סכיזופרניה

Cannabidiol – טיפול חדש לפסיכוזה?

Cannabidiol, אחד ממרכיבי המריחואנה, נמצא יעיל במידה דומה לטיפול המקובל, amisulpride, כטיפול אנטיפסיכוטי

Cannabidiol הוא אחד ממרכיבי המריחואנה. הוא נקשר לרצפטור CB1 בזיקה נמוכה בלבד, אולם הוא מגביר את פעילותו של האנדוקנבינואיד anandamide באמצעות עיכוב הפירוק התוך-תאי של anandamide על ידי האנזים FAAHי(Fatty acid amide hydrolase).

במחקרים קליניים מקדימים נמצא כי ל-cannabidiol השפעה אנטיפסיכוטית על חולי סכיזופרניה וכי הוא מוריד את השפעתו דמוית הפסיכוזה של THC. כמו כן הודגם קשר הפוך בין רמת anandamide בנוזל ה-CSF לבין עצמת הסימפטומים הפסיכוטיים. בעקבות תוצאות מחקרים אלו בוצע מחקר phase 2 ונבחנו בו היעילות והבטיחות של cannabidiol כטיפול אנטיפסיכוטי.

מדובר במחקר מבוקר אקראית כפול סמיות שבוצע במרכז רפואי יחיד וכלל 42 משתתפים בני 18–50, שאובחנו כסובלים מסכיזופרניה פרנואידית או מפסיכוזה סכיזופרניפורמית, אינם משתמשים בסמים בכלל ובקנבינואידים בפרט, לא טופלו בטיפול אנטיפסיכוטי ב-3 החודשים הקודמים למחקר ולא התגלתה אצלם עמידות לטיפול אנטיפסיכוטי בעבר. המשתתפים חולקו אקראית לשתי קבוצות. קבוצה אחת טופלה ב- cannabidiol והקבוצה השנייה בטיפול אנטיפסיכוטי מקובל – amisulpride. שתי התרופות ניתנו במינון של 200 מ"ג אחת ליום, והמינון הועלה בהדרגה במשך שבוע עד ל-200 מ"ג ארבע פעמים ביום.

המעקב בוצע באמצעות מדדי BPRSי(Brief Psychitric Rating Scale) ו-PANSSי(Positive and Negative Syndrome Scale), שנבדקו בתחילת המחקר, לאחר 14 יום ולאחר 28 יום של טיפול.

בשתי הקבוצות נראה שיפור קליני במהלך הטיפול. בהשוואה בין הקבוצות לא נמצא הבדל מובהק מבחינת הציון בשני המדדים, אם כי התוצאות אינן מוכיחות היעדר נחיתות של cann על פי הקריטריון שנקבע מראש. כמו כן לא נמצא הבדל בשיעור המטופלים שהגיבו לטיפול. לדברי החוקרים, מהתוצאות עולה כי ייתכן ש-cannabidiol יעיל באותה מידה כמו amisulpride בהשגת שיפור בסימפטומי הפסיכוזה.

מבחינת תופעות לוואי, החוקרים מדווחים על יתרון משמעותי ל-cannabidiol על פני amisulpride, שכן הוא גרם לפחות תופעות מוטוריות (אקסטרה-פירמידליות), לפחות עלייה במשקל ולעלייה קטנה יותר ברמת הפרולקטין (הקשורה בגלקוריאה ובהפרעה בתפקוד המיני). כמו כן cannabidiol נסבל היטב ולא השפיע על תפקוד הלב או הכבד במידה משמעותית.

נוסף לכך נמצא קשר מובהק בין רמת ה-anandamide בסרום לבין השיפור בסימפטומים הפסיכוטיים בקרב משתתפים שטופלו ב-cannabidiol, אך לא בקרב משתתפים שטופלו ב-amisulpride. ממצא זה מעלה את הסבירות לכך שעלייה בפעילות anandamide היא אכן מנגנון הפעולה של cannabidiol בהקשר זה, אך הוא אינו מספיק לשלילת מנגנונים אפשריים אחרים.

החוקרים מסכמים כי תוצאות המחקר מצדיקות המשך מחקר קליני לגבי יעילותם של מעכבי האנזים FAAH כטיפול בסכיזופרניה.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Leweke et al.; Cannabidiol enhances anandamide signaling and alleviates psychotic symptoms of schizophrenia, Translational Psychiatry (2012) 2, e94;

נושאים קשורים:  סכיזופרניה,  פסיכוזה,  cannabidiol,  anandamide,  קנבינואידים,  אנדוקנבינואידים,  מחקרים
תגובות