ויטמין D

חסר ויטמין D במהלך ההיריון קשור לפגיעה בהתפתחות השפה

מחקר אוסטרלי מצא סיכון מוגבר לפגיעה בהתפתחות השפה בקרב צאצאים לאמהות שזוהה אצלן חסר בוויטמין D בשבוע 18 להיריון

19.04.2012, 14:16

בעבר נמצא קשר בין חסר ויטמין D במהלך ההיריון לבין פגיעה ביילוד כגון הפרעה בגדילה התוך רחמית (IUGR). כמה מחקרים בבעלי חיים מצאו קשר בין חסר ויטמין D בהיריון לבין התנהגות בלתי אופיינית של הצאצאים. במחקר אחד שבוצע בבני אדם לא נמצא קשר כזה, אולם כוחו הסטטיסטי של המחקר היה מוגבל בשל שיעורי נטישה גבוהים.

במחקר זה נאספו דגימות דם מנשים באזור פרת' באוסטרליה בשבוע 18 להיריון בשנים 1989–1991. הדגימות אוחסנו בהקפאה, ורמת הוויטמין D בהן נבחנה בשנת 2011. אצל צאצאיהן של אותן נשים נבדקו הפרעות רגשיות והתנהגותיות (באמצעות שאלון Child Behavior Checklist – CBCL), לאחר 2, 5, 8, 10, 14 ו-17 שנים, וכן התפתחות השפה (באמצעות מבחןPeabody Picture Vocabulary Test-Revised – PPVT-R) לאחר 5 ו-10 שנים.

743 צאצאים לאמהות לבנות עור השתתפו במחקר. האמהות חולקו לרביעים על פי רמת ויטמין D בדמן (עד 46nmol/L,י47-59nmol/L,י60-71nmol/L ומעל 71nmol/L).

נמצא קשר לינארי מובהק בין רמת ויטמין D של האם לבין שיעור קשיי השפה של הצאצא, הן בגיל 5 והן בגיל 10. לא נמצא קשר כזה לגבי הציון בשאלון CBCL.

במודל רב משתנים, שבו הובאו בחשבון רמת ויטמין D של האם, וכן גיל האם, רמת ההכנסה, עישון, עונת השנה שבה נלקחה הדגימה ועוד, נמצא סיכון של פי 2 לערך להפרעה בהתפתחות השפה בקרב צאצאיהם של אמהות שרמת ויטמין D שלהן הייתה ברביע התחתון לעומת צאצאי האמהות שרמת ויטמין D שלהן היתה ברביע העליון (OR 1.97, 95%CI 1.00-3.92, P<0.05, כאשר הובאו בחשבון כל המשתנים).

החוקרים מסכמים כי הממצא מדגים קשר בין חסר ויטמין D של האם במהלך ההיריון לבין עלייה בשיעור הצאצאים הסובלים מהפרעה בהתפתחות השפה, וכי קיים צורך במחקרים מבוקרים לגבי מתן תוספי ויטמין D במהלך ההיריון.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Whitehouse et al.; Maternal Serum Vitamin D Levels During Pregnancy and Offspring Neurocognitive Development, Pediatrics. 2012 Mar;129(3):485-93

נושאים קשורים:  ויטמין D,  היריון,  התפתחות שפה,  מחקרים
תגובות