ויטמין D

נטילת ויטמין D במינון גבוה עשויה להוריד את הסיכון לשברים בקרב בני 65 ומעלה

במטה-אנליזה זו נבחנה ההשפעה שיש לנטילת תוספי ויטמין D בקרב קשישים על הסיכון לשברים, ונמצא כי חלה ירידה בסיכון רק במינונים גבוהים

18.07.2012, 12:58

כ-75% מהשברים מתרחשים בקרב בני 65 ומעלה. אחת האסטרטגיות למניעת שברים באוכלוסייה זו היא טיפול אוניברסלי בתוספי ויטמין D, אולם תוצאותיהם של כמה מחקרים בנושא סותרות. מטה-אנליזה זו נערכה על מנת להעריך את השפעתם של תוספי ויטמין D בהתאם לכמות שניטלה בפועל (ולא בהתאם למינון שנרשם).

נאסף מידע מקורי לגבי 30,011 משתתפים בני 65 ומעלה שהשתתפו ב-11 מחקרים. התוספים ניתנו אחת ליום עד אחת לשנה. בשבעה מחקרים נאסף מידע מפורט לגבי ההיענות וההתמדה בטיפול. במחקרים אחרים, ההיענות וההתמדה של כל משתתף הוערכו על פי נתוני היענות והתמדה ממוצעים למחקר. חלק מהמחקרים השוו בין טיפול בוויטמין D לפלסבו, וחלקם בין ויטמין D בשילוב עם סידן לסידן בלבד.

תוספי ויטמין D (אילוסטרציה)

תוספי ויטמין D (אילוסטרציה)

לגבי שברים בצוואר הירך, בניתוח הנתונים על פי כוונה לטיפול ( intention-to-treat analysis) נמצאה ירידה בלתי מובהקת בסיכון (HR 0.90; 95%CI 0.80-1.01), ללא תלות במינון שנרשם. בניתוח הנתונים על פי המינון שניטל בפועל נמצאה ירידה מובהקת בסיכון רק בקבוצת המינון הגבוה ביותר (792-2000IU/day, חציון 800IU/day), שלגביה נמצא HR 0.70י(95%CI 0.58-0.86),יP<0.001. במינונים נמוכים יותר לא נמצאה ירידה מובהקת בסיכון.

לגבי שברים מחוץ לחוליות, בניתוח הנתונים על פי כוונה לטיפול נמצאה ירידה של 7% בסיכון בעקבות טיפול בתוספי ויטמין Dי(HR 0.93;י95%CI 0.87-0.99). במינונים נמוכים מ-400IU/day לא נמצאה ירידה בסיכון, ובמינונים גבוהים יותר נמצאה ירידה של 11% בסיכון (HR 0.89, 95%CI 0.80-0.98). בניתוח הנתונים על פי המינון שניטל בפועל נמצאה גם במקרה זה ירידה מובהקת בסיכון לגבי המינון הגבוה ביותר בלבד (HR 0.86, 95%CI 0.76-0.96, P=0.007).

לא נמצאו הבדלים משמעותיים מבחינת השפעת תוספי ויטמין D על הסיכון לשברים, בין קשישים המתגוררים בקהילה לבין קשישים המתגוררים במוסדות, וכן בין גברים לנשים ובין בני גילים שונים.

לגבי רמת ויטמין D בתחילת המחקר, בקרב משתתפים שנמדדה אצלם רמה גבוהה מ-61nmol/liter נמצא סיכון נמוך יותר לשברים בצוואר הירך (HR 0.63, 95%CI 0.46-0.87) ולשברים מחוץ לחוליות (HR 0.69; 95%CI 0.57-0.84) בהשוואה למשתתפים שנמדדה אצלם רמת ויטמין D נמוכה מ-30nmol/liter.

החוקרים מסכמים כי על פי התוצאות, נטילה בפועל של תוספי ויטמין D במינון גבוה (800IU/day ומעלה) עשויה להוריד את הסיכון לשברים בקרב בני 65 ומעלה. כמו כן הנתונים תומכים בכך שרמת ויטמין D גבוהה מ-61nmol/liter בדם היא הרמה המומלצת למניעת שברים.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Bischoff-Ferrari et al.; A Pooled Analysis of Vitamin D Dose Requirements for Fracture Prevention, N Engl J Med. 2012 Jul 5;367(1):40-9.

נושאים קשורים:  ויטמין D,  אוסטיאופורוזיס,  שברים,  קשישם,  שברים מחוץ לחוליות,  שברים בצוואר הירך,  מחקרים
תגובות