דלקת לבלב

Indomethacin רקטלי למניעת דלקת חריפה של הלבלב לאחר ביצוע ERCP

במחקר מבוקר אקראית נמצא כי מתן רקטלי של indomethacin למטופלים שנמצאים בסיכון גבוה לסבול מדלקת של הלבלב לאחר ERCP הוביל לירידה משמעותית בהיארעות דלקת חריפה של הלבלב

02.05.2012, 15:57

דלקת חריפה של הלבלב (Acute pancreatitis) היא הסיבוך השכיח ביותר לאחר ERCPי(endoscopic retrograde cholangiopancreatography), והיא גורמת לתחלואה משמעותית ולנטל כלכלי. תרופות שונות נבחנו כטיפול מונע לדלקת, אך עד כה אף אחת מהן לא הוכחה כיעילה.

במחקר זה נכללו משתתפים לאחר ERCP, שהיו בסיכון גבוה לסבול מ-post-ERCP pancreatitis על פי קריטריונים מקובלים. נכללו מטופלים בעלי קריטריון עיקרי אחד או יותר (הקריטריונים העיקריים הם חשד קליני לתפקוד לקוי של ה-sphincter of Oddi, היסטוריה של post-ERCP pancreatitis, ביצוע pancreatic sphincterotomy או precut sphincterotomy, מעל 8 ניסיונות לקנולציה, הרחבה פנאומטית של ה-biliary sphincter או ampullectomy), או שניים או יותר מהקריטריונים המשניים (מין נקבה וגיל<50, היסטוריה של pancreatitis חוזרת (מעל 2 מקרים), שלוש הזרקות או יותר של חומר ניגוד לצינור הלבלב והזרקה אחת לפחות לזנב הלבלב, הזרקת כמות גדולה של חומר ניגוד לצינור הלבלב או נטילת דגימה ציטולוגית מצינור הלבלב באמצעות מברשת).

המחקר כלל 602 משתתפים. 295 טופלו ב-indomethacin רקטלי ו-307 טופלו בפלסבו. לגבי 82.3% מהמשתתפים התעורר חשד קליני לתפקוד לקוי של ה-sphincter of Oddi . לאחר ניתוח ראשוני של התוצאות הוחלט על סיום המחקר מוקדם מהצפוי, בשל ראיות ליעילות הטיפול ב-indomethacin בהשוואה לפלסבו.

post-ERCP pancreatitis נמצא אצל 9.2% מהמשתתפים שטופלו ב- indomethacin לעומת 16.9% מהמשתתפים שטופלו בפלסבו (P=0.005), כלומר ירידה של 46% בסיכון בקבוצת המחקר. ה-NNTי(number needed to treat) על מנת למנוע מקרה אחד של post-ERCP pancreatitis היה 13.

ירידה בסיכון ל-post-ERCP pancreatitis נמצאה בכל רמות הסיכון לפני הטיפול, אולם אצל מטופלים שנמצאו אצלם גורמי סיכון רבים יותר, נמצאה ירידה משמעותית יותר בסיכון (ה-NNT היה 21 לגבי מטופלים שאובחן אצלם קריטריון עיקרי אחד או שני קריטריונים משניים, לעומת 6 בקרב אלה שאובחנו אצלם ארבעה קריטריונים עיקריים ושני קריטריונים משניים).

post-ERCP pancreatitis בדרגת חומרה בינונית עד חמורה נמצא אצל 4.4% מהמטופלים ב-indomethacin לעומת 8.8% מהמטופלים בפלסבו (P=0.03). בקרב משתתפים שהתפתח אצלם post-ERCP pancreatitis, משך האשפוז היה קצר יותר בקרב מטופלים שקיבלו טיפול מונע של indomethacin לעומת פלסבו (3.5 ימים לעומת 4.0 ימים, P<0.001).

דווח על 13 אירועים חריגים. לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות מבחינת שיעור אירועי הדמם המשמעותי מבחינה קלינית.

החוקרים מסכמים כי טיפול מונע באמצעות מתן רקטלי של indomethacin יעיל בהורדת היארעות post-ERCP pancreatitis ובהפחתת חומרת הסיבוך במקרים שבהם יש סיכון גבוה לכך.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Elmunzer et al.; A Randomized Trial of Rectal Indomethacin to Prevent Post-ERCP Pancreatitis, N Engl J Med. 2012 Apr 12;366(15):1414-22.

נושאים קשורים:  דלקת לבלב,  ERCP,  Indomethacin,  מחקרים
תגובות