סוכרת היריון

תת-פעילות סב-קלינית של בלוטת התריס מעלה את הסיכון לסוכרת היריון

במחקר זה נבחן הקשר בין מחלת תירואיד סב-קלינית להיארעות של סוכרת היריון

14.06.2012, 19:32

מטרת הניסוי הייתה להעריך את הקשר בין מחלה סב-קלינית של בלוטת התריס לבין סוכרת בהיריון. בין נובמבר 2000 לאפריל 2003, עברו כל הנשים שהגיעו לטיפול פרה-נטלי סקירה של טירוטרופין בסרום. לנשים שזוהו אצלן רמות אבנורמליות של טירוטרופין, נקבעו רפלקסיבית רמות הטירוקסין החופשי בסרום. נשים אלו הופנו להערכה נוספת והוצאו מהאנליזה הנוספת.

עבור אנליזה זו, ערכי טירוטרופין נורמליים, הוגדרו כערכים בין האחוזונים ה-2.5 וה-97.5 (0.03–4.13 מילי-יחידות/ליטר) לא מתוקנים עבור גיל ההיריון. ערכי הטירוקסין החופשי בסרום נחשבו נורמליים אם הם נעו מ-0.9 עד 2.0 מ"ג/דצ"ל.

נשים שנמצאה אצלן עלייה ברמת הטירוטרופין בסרום, אך רמה נורמלית של טירוקסין חופשי בסרום, הוגדרו כבעלות היפותירואידיזם (תת-פעילות של בלוטת התריס) סב-קליני, ואלו שנמצא אצלן טירוטרופין נמוך ורמה נורמלית של טירוקסין חופשי הוגדרו כבעלות היפרתירואידיזם (יתר-פעילות של בלוטת התריס) סב-קליני. לנשים שנמצא אצלן תפקוד נורמלי של בלוטת התריס (אאותירואידיזם) היו ערכים נורמלים של טירוטרופין וטירוקסין חופשי בסרום. ההיארעות של סוכרת בהיריון הושוותה בקרב 3 קבוצות אלו.

מתוך 24,883 נשים שנכללו בניסוי זה, 23,771 (95.5%) היו אאותירואידיות, ל-584 (2.3%) היה היפרתירואידיזם סב-קליני ול-528 (2%) היפותירואידיזם סב-קליני. הסיכוי לסוכרת היריון, עלה עם רמת הטירוטרופין (P=0.002). לדוגמה, כאשר השתמשו בנתוני אישה היספנית בהיריון, בגיל ומשקל ממוצע, הסיכוי לסוכרת היריון עלה מ-1.9% ל-4.9% עם העלייה בטירוטרופין מ-0.001 ל-10 מילי-יחידות/ליטר (P=0.001).

החוקרים הסיקו כי הסיכון לפתח סוכרת בהיריון עולה עם העלייה ברמת הטירוטרופין. נתון זה תומך בכך שיש קשר בין היפותירואידיזם סב-קליני לסוכרת המאובחנת במהלך ההיריון.

מקור:

Relationship of subclinical thyroid disease to the incidence of gestational diabetes: Tudela CM. et al., Obstet Gynecol. 2012 May;119(5):983-8.

נושאים קשורים:  סוכרת היריון,  מחלת תירואיד סב-קלינית,  טירוטרופין,  מחקרים
תגובות
 
חיה
17.06.2012, 15:02

מהניסיון שלי יכול להיות שחלק מהדברים לא אמפירים דיו. בכל מקרה, נשמע מאוד מעניין
http://www.biocare.co.il/%D7%AA%D7%AA-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%A1