כאב

החלמה בבית לאחר ניתוח גינקולוגי: איך המטופלות מתמודדות עם הכאב?

ממחקר זה עולה כי השליטה בכאב אחרי ניתוח גינקולוגי אינה מספקת. רק מחצית מהנשים דיווחו על החלמה מלאה שישה שבועות אחרי הניתוח

30.04.2012, 17:32

מטרת הניסוי הייתה לתאר החלמת נשים ושליטה בכאב, במהלך ששת השבועות הראשונים אחרי שחרור מבית חולים לאחר ניתוח גינקולוגי, ולהעריך את קיומה של שליטה בלתי מספקת בכאב במהלך השבועיים הראשונים של ההחלמה בבית אחרי ניתוח בטן, בהשוואה לניתוח גינקולוגי וגינלי.

המשתתפות בניסוי, נשים ללא כאב כרוני באגן, שעברו ניתוח גינקולוגי שפיר לא-לפרוסקופי, השלימו שאלון הערכה יומית של כאב ושל שימוש בטיפול תרופתי לכאב, במהלך 2 השבועות הראשונים אחרי השחרור מבית החולים וכן הערכת החלמה מבוקרת, 1, 2 ו-6 שבועות אחרי השחרור מבית החולים. שליטה בלתי מספקת בכאב הוגדרה כניקוד של 4 או יותר בסולם הכאב הניתוחי, שבו 4 נושאים.

מתוך 140 משתתפות מתאימות, 13 נפלטו במהלך המעקב. מתוך 127 הנשים הנותרות, 80 עברו ניתוח וגינלי ו-47 נשים עברו ניתוח בטן. שליטה בלתי מספקת בכאב דווחה על ידי 45% ו-51% מהנשים אחרי ניתוח וגינלי ואחרי ניתוח בטן, בהתאמה, ביום השלישי להחלמה (P=0.5);יעל ידי 23% ו-30%, בהתאמה, ביום השביעי להחלמה (P=0.4) ועל ידי 5% ו-23%, בהתאמה, ביום ה-14 להחלמה (P<0.005).

שבועיים אחרי השחרור מבית החולים, 10% ו-32% מהנשים אחרי ניתוח וגינלי וניתוח בטן, בהתאמה, נזקקו לתרופות נוגדות-כאב נרקוטיות  (P<0.01). לאחר 6 שבועות, כמעט מחצית מהנשים, בכל אחת מהקבוצות, דיווחו שהן הרגישו שהחלימו ושני שלישים מהן הרגישו כי חזרו לנורמה.

החוקרים הסיקו כי השליטה בכאב אחרי שחרור מבית החולים היא סב-אופטימלית עבור הרבה נשים הן לאחר ניתוח וגינלי והן לאחר ניתוח בטן. משך הזמן עד להחלמה מלאה היה ארוך יותר מ-6 שבועות עבור מחצית מהנשים. בהתחשב בשחרור המהיר מבית החולים, יש לתת עדיפות לאופטימיזציה של הטיפול הביתי בחולה.

מקור:

Recovery at home after major gynecologic surgery: how do our patients fare? Evenson M. et al., Obstet Gynecol. 2012 Apr;119(4):780-4.

נושאים קשורים:  כאב,  ניתוח גינקולוגי,  מחקרים
תגובות