רפואת עור

צפייה בסרט וידיאו מפחיתה את החרדה של ילדים מטיפול

במחקר שנערך בסינגפור נמצא כי ילדים שצפו בסרט וידיאו במהלך טיפול קריותרפיה היו פחות חרדים

12.07.2012, 10:38

קריותרפיה באמצעות חנקן נוזלי היא אמצעי שכיח לטיפול ביבלות ויראליות. לרוב דרושים כמה טיפולים בהפרשי זמן של שבוע עד שבועיים. הטיפול מבוצע באמצעות חנקן נוזלי וגורם אי-נוחות או כאב מסוים. לילדים צעירים הטיפול גורם במקרים רבים למצוקה. במחקר זה נבחנה ההשפעה של שימוש בנגן וידיאו נייד שהקרין סרט בעת ביצוע הטיפול.

המחקר נערך במרפאת עור בסינגפור וכלל תקופה של 10 שבועות ללא ההתערבות ו-10 שבועות שבמהלכם בוצע הטיפול בעת הקרנת סרט (הסרט קונג פו פנדה לבני 5–6, ותכנית הטלוויזיה ברני לבני 2–4). הקרנת הסרט החלה לאחר הסבר לגבי הטיפול. במהלך שתי הדקות לפני הטיפול העריך אחד החוקרים את רמת ההתנהגות החרדתית של הילד, על פי מדד modified Yale Preoperative Anxiety Scaleי(m-YPAS), מדד הכולל 22 פריטים המחולקים ל-5 תחומים ומייצגים מאפייני התנהגות חרדתית של ילדים. הציון נע בין 0 ל-100. ציון גבוה יותר משקף רמת חרדה גבוהה יותר, וציון של 30 ומעלה מייצג רמת חרדה גבוהה. את כל הטיפולים ביצעה אותה אחות, המיומנת בטיפול זה.

חרדה של ילדים (אילוסטרציה)

חרדה של ילדים (אילוסטרציה)

בסה"כ בוצעו במהלך המחקר 99 טיפולים ל-35 ילדים. 15 ילדים עברו את כל הטיפול לפני ההתערבות  ו-13 ילדים עברו את הטיפול במהלך תקופת ההתערבות בלבד. בהשוואה בין שתי קבוצות אלו, הציון הממוצע במדד m-YPAS היה 58.4 לפני ההתערבות ו-37.7 אחריה (P=0.005). שיעור הילדים שרמת החרדה שלהם הייתה גבוהה ירד מ-100% לפני ההתערבות ל-38% במהלכה (P<0.001). משך הזמן הממוצע לטיפול ירד מ-15.3 דקות ל-12.4 דקות ושיעור הילדים שהיה צורך לרסנם בעת הטיפול ירד מ-33% ל-23%, אולם הבדלים אלו לא נמצאו מובהקים סטטיסטית.

7 ילדים עברו את הטיפול הן לפני ההתערבות והן במהלכה. הציון הממוצע במדד m-YPAS היה 53.7 לפני ההתערבות לעומת 42.0 במהלכה (P=0.03). שיעור הילדים שרמת החרדה שלהם הייתה גבוהה ירד מ-86% ל-43%, אך ההבדל לא נמצא מובהק סטטיסטית.

מטפליהם של הילדים דיווחו על שביעות רצון גבוהה יותר כאשר הטיפול בוצע במהלך צפייה בוידיאו. החוקר ציין כי מרבית הילדים היו שקועים בסרט ולא התייחסו כלל לטיפול. האחות שביצעה את הטיפול מסרה כי חשה שיכולתה להתרכז בטיפול גבוהה יותר, והיא נטתה פחות להפסיק את הטיפול לפני סיומו בשל מחאה של הילד.

החוקרים מסכמים כי שימוש במכשיר וידיאו נייד אפשר להפחית, לפני הטיפול, את רמת החרדה של ילדים קטנים שעברו טיפול בקריותרפיה בשל יבלות ויראליות.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Tey et al.; Reducing Anxiety Levels in Preschool Children Undergoing Cryotherapy for Cutaneous Viral Warts :Use of a Portable Video Player, Archives of Dermatology. 2012 Jun 18:1-4.

נושאים קשורים:  רפואת עור,  קריותרפיה,  חרדה,  יבלות ויראליות,  הפחתת חרדה,  מחקרים
תגובות