ביופסיה

בדיקת אלסטוגרפיה יעילה למדידת פיברוזיס של הכבד בקרב חולי Primary Biliary Cirrhosis

על פי תוצאות המחקר מדידת קשיון הכבד באמצעות בדיקת אלסטוגרפיה היא מדד חליפי טוב לבחינת פיברוזיס של הכבד בקרב חולי PBC

29.07.2012, 13:25

שיעור ניכר מהחולים ב-PBCי(Primary Biliary Cirrhosis) אינם מגיבים לטיפול הקיים. קשה לערוך מחקרים לגבי טיפול ב-PBC כיוון שמדובר במחלה שהתקדמותה אטית, ותוצאות כמו תמותה או השתלת כבד אינן מתאימות. השימוש בתוצאות ביניים כגון הופעת שחמת של הכבד או פיברוזיס מתקדמת דורשים עריכת ביופסיות חוזרות של הכבד. מדד לא פולשני לתוצאות ביניים אלו יקל על עריכת המחקר.

אלסטוגרפיה (TE – transient elastography) היא בדיקה המודדת את קשיון הכבד (Liver Stiffness Measurement – LSM), ונמצא כי זהו מדד חליפי (surrogate marker) אמין לפיברוזיס של הכבד בכמה מחלות כבד כרוניות (כגון הפטיטיס C). במחקר זה נבחנה התאמתה של בדיקה זו לשימוש בקרב חולי PBC.

בשלב הראשון נבחנה אמינותה של הבדיקה בקרב 146 משתתפים שאובחנו כסובלים מ-PBC ועברו הן בדיקת TE והן ביופסיה של הכבד תוך פרק זמן של כמה חודשים. נמצאה התאמה מובהקת בין מדד LSM לבין דרגת הפיברוזיס בבדיקה היסטולוגית, אך לא נמצאה התאמה בין מדד זה לבין דרגת הפעילות הדלקתית (necroinflammatory activity grade) או ductopenia.

סף האבחנה האופטימלי להגדרת פיברוזיס בדרגה F1, F2, F3, F4 היה 7.1kPa, 8.8kPa, 10.7kPa ו-16.9kPa בהתאמה. רגישות וסגוליות הבדיקה לגבי אבחנת דרגת פיברוזיס מעל F3 או F4 היו גבוהות (90% ומעלה). לגבי דרגות נמוכות יותר, סגוליות הבדיקה הייתה 100%, אך הרגישות הייתה נמוכה (64%–67%). הבדיקה אפשרה סיווג נכון לפי דרגת הפיברוזיס של 74% מהמשתתפים. שיעור הסיווג הנכון היה 80% בדרגות F0-1 ו-93% בדרגות F3-4, אך ירד ל-45% בדרגה F2.

בדיקת TE הייתה אמינה יותר ממדדים זמינים אחרים (APRI, FIB-4, HA, AST/ALT ratio) בזיהוי פיברוזיס בדרגה גבוהה מ-F2 וגבוהה מ-F3 או F4, ושילוב של מדדים אלו עם בדיקת TE לא הוביל לשיפור הדיוק באבחנה לעומת בדיקת TE בלבד.

בשלב הבא נבחן השינוי במדד LSM על פני הזמן, בקרב 150 משתתפים שעברו שתי בדיקות TE לפחות בהפרש של 6 חודשים לפחות (משך המעקב הממוצע היה 2.6±1.2 שנים). במודל שבו לא הובאה בחשבון דרגת הפיברוזיס ההתחלתית נמצא כי שינוי של 0.48±0.21kPa לשנה מעיד על התקדמות משמעותית של פיברוזיס של הכבד. מודל שבו הובאה בחשבון דרגת הפיברוזיס ההתחלתית הדגים שינוי איטי בדרגות F0-F3 אך שינוי מהיר בדרגה F4. נוסף לכך, נמצא קשר בין שינוי מהיר במדד LSM על פני הזמן לבין הסיכון לתוצאות קליניות (adverse outcomes).

החוקרים מסכמים כי בדיקת TE מאפשרת כימות מדויק של רמת הפיברוזיס של הכבד בצורה בלתי פולשנית בקרב חולי PBC, וכי מדובר בסמן החליפי הטוב ביותר כיום.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Corpechot et al.; Noninvasive Elastography-Based Assessment of Liver Fibrosis Progression and Prognosis in Primary Biliary Cirrhosis, Hepatology. 2012 Jul;56(1):198-208.

נושאים קשורים:  ביופסיה,  פיברוזיס,  שחמת,  primary biliary cirrhosis,  קשיון הכבד,  אלסטוגרפיה,  מחקרים
תגובות