לא נמצאה ירידה בסיכון לדלקת ריאות בטיפול ב-ARBs.

טיפול במעכבי ACE נמצא קשור בירידה של 27% בתמותה עקב דלקת ריאות, על סמך שבעה מחקרים. עם זאת, כאשר הובאו בחשבון מחקרי RCT בלבד לא נמצאה ירידה מובהקת בסיכון. כמו כן לא נמצא הבדל בסיכון בטיפול במעכבי ACE לעומת ARBs.

החוקרים מסכמים כי טיפול במעכבי ACE, אך לא ב-ARBs, מפחית את הסיכון לדלקת ריאות. מידע זה עשוי להשפיע על ההחלטה להפסיק את הטיפול בקרב מטופלים הסובלים מתופעות לוואי נסבלות (כגון שיעול) ונמצאים בסיכון מוגבר לדלקת ריאות. הטיפול במעכבי ACE נמצא מפחית גם את הסיכון לתמותה עקב דלקת ריאות, אולם במקרה זה הראיות חזקות פחות.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Caldeira et al.; Risk of pneumonia associated with use of angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers: systematic review and meta analysis, BMJ. 2012 Jul 11;345:e4260.

נושאים קשורים:  שבץ,  אי ספיקת לב,  נפרולוגיה,  דלקת ריאות,  חסמי ACE,  ARB,  מחקרים
תגובות