מעכבי האנזים PDE5 הם כיום קו הטיפול הראשון להפרעות בזקפה (ED – erectile dysfunction). אולם טיפול מוצלח ב-ED כולל גם היבטים נפשיים והיבטים הקשורים במערכות יחסים.

משך זמן השפעתה של התרופה מרגע נטילתה עשוי להיות גורם חשוב הן מבחינת התקשורת והאינטימיות המקדימות פעילות מינית והן מבחינת חרדת ביצוע. במחקרים קודמים נמצא כי tadalafil, שמשך הפעילות שלו ארוך יותר, יעיל יותר מ-sildenafil מבחינת השפעתו על הביטחון העצמי הקשור במיניות (sexual self confidence), על הספונטניות, ועל דאגות הקשורות בנושא התזמון.

בעיות בתפקוד המיני (אילוסטרציה)

בעיות בתפקוד המיני (אילוסטרציה)

במחקר זה נערכה השוואה בין שלוש אפשרויות טיפול שונות – tadalafil לנטילה יומית (אחת ליום במינון של 5 מ"ג), tadalafil לפי הצורך (במינון של 20 מ"ג) ו-sildenafil לפי הצורך (במינון של 100 מ"ג). השערתם של החוקרים הייתה כי נטילת תרופה פעם ביום תוביל לתוצאות טובות יותר מבחינה פסיכוסוציאלית.

משתתפי המחקר היו גברים מעל גיל 18 שאובחנו כסובלים מ-ED, וטופלו בעבר בהצלחה במעכבי PDE5 שניטלו לפי הצורך. כל אחד מ-378 המשתתפים טופל בכל אחד מהטיפולים במשך 8 שבועות (עם הפסקה של שבוע בין הטיפולים השונים), סדר הטיפולים הוקצה באופן אקראי. 44 מטופלים הפסיקו את השתתפותם במחקר טרם השלמת הטיפול.

מדדי היעילות שנבחנו היו מדד PAIRSי(Psychological And Interpersonal Relationship Scales), שנועד לבחון את ההיבטים הפסיכוסציאליים של ED ושל הטיפול בהפרעה. המדד מתייחס לשלושה תחומים – ביטחון עצמי הקשור במיניות, דאגות הקשורות לתזמון וספונטניות. כמו כן נעשה שימוש במדד SEARי(Self Esteem And Relationship Scale) המתייחס להיבטים הקשורים במערכת היחסים ובהערכה עצמית. נעשה שימוש גם במדד מקובל להערכת יעילות הטיפול ב-ED (מדד IIEF-EF) ובמדד EDITS שנועד לבחון את שביעות רצונם של המטופלים מהטיפול ב-ED.

מבחינת הביטחון העצמי הקשור במיניות, אצל כל הטיפולים חל שיפור בהשוואה למצב ההתחלתי. הטיפול ב-tadalafil לנטילה יומית והטיפול ב-tadalafil לפי הצורך נמצאו דומים ביעילותם, ויעילים יותר (במידה מובהקת) מטיפול ב-sildenafil שניטל לפי הצורך.

מבחינת שיקולי התזמון, הטיפול ב-tadalafil לנטילה יומית ולפי הצורך הוביל לשיפור ביחס למצב ההתחלתי, והטיפול הקבוע נמצא יעיל יותר. הטיפול ב-sildenafil לפי הצורך לא הוביל לשינוי משמעותי ביחס למצב ההתחלתי.

הניקוד לגבי הספונטניות היה גבוה יותר ביחס למצב ההתחלתי בטיפול ב-tadalafil הן בנטילה באופן יומי  והן בנטילה לפי הצורך (ללא הבדל מובהק בין הטיפולים), אך נמוך יותר ביחס למצב ההתחלתי בטיפול ב-sildenafil לפי הצורך.

לא נמצא הבדל מובהק בין שלוש אפשרויות הטיפול במדדי SEAR ,IIEF-EF ו-EDITS. החוקרים מדווחים כי כל הטיפולים נסבלו היטב, ורק ארבעה מטופלים נזקקו להפחתת המינון עקב תופעות לוואי.

החוקרים מסכמים כי tadalafil בנטילה יומית וכן בנטילה לפי הצורך נמצאו יעילים יותר בהשוואה לטיפול ב-sildenafil בנטילה לפי הצורך מבחינת הביטחון העצמי הקשור במיניות, מבחינת שיקולי התזמון ומבחינת הספונטניות.

מגבלות המחקר העיקריות הן הכללתם של משתתפים שטופלו במעכבי PDE5 בעבר בלבד (ייתכן שלמשתתפים אלו תפיסה שונה לגבי יעילות הטיפול ב-ED בהשוואה לאוכלוסייה הכללית). נוסף לכך, כמקובל בתחום הטיפול ב-ED, נעשה שימוש במדדים המדווחים על ידי המטופל לגבי יעילות הטיפול, ומדובר במחקר פתוח, ללא סמיות.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Rubio-Aurioles et al.; A Randomized Open-Label Trial with a Crossover Comparison of Sexual Self-Confidence and Other Treatment Outcomes Following Tadalafil Once a Day Vs. Tadalafil or Sildenafil On-Demand in Men with Erectile Dysfunction, J Sex Med. 2012 Mar 16. doi: 10.1111/j.1743-6109.2012.02667