יתר לחץ דם

הקשר בין שימוש בנוגדי דיכאון לסיכון ליתר לחץ דם הנגרם מההיריון

במחקר זה נמצא כי נשים בהיריון הנוטלות נוגדי דיכאון נמצאות בסיכון גבוה לסבול מיתר לחץ דם הנגרם מההיריון

13.04.2012, 21:20

נוגדי דיכאון עלולים להיות קשורים לסיכון ליתר לחץ דם הנגרם מההיריון, זאת בשל השפעתם על שינויים באינטראקציות פיזיולוגיות בין דמויי-הורמון (Autacoids) מרחיבי כלי דם ומכווצי כלי דם בהריונות נורמליים.

החוקרים העריכו את ההשפעה של שימוש בנוגדי דיכאון במהלך היריון על הסיכון ליתר לחץ דם הנגרם מההיריון. ניסוי מקרה ביקורת מקונן (nested) זה התבסס על מרשם ההיריון בקוויבק, שנבנה תוך זיקה למסדי נתונים קליניים, תרופתיים ושל בתי חולים מקומיים.

זוהו 1,216 נשים שאובחנו כסובלות מיתר לחץ דם הנגרם מההיריון, עם וללא רעלת היריון וללא היסטוריה של יתר לחץ דם לפני ההיריון. נבחרו באקראי 10 מקרי ביקורת לכל מקרה ניסוי (הותאם על פי תאריך האבחנה וגיל ההיריון). יחסים צולבים (OR) חושבו תוך שימוש במודלים של רגרסיה לוגיסטית מותנית, והותאמו עבור מאפיינים סוציו-דמוגרפיים, דיכאון בהיריון, חרדה, מצבים כרוניים אחרים, שימוש בתרופות ושימוש בשירותי בריאות.

45 (3.7%) נשים מקבוצת הניסוי השתמשו בנוגדי דיכאון במהלך ההיריון לעומת 300 (2.5%) בקבוצת הביקורת (OR 1.52; 95% CI 1.10-2.09). לאחר התאמה לערפלנים פוטנציאליים, שימוש בנוגדי דיכאון במהלך ההיריון נמצא קשור, באופן משמעותי, לעלייה בסיכון ליתר לחץ דם הנגרם מההיריון (OR 1.53; 95% CI 1.01-2.33). באנליזות מרובדות, שימוש במעכבי ספיגה חוזרת של סרוטונין (OR 1.60; 95% CI 1.00-2.55) ובצורה ספציפית יותר, בפרוקסטין (OR 1.81; 95% CI 1.02 – 3.23) היה קשור לסיכון ליתר לחץ דם הנגרם מההיריון.

החוקרים הסיקו כי נשים הנוטלות נוגדי דיכאון במהלך ההיריון נמצאות בסיכון גבוה ליתר לחץ דם הנגרם מההיריון, סיכון הגבוה במידה רבה מהסיכון שעלול להיות מיוחס לדיכאון או להפרעות חרדתיות.

מקור:

Antidepressant Use During Pregnancy and the Risk of Pregnancy Induced Hypertension: De Vera MA. et al., Br J Clin Pharmacol. 2012 Mar 21. doi: 10.1111/j.1365-2125.2012.04196.x. Advance Online Publication.

נושאים קשורים:  יתר לחץ דם,  נוגדי-דיכאון,  יתר לחץ דם בהיריון,  מחקרים
תגובות