סרטן המעי הגס

סיגמואידוסקופיה גמישה יעילה כבדיקת סקר לאיתור סרטן המעי הגס

במחקר שנערך בארה"ב נמצאה ירידה של 21% בהיארעות סרטן המעי הגס לאחר ביצוע בדיקות סקר באמצעות סיגמואידוסקופיה גמישה

12.07.2012, 17:40

מחקרים קודמים הדגימו כי בדיקה לנוכחות דם סמוי בצואה יעילה כבדיקת סקר לאיתור ומניעה של סרטן המעי הגס. סיגמואידוסקופיה גמישה (flexible sigmoidoscopy) וקולונוסקופיה הן בדיקות רגישות יותר המאפשרות גם זיהוי (וכריתה) של נגעים מקדימים (אדנומה). שלושה מחקרים באירופה בחנו את יעילותה של סיגמואידוסקופיה גמישה כבדיקת סקר לאיתור ומניעה של סרטן המעי הגס – במחקר שנערך בבריטניה נמצאה ירידה של 23% בהיארעות סרטן המעי הגס וירידה של 31% בתמותה כתוצאה ממנו לאחר ביצוע הבדיקה, במחקר שנערך באיטליה נמצאה ירידה של 18% בהיארעות וירידה של 22% בתמותה, ואילו במחקר שנערך בנורווגיה לא נמצאה תועלת בביצוע הבדיקה לאחר 7 שנות מעקב.

מחקר PLCO (Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian) Cancer Screening Trial נערך בארה"ב על מנת להעריך את יעילותה של סיגמואידוסקופיה גמישה (במרווחים של 3–5 שנים) כבדיקת סקר. המחקר כלל 154,900 משתתפים בני 55–74 שנים, ללא סרטן הערמונית, הריאה, המעי הגס או השחלה בעבר וללא טיפול פעיל עקב סרטן כלשהו (פרט ל-BCC או SCC של העור). המשתתפים הוקצו אקראית לבדיקת סקר (77,445 משתתפים) או לטיפול רגיל (77,455 משתתפים). משך המעקב הממוצע היה 11.0 שנים.

מתוך המשתתפים שהוקצו לקבוצת בדיקת הסקר, 86.6% עברו סיגמואידוסקופיה גמישה אחת לפחות, ו-50.9% עברו שתי בדיקות. אצל 28.5% מהמשתתפים, באחת הבדיקות לפחות נמצא פוליפ (אדנומה) או גידול, ו-21.9% מהמשתתפים עברו קולונוסקופיה לבירור ממצאים שנמצאו בבדיקת הסקר.

1,012 מקרים של סרטן המעי הגס אובחנו בקבוצת בדיקת הסקר, ו-1,287 מקרים אובחנו בקבוצת הביקורת. שיעורי ההיארעות היו 11.9 מקרים ו-15.2 מקרים ל-10,000 שנות אדם, בהתאמה. נמצאה ירידה של 21% בסיכון לסרטן המעי הגס בקבוצת בדיקת הסקר (RR 0.79, 95%CI 0.7-0.85; P<0.001).

נמצאה ירידה של 29% בסיכון לסרטן במעי הגס הדיסטלי (RR 0.71, 95%CI 0.64-0.80;P<0.001), וירידה של 14% בסיכון לסרטן במעי הגס הפרוקסימלי (RR 0.86, 95%CI 0.76-0.97; P=0.01). בקרב גברים נמצאה ירידה של 27% בסיכון לסרטן המעי הגס, ובקרב נשים נמצאה ירידה של 14%. שיעור הירידה בסיכון היה דומה בקרב משתתפים בני 55–64 ובני 56–74 שנים (בתחילת המחקר).

ארעו 252 מקרי תמותה מסרטן המעי הגס בקבוצת בדיקת הסקר ו-341 מקרים בקבוצת הביקורת. שיעורי התמותה היו 2.9 מקרים ו-3.9 מקרים ל-10,000 שנות אדם, בהתאמה. נמצאה ירידה של 26% בסיכון לתמותה עקב סרטן המעי הגס (RR 0.74, 95%CI 0.63-0.87, P<0.001).

נמצאה ירידה של 50% בסיכון לתמותה עקב סרטן במעי הגס הדיסטלי (RR 0.50, 95%CI 0.38-0.64, P<0.001), אך לא ירידה בסיכון לתמותה עקב סרטן במעי הגס הפרוקסימלי (RR 0.97, 95%CI 0.77-1.22, P=0.81). בקרב גברים נמצאה ירידה של 34% בסיכון לתמותה עקב סרטן המעי הגס (RR 0.66; 95%CI 0.53-0.81; P<0.001), ובקרב נשים לא נמצאה ירידה מובהקת בסיכון לתמותה (RR 0.87, 95%CI 0.68-1.12, P=0.28). נמצאה ירידה של 35% בסיכון לתמותה בקרב משתתפים בני 65–74 בתחילת המחקר (RR 0.65, 95%CI 0.52-0.82, P<0.001), אך לא נמצאה ירידה מובהקת בסיכון בקרב משתתפים בני 55–64 שנים בתחילת המחקר (RR 0.84, 95%CI 0.67-1.06, P=0.16).

החוקרים מסכמים כי בדיקת סקר באמצעות סיגמואידוסקופיה גמישה, בשילוב עם בדיקת קולונוסקופיה (בעיקר) במקרה של תוצאה חיובית בבדיקת הסקר, קשורה לירידה מובהקת ומשמעותית מבחינה קלינית בהיארעות סרטן המעי הגס ובתמותה כתוצאה ממנו.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Schoen et al.; Colorectal-Cancer Incidence and Mortality with Screening Flexible Sigmoidoscopy, N Engl J Med. 2012 May 21. [Epub ahead of print]

נושאים קשורים:  סרטן המעי הגס,  קולונוסקופיה,  בדיקת סקר,  סיגמואידוסקופיה גמישה,  מחקרים
תגובות