סכיזופרניה

טיפול קוגניטיבי יעיל לחולי סכיזופרניה שרמת התפקוד שלהם נמוכה

במחקר מבוקר אקראית נמצא כי טיפול קוגניטיבי ממוקד במשך 18 חודשים יעיל בשיפור התפקוד של חולי סכיזופרניה שרמת התפקוד ההתחלתית שלהם הייתה נמוכה

14.04.2012, 17:45

סכיזופרניה מתחילה לרוב בתקופת הבגרות המוקדמת, ואצל כשני שלישים מהחולים בה מדובר במחלה כרונית, בעלת מהלך תנודתי. נמצא כי תרופות אנטיפסיכוטיות מובילות לירידה בהלוצינציות ובדלוזיות, אולם שליש עד מחצית מהחולים בסכיזופרניה סובלים מסימפטומים למרות הטיפול, או סובלים מתופעות לוואי בלתי נסבלות. נראה כי הטיפול משפיע פחות על הסימפטומים השליליים (השטחת האפקט, אלוגיה, אפתיה, אנהדוניה ואסוציאליות) ויותר על הסימפטומים החיוביים.

החל משנות ה-50 חולי סכיזופרניה מועברים מאשפוז במוסדות לחיים בקהילה. רמת התפקוד של חלק ניכר מהם היא נמוכה. במחקר זה נעשה ניסיון לבחון אם טיפול קוגניטיבי שהותאם לצורכי המטופל יהיה יעיל בהעלאת רמת התפקוד שלו.

המשתתפים במחקר היו חולי סכיזופרניה או הפרעה סכיזו-אפקטיבית שסבלו מסימפטומים שליליים בולטים, ללא גורמי נכות אחרים. נכללו 60 משתתפים (שליש מהם נשים), גילם הממוצע היה 38.4±11.6 שנים, גיל האבחנה הממוצע היה 23.1±8.5 ומשך המחלה הממוצע היה 15.5±12.18 שנים. אצל חלק ניכר מהמשתתפים נמצא גם ליקוי נוירוקוגניטיבי. 91.7% מהם טופלו בתרופה אנטיפסיכוטית אחת לפחות, ו-65% מהם טופלו במינון גבוה.

המשתתפים הוקצו אקראית לאחת משתי קבוצות. משתתפי קבוצת הביקורת (29 משתתפים) טופלו בטיפול סטנדרטי, שכלל טיפול תרופתי ושימוש באמצעי טיפול נוספים הזמינים בקהילה כגון סיוע בדיור, טיפול תומך, טיפול שיקומי ועוד. משתתפי קבוצת המחקר (31 משתתפים) טופלו בטיפול סטנדרטי, ובנוסף לכך טופלו בטיפול קוגניטיבי.

ככלל, הטיפול הקוגניטיבי בוצע במסגרת מפגשים שבועיים שנמשכו 50 דקות, אולם משך המפגשים ותדירותם היו גמישים, על פי צורכי המטופל. הטיפול הותאם לקבוצת המטופלים במחקר זה באמצעות הסטת הדגש מטיפול מכוון לסימפטומים לטיפול מכוון למטופל, שהושם בו דגש גם על היכולות ועל תחומי העניין של כל מטופל. מטרת הטיפול הייתה להשיג שיפור בתפקוד באמצעות עירור עניין ומוטיבציה של המטופל, כדי שיתמקד בהשגת מטרות ארוכות טווח (דיור עצמאי, תעסוקה, מערכות יחסים) וקצרות טווח, תוך שימוש בטכניקות שונות (משחק תפקידים, משחקים, תרגילים וכדומה).

החוקרים שהעריכו את רמת התפקוד של המשתתפים בתום תקופת הטיפול לא היו מודעים לטיפול שעבר כל משתתף – המשתתפים אומנו שלא לגלות את המידע לחוקרים, וכאשר התבקשו לנחש, ניחשו החוקרים נכונה את ההקצאה בכמחצית המקרים. ההערכה כללה הערכה על פי מדד Global Assesement Scaleי(GAS) וכן מדד של הסימפטומים השליליים (SANS) ושל הסימפטומים החיוביים (SAPS).

27 מתוך 31 משתתפים בקבוצת המחקר ו-24 מתוך 29 משתתפים בקבוצת הביקורת השלימו את המחקר. בקרב המטופלים בטיפול קוגניטיבי נמצא שיפור משמעותי יותר במדד GAS במהלך תקופת המחקר מאשר בקרב משתתפי קבוצת הביקורת. כמו כן, בתום המחקר הערכתם של משתתפי קבוצת המחקר הייתה גבוהה יותר, והעידה על תפקוד טוב יותר.

אצל המטופלים בטיפול קוגניטיבי נראה שיפור משמעותי יותר באחד ממדדי הסימפטומים השליליים (avolition-apathy), אולם לא במדדים האחרים (השטחת אפקט, אלוגיה, אנהדוניה-אסוציאליות). נוסף לכך אצל משתתפי קבוצת המחקר נראה שיפור משמעותי יותר בדירוג הסימפטומים החיוביים.

החוקרים מסכמים כי טיפול קוגניטיבי שיפר את התפקוד ואת המוטיבציה והוביל לירידה בסימפטומים החיוביים בקרב חולי סכיזופרניה שרמת התפקוד שלהם נמוכה.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Grant et al.;Randomized trial to evaluate the efficacy of cognitive therapy for low-functioning patients with schizophrenia, Archives of General Psychiatry. 2012 Feb;69(2):121-7

נושאים קשורים:  סכיזופרניה,  טיפול קוגניטיבי,  מחקרים
תגובות