מיופיה

אורך גלגל העין ורטינופתיה סוכרתית

נמצא כי גלגל עין ארוך יותר הוא גורם מגן מפני התפתחות רטינופתיה סוכרתית ובצקת מקולרית בקרב חולי סוכרת ח

30.05.2012, 10:54

העדויות לכך שמיופיה היא גורם מגן מפני רטינופתיה סוכרתית הולכות ומתרבות. הסברה היא שהדבר נגרם כתוצאה מגלגל עין ארוך יותר במקרים אלו, המוביל לזרימת דם פחותה יותר ולהפחתה בדרישות המטבוליות. ההשערה היא ששילוב גורמים אלו מוביל לצמצום ההשפעה של השינויים המיקרווסקולאריים ברשתית של חולי סוכרת. אולם מלבד העלאת השערות מנגנוניות לא נערכו עד כה מחקרים שבודדו את אורך גלגל העין כגורם העיקרי המגן במקרי רטינופתיה סוכרתית בניגוד (או בנוסף) לפרמטרים רפרקטיביים אחרים דוגמת קימור הקרנית (corneal curvature). נוסף על כך, לא נבדק עד כה הקשר בין מיופיה כגורם סיכון לבין התפתחות בצקת מקולרית מסוכרת (diabetic macular edema).

עין (אילוסטרציה)

עין (אילוסטרציה)

מטרת מחקר זה הייתה להעריך את הקשר בין פרמטרים ביומטריים בעין אצל קצרי ראייה לבין רטינופתיה סוכרתית ובצקת מקולרית מסוכרת בקרב חולי סוכרת.

מדידות רפרקציה (spherical equivalent – SE) נבדקו במכשיר אוטורפרקטומטר. באמצעות IOL master נבדקו אורך גלגל העין, קימור הקרנית ועומק הלשכה הקדמית. רטינופתיה סוכרתית דורגה מסיכום של צילומי פונדוס בשימוש בדירוג modified Airlie House classification. בצקת מקולרית מסוכרת אובחנה באמצעות צילומי פונדוס ואומתה באמצעות בדיקת Optical coherence tomographyי(OCT).

ב-208 עיניים (מתוך 630 עיניים) אובחנה רטינופתיה סוכרתית. בשימוש בנוסחאות רגרסיה נמצא כי עיניים ארוכות יותר (אקסיאלית) סבלו פחות מרטינופתיה סוכרתית בכל הדרגות –
דרגה קלה (OR, 0.58; 95%CI, 0.41–0.83; P = 0.006 per mm increase), דרגה בינונית (OR, 0.73; 95% CI, 0.60–0.88; P = 0.002) ודרגה קשה (OR, 0.67; 95% CI, 0.53–0.85; P=0.01). נוסף לכך, עיניים אלו סבלו פחות מבצקת מקולרית מסוכרת בדרגה קלה (OR, 0.70; 95% CI, 0.56–0.86; P < 0.001) ובדרגה בינונית (OR, 0.72; 95% CI, 0.56–0.93; P=0.002), אך לא בדרגה קשה. לא נמצאו קשרים סטטיסטיים בין רטינופתיה סוכרתית לבין מדידות SE, עומק הלשכה הקדמית ו/או קימור הקרנית.

החוקרים הסיקו כי אצל חולי סוכרת גלגל עין ארוך יותר הוא גורם מגן מפני התפתחות רטינופתיה סוכרתית ובצקת מקולרית מסוכרת.

ערך: ד"ר דידי פביאן

מקור:

Longer Axial Length Is Protective of Diabetic Retinopathy and Macular Edema: Man RE et al., Ophthalmol. 2012 May 23. [Epub ahead of print].

נושאים קשורים:  מיופיה,  רטינופתיה סוכרתית,  אורך גלגל העין,  מחקרים,  בצקת מקולרית סוכרתית
תגובות