אוטיזם

מלטונין - יעיל ובטוח לטיפול בבעיות שינה של ילדים אוטיסטים

ניסוי מבוקר בחן את המינון המומלץ ואת הסבילות לטיפול במלטונין לשם שיפור השינה וההתנהגות בילדים עם הפרעות אוטיסטיות

03.04.2012, 12:54

נמצא כי תוספת של מלטונין יעילה לטיפול בהשריית שינה בנדודי שינה (אינסומניה) אצל ילדים הסובלים מהפרעות אוטיסטיות (ASD).

24 ילדים, שלא טופלו בתרופות פסיכוטרופיות, השלימו מחקר פתוח וקיבלו מינונים הדרגתיים עולים של מלטונין. התגובה, הסבילות, הבטיחות, האפשרות לאסוף נתוני אקטיגרפיה והיכולת לאתר שינוי, נבחנו באמצעות מדדי התוצאות במהלך 14 שבועות של טיפול.

נדודי שינה בילדים (אילוסטרציה)

נדודי שינה: מלטונין מסייע לילדים עם הפרעות אוטיסטיות (אילוסטרציה)

תוספת מלטונין קיצרה את פרק הזמן עד לתחילת שינה כפי שנמדדה באמצעות אקטיגרפיה, אצל רוב הילדים, במינונים של 1 מ"ג או 3 מ"ג. תוספת המלטונין נמצאה יעילה בשבוע הראשון של הטיפול, והשפעות המלטונין נשמרו לאורך כמה חודשים. הטיפול נמצא בטוח, נסבל היטב והוביל לשיפור בשינה, בהתנהגות ובעקת ההורים.

החוקרים הסיקו כי ממצאיהם עשויים לתרום לספרות לגבי תוספת מלטונין לטיפול בנדודי שינה (אינסומניה) במקרי ASD, והודיעו כי מתוכנן מחקר אקראי גדול בקרב אוכלוסייה זו.

מקור:

Melatonin for Sleep in Children with Autism: A Controlled Trial Examining Dose, Tolerability, and Outcomes: Malow B. et al., J Autism Dev Disord. 2011 Dec 10. Advance Online Publication.

נושאים קשורים:  אוטיזם,  מלטונין,  שינה,  ספקטרום אוטיסטי,  נדודי שינה,  ילדים,  אוטיסטי,  מחקרים
תגובות