איידס

שימוש ברלטגרביר עבור נשים עם HIV, בשלבי היריון מאוחרים

רלטגרביר עשוי לסייע במניעת העברת HIV-1 מהאם לתינוק, עבור נשים עם HIV בשלבי היריון מאוחרים

הסיכון של העברת HIV-1 מהאם לתינוק (MTCT) נמצא בקורלציה ברורה עם העומס הויראלי (VL) האל-תאי, של HIV באם, בעת הלידה. קיים אתגר קליני, במניעת MTCT בנשים בשלבי ההיריון המאוחרים (לאחר 28 שבועות), והבטחת ההפחתה מהירה של VL מטרנלי, מהווה איסטרטגיית מניעה חשובה.

רלטגרביר (RGV) (אייסנטרס, MSD ישראל) הוא בעל שיעורי דעיכה וירלית, בשלב ראשון ושני, גבוהים יותר, בעל מעבר שילייתי גבוה, עם השפעה של קדם-העמסה פוטנציאלית עבור היילוד ומדגים הצטברות אפקטיבית בהפרשות הסרביקו-ווגינליות.

החוקרים מדווחים על 14 מיקרים, שבהם נעשה שימוש ב-RGV, בשלבי היריון מאוחרים, עבור מניעת MTCT של HIV-1. כל הנשים לא טופלו בעבר ב-RGV ומשטרי המניעה כללו RGV בתוספת של שתי תרופות אנטי-רטרוווירליות, לפחות.

בתחילת השימוש ב-RGV, גיל ההיריון החציוני היה 36 שבועות (טווח, 34 – ) 38 והעומס הויראלי החציוני של HIV-1 RNA בפלסמת היולדת היה 35,364 עותקים\מ"ל (טווח, 636 – 391,535(. בעת הלידה, גיל ההיריון החציוני היה 38 שבועות (טווח, 37 – ) 40. משך החשיפה החציוני של RGV היה 17 ימים (טווח, 7 –) 32 עם דעיכת VL מטרנלית ממוצעת של 2.6 לוג.

בעת הלידה, ב-7 נשים לא אותר VL (הטווח

החוקרים הסיקו, כי משטרי טיפול אנטי-רטרוווירלים, הכוללים רלטגרביר, הביאו לירידה מהירה של HIV-RNA ב-VL מטרנלי, בעת הלידה והיו בטוחים ויעילים במניעת MTCT, עבור נשים עם HIV, בשלבי היריון מאוחרים.

מקור:

Use of raltegravir in late-presenting, hiv-infected pregnant women: Nobrega I et al., AIDS Res Hum Retroviruses. 2013 Jun 3. Advanced online publication.

נושאים קשורים:  איידס,  HIV,  רלטגרביר,  מחקרים
תגובות