חדשות

מכתב לשר האוצר ולסגן שר הבריאות על הרפורמה מארגון בזכות

בקשה לכלול את שירותי בריאות הנפש בסל שירותי הבריאות הבסיסי שמגיע לכל תושב במדינת ישראל


למכתבו של סגן שר הבריאות בעניין גורלם של שירותי בריאות הנפש (pdf)

שווה לכל נפש - לוגו

נושאים קשורים:  חדשות,  שירותי בריאות הנפש,  סגן שר הבריאות,  מכתב לשר האוצר
תגובות