קלופידוגרל

טיקגרלור יעיל לחולים הסובלים מתסמונות כליליות חריפות ומהיסטוריה של שבץ או של התקף איסכמי זמני

במחקר זה נבחנה היעילות של טיקאגרלור לעומת קלופידוגרל בקרב חולים הסובלים מתסמונות כליליות חריפות והיסטוריה של שבץ או של התקף איסכמי זמני

19.06.2012, 18:14

אצל חולים הסובלים מתסמונות כליליות אקוטיות (ACS) ומהיסטוריה של שבץ או של התקף איסכמי זמני (TIA), נראה גם שיעור גבוה של אירועים קרדיאליים נשנים ודימומים תוך-גולגולתיים.

החוקרים העריכו את השפעות הטיפול בטיקאגרלור (ברילינטה, אסטרה זנקה) לעומת קלופידוגרל בקרב חולי ACS, עם וללא היסטוריה של שבץ קודם או TIA, בניסוי עיכוב טסיות ותוצאות חולים (PLATO). מתוך 18,624 חולים אקראיים, ל-1,152 (6%) הייתה היסטוריה של שבץ או של TIA. נראו אצלם שיעורים גבוהים יותר של התקף לב (11.5% לעומת 6.0%), של תמותה (10.5% לעומת 4.9%), של שבץ (3.4% לעומת 1.2%) ושל דימום תוך-גולגולתי (0.8% לעומת 0.2%), בהשוואה לחולים ללא שבץ קודם או TIA.

שבץ (אילוסטרציה)

שבץ (אילוסטרציה)

בקרב חולים שיש להם היסטוריה של שבץ או של TIA, ההפחתה של התוצאה המורכבת הראשונית ושל כלל התמותה אחרי שנה אחת עם טיקאגרלור, לעומת קלופידוגרל, הייתה עקבית עם כלל תוצאות הניסוי: 19.0% לעומת 20.8% (יחס סיכון 0.87; 95%iCI 0.66–1.13,יP אינטראקציה = 0.84) ו-7.9% לעומת 3% (יחס סיכון 0.62; 95%iCI, 0.42–0.91).

שיעורי הדימום הכוללים, כפי שהוגדרו ב-PLATO, היו דומים. 14.6% לעומת 14.9% (יחס סיכון 0.99; 95%iCI, 0.71–1.37) ודימום תוך-גולגולתי אירע באפן לא תדיר (4 לעומת 4 מקרים, בהתאמה).

אנליזה זו של תת-קבוצה בסיכון גבוה של חולים שיש להם היסטוריה של שבץ או של TIA, הדגימה כי עיכוב פוטנטי ועקבי יותר של צימות טסיות בעת שימוש בטיקאגרלור, הפחית אירועים איסכמיים בלי לגרום לעלייה משמעותית במספר סיבוכי הדימום המשמעותיים, ותוצאה זו הייתה עקבית בכל התוצאות של ניסוי PLATO.
למעשה, למרות ההשפעה האנטי-טרומבוטית הפוטנטית יותר, הסיכון לדימום תוך-גולגלתי או לשבץ קטלני היה נמוך, והתמותה פחתה באופן משמעותי.

לסיכום, טיקאגרלור הפחית ארועים איסכמיים, ללא עלייה משמעותית, בסך הכולל של סיבוכי דימום משמעותיים, ועשוי להיות יעיל בחולי ACS שיש להם היסטוריה של שבץ איסכמי או של TIA.

מקור:

Ticagrelor versus Clopidogrel in Patients with Acute Coronary Syndromes and a History of Stroke or Transient Ischemic Attack: James SK. et al., Circulation. 2012 May 9. Advance Online Publication.

נושאים קשורים:  קלופידוגרל,  תסמונות כליליות אקוטיות,  טיקאגרלור,  מחקרים
תגובות