חדשות

הלשכה לאתיקה תומכת בהגבלת הדרישה לוויתור על סודיות רפואית

לפי הצעת החוק לתיקון החוק לשוויון הזדמנויות בעבודה תוגבל זכותו של מעסיק לדרוש ממבקש עבודה ויתור על סודיות רפואית. יו"ר הלשכה לאתיקה, פרופ' אבינועם רכס שיגר מכתב תמיכה בנושא לשר המשפטים

יו"ר הלשכה לאתיקה בהר"י פרופסור אבינועם רכס שיגר בסוף השבוע מכתב לשר המשפטים פרופסור יעקב נאמן ולחברי ועדת השרים לענייני חקיקה והביע את תמיכת הלשכה לאתיקה בהצעה לתיקון החוק לשוויון הזדמנויות בעבודה. ההצעה מתייחסת להטלת הגבלות על הדרישה לוויתור על סודיות רפואית ממבקש עבודה. את הצעת התיקון העלה ח"כ דב חנין והיא תעלה לדיון בוועדת השרים בכנסת היום (יום א').

לפי הצעת החוק אסור יהיה לבקש ממועמד לעבודה אישור רפואי, ודרישה כזאת תיחשב לאפליה פסולה בקבלה לעבודה. יחד עם זאת, מוצע בתיקון לחוק כי במקרים מסוימים, שבהם יש צורך אמיתי באישור רפואי, הבקשה תעבור לרופא תעסוקתי, שרק יודיע למעסיק אם יש או אין אישור להעסיק את המועמד, בלי לחשוף פרטים אישיים על מצבו הרפואי.

פרטים אישיים של מטופל (אילוסטרציה)

פרטים אישיים של מטופל (אילוסטרציה)

במכתבו מציין פרופסור רכס כי הלשכה לאתיקה של הר"י דנה כמה פעמים בפניות שהגיעו אליה בנוגע לדרישת מעבידים לחתום על כתבי ויתור גורפים על סודיות רפואית, דבר שגורם לפגיעה קשה בסודיות הרפואית של המטופלים. בכללי האתיקה הרפואית שפרסמה הר"י הוקדש חלק נכבד לעניין פרטיותו של המטופל ולסודיות רפואית, שהן מאבני היסוד ביחסי רופא-מטופל. הדרישה ממועמדים לקבלת עבודה לחתום על אישור לחשיפת מצבם הרפואי בפני המעביד, מעמידה אותם במצב קשה ולא מוצדק ברבים מן המקרים. הצעת החוק הנוכחית, כתב עוד פרופסור רכס, תבטיח כי הזכות לפרטיות ולסודיות רפואית תהיה מוגנת ולא תינזק באופן שאינו מידתי ואינו הולם את כללי האתיקה ואת רוח החוק.

למסמך הרישמי מטעם הלשכה לאתיקה (pdf)

להצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (pdf)

נושאים קשורים:  חדשות,  ethics,  הלשכה לאתיקה,  סודיות רפואית,  ההסתדרות הרפואית בישראל,  פרופ' אבינועם רכס
תגובות
רינה דוידה
02.07.2012, 13:15

סוף סוף! מתחילים לדאוג לממוש הזכויות הבסיסיות של אדם במדינה שאמורה לכבד את הדמוקרטיה!

רחל פלג
02.07.2012, 20:56

תומכת מלאה בדרישה למניעת האפליה על ידי דרישת ויתור גורף על הסודיות הרפואית