Brilinta

®Brilinta - מעכב טסיות חדש לטיפול בחולי ACS

®Brilinta שונה מנוגדי טסיות מקבוצת התיאנופירידינים (clopidogrel, prasugrel), בכך שאינו עובר מטבוליזם לצורתו הפעילה וקישורו לרצפטור P2Y12 ל-ADP בטסיות הינו באופן הפיך

08.07.2012, 14:10

(מידע מחברות)

Brilinta הינו תכשיר ראשון מסוגו בקבוצה כימית חדשה של מעכבי טסיות הנקראת cyclopentyltriazolopyrimidines.

®Brilinta

גרף המציג את תוצאות מחקר ה-PLATO: בטיפול של 12 חודשים ב- Brilinta® ישנה הפחתה באירועים הטרומבוטים בשיעור של 16%

• חומר פעיל: Ticagrelor 90 mg

• משטר טיפול: טבליה אחת פעמיים ביום למשך 12 חודשים (מנת העמסה חד פעמית של 180 מ"ג הניתנת בד"כ בבית החולים עם התחלת הטיפול)

• סל תרופות: ברילינטה הוכללה בסל הבריאות בעדכון סל 2012 עבור חולי ACS (אירוע לבבי)

• האפקט הטיפולי של Brilinta הינו עקבי בתתי קבוצות רבות, כולל: משקל, מגדר, מחלת הסוכרת, היסטוריה של TIA או שבץ איסכמי, ניתוח מעקפים, תרופות נלוות כולל הפרין ו- 1PPIs

ברילינטה כלולה בסל הבריאות עבור:
1. מניעת אירועים אתרותרומבוטיים בחולים עם תסמונת כלילית חריפה ( ACS ) לאחר צנתור לב טיפולי, אשר פיתחו Stent Thrombosis תחת טיפול ב- Clopidogrel בתוך שנה מהצנתור. משך הטיפול בתכשיר לא יעלה על 12 חודשים
2. מניעת אירועים אתרותרומבוטיים בחולים עם ST Segment Elevation Myocardial Infarction) STEMI) לאחר צנתור לב. משך הטיפול בתכשיר לא יעלה על 12 חודשים.
3. מניעת אירועים אתרותרומבוטיים - עבור חולי ACS ללא עליית מקטע ST (חולי NSTEMI או תעוקת חזה בלתי יציבה) עם טרופונין חיובי העוברים PCI עם השתלת תומך. משך הטיפול בתכשיר לא יעלה על 12 חודשים.

מקורות:

1. עלון התרופה לרופא כפי שאושר על ידי משרד הבריאות, ספטמבר 2011
2. חוזר מנהל רפואה 02/2012 כפי שפורסם על ידי משרד הבריאות בינואר 2012.
Data on file .3
העלון לרופא והעלון לצרכן מפורסמים במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות.

למידע מדעי נוסף ולהוראות נטילת ברילינטה – לחץ על הקישור

נושאים קשורים:  Brilinta,  נוגדי טסיות
תגובות