אספירין

טיפול באספירין אינו פוגע ביעילות הטיפול בכיב פפטי

במחקר שנערך בטאיוואן נמצא כי שיעורי הריפוי של כיבים פפטיים שהופיעו בעת טיפול באספירין במינון נמוך היו דומים בין אם הופסק הטיפול באספירין ובין אם הוא נמשך

16.08.2012, 15:23

6%–12% מהאוכלוסייה במדינות מערביות חשופה לטיפול באספירין במינון נמוך למניעת תחלואה קרדיווסקולארית. אחת מתופעות הלוואי של טיפול זה היא כיבים פפטיים. לא ברור כיום אם בעת הטיפול בכיב פפטי יש להפסיק את הטיפול באספירין. הפסקת הטיפול עלולה להגביר את הסיכון לאירוע איסכמי, ואילו המשך הטיפול עלול לפגוע בריפוי הכיב.

מחקר זה נערך בטאיוואן בהשתתפות 178 מטופלים שאובחנו על פי אנדוסקופיה כסובלים מכיב פפטי (בגודל מקסימלי של 3 מ"מ לפחות) שהופיע לאחר שבועיים לפחות של טיפול באספירין במינון נמוך. המשתתפים הוקצו אקראית לטיפול ב-esomeprazole בלבד או ב-esomeprazole ואספירין (במינון של 100 מ"ג) למשך 8 שבועות. מטופלים שאובחנו כסובלים מזיהום בחידק H. Pylori טופלו בטיפול משולש. בתום הטיפול בוצעה אנדוסקופיה נוספת להערכת ריפוי הכיב.

אספירין (אילוסטרציה)

אספירין (אילוסטרציה)

באנליזה שכללה 161 משתתפים שעברו אנדוסקופיה נוספת (modified Intention to Treat analysis) נמצא כי הכיב הפפטי נרפא אצל 82.5% מהמשתתפים שטופלו ב-esomeprazole בלבד ואצל 81.5% מהמשתתפים שטופלו ב-esomeprazole ובאספירין (95%CI -11.2-12.6%, P=0.912).

באנליזה מרובת משתנים נמצא כי טיפול בסטרואידים בתקופה המחקר היה גורם הסיכון העצמאי היחיד לכישלון בריפוי הכיב. Unstable angina התפתחה אצל משתתף אחד בקבוצה שטופלה ב-esomeprazole ובאספירין, ואצל אף אחד מהמשתתפים שטופלו ב-esomeprazole בלבד. לא אירעו התקפי לב או אירועי שבץ או תמותה.

החוקרים מסכמים כי שיעורי הריפוי של כיב פפטי בעת טיפול ב-esomeprazole בלבד היו דומים לשיעורי הריפוי כאשר ניתן גם טיפול באספירין במינון נמוך, אולם רווח הסמך הגדול אינו מאפשר לשלול הפרש של מעל 10% בין שני התנאים.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Liu et al.; Esomeprazole Alone Compared with Esomeprazole Plus Aspirin for the Treatment of Aspirin-Related Peptic Ulcers, Am J Gastroenterol. 2012 Jul;107(7):1022-9

נושאים קשורים:  אספירין,  כיב פפטי,  מחקרים
תגובות