אספירין

אספירין עשוי למנוע התפתחות גרורות ולהפחית תמותה מסרטן

כך נמצא באנליזה של סרטנים מקריים שהופיעו במהלך ניסויים מבוקרים ואקראיים בבריטניה. ההשפעות היו בלתי תלויות בגיל או במגדר, אך תועלת מוחלטת גדולה נמצאה במעשנים

29.03.2012, 15:09

אספירין על בסיס יומי מפחית את ההיארעות ארוכת הטווח של מספר אדנוקרצינומות, אך השפעתו על שיעור התמותה עקב סוגי סרטן מסוימים ניכרת רק לאחר מספר שנים. הדבר מרמז שייתכן כי אספירין מפחית גם את התפתחותן של גרורות.

החוקרים קבעו את השכיחות של גרורות רחוקות בחולים שפיתחו סרטן באופן מקרי במהלך ניסויים של נטילת אספירין יומי לעומת קבוצות ביקורת. האנליזה כללה את כל חמשת הניסויים האקראיים הגדולים שנערכו בבריטניה, שבדקו את השפעת נטילת אספירין מדי יום על מניעת אירועים וסקולריים (במינון של 75 מ"ג ליום או במינון גבוה ממנו).

תמונה מיקרוסקופית של סרטן המעי הגס (אילוסטרציה)

תמונה מיקרוסקופית של סרטן המעי הגס (אילוסטרציה)

פחת הסיכון לגרורות מרוחקות
באנליזה נסקרו נתונים אלקטרוניים ומודפסים של כל החולים עם סרטן מקרי. ההשפעה של אספירין על הסיכון לגרורות – בתחילת הניסוי או בתקופת המעקב שלאחר מכן (כולל בתקופת המעקב שלאחר הניסוי של מקרי סרטן שהופיעו במהלך הניסוי) – רובדה על פי היסטולוגיית הגידול (אדנוקרצינומה לעומת סוגים אחרים) ועל-פי מאפיינים קליניים.

מתוך 17,285 משתתפי הניסוי, 987 היו בעלי גידולים מוצקים חדשים, שאובחנו במשך תקופת מעקב ממוצעת במהלך הניסוי של 6.5 שנים (SD 2.0).

מעבר לשימוש באספירין הפחית את הסיכון לסרטן עם גרורות מרוחקות (כל סוגי הסרטן, HR [יחס סיכון] 0.64, 95%CI 0.84-0.48 ,P=0.001; אדנוקרצינומה, HR 0.54, 95%CI 0.38-0.77, P=0.0007; מקרי סרטן מוצקים אחרים, HR 0.82, 95%CI 0.53-1.28, P=0.39). זאת בעיקר עקב הפחתת החלק היחסי של אדנוקרצינומות בעלות גרורות לעומת מחלה מקומית (יחס צולב 0.52, P=0.0006 ,95%CI 0.35-0.75).

אספירין הפחית את הסיכון לאדנוקרצינומות עם גרורות באבחנה הראשונית (HR 0.69, 95%CI 0.50-0.95, P=0.02) ואת הסיכון לגרורות, על-פי המעקב שלאחר מכן, בחולים ללא גרורות בתחילה (HR 0.45, 95%CI 0.28-0.72, P=0.0009), ובמיוחד בחולים עם סרטן של המעי הגס והחלחולת (HR 0.26, 95%CI 0.11-0.57, P=0.0008) ובחולים שהמשיכו בטיפול הניסוי עד לאבחנה או לאחריה (HR 0.31, 95%CI 0.15-0.62, P=0.0009).

מעבר לשימוש באספירין הפחית תמותה עקב סרטן בחולים שפיתחו אדנוקרצינומה, ובמיוחד באלה ללא גרורות בעת האבחנה (HR 0.50, 95%CI 0.34-0.74, P=0.0006).

תועלת מוחלטת גדולה במעשנים
בסופו של דבר, אספירין הפחית את הסיכון הכולל לאדנוקרצינומה פטאלית באוכלוסיות הניסוי (HR 0.65, 95%CI 0.53-0.82, P=0.0002), אך לא את הסיכון למחלות סרטן פטאליות אחרות (HR 1.06, 95%CI 0.84-1.32, P=0.64; Difference, P=0.003)

ההשפעות היו בלתי תלויות בגיל או במגדר, אך תועלת מוחלטת גדולה ביותר נמצאה במעשנים. מינון נמוך – בפורמולציה של שחרור מושהה של אספירין, שתוכננה לצורך עיכוב טסיות והייתה בעלת זמינות ביולוגית סיסטמית נמוכה – היה יעיל כמו מינונים גבוהים יותר.

החוקרים הסיקו כי ייתכן שמניעת התפתחות גרורות מרוחקות על-ידי אספירין, קשורה בהפחתת התמותה מסרטן בניסויים של נטילת אספירין יומי לעומת קבוצת ביקורת. ממצא זה מרמז כי אספירין עשוי לסייע בטיפול במספר סוגי סרטן, וכי הוא בעל פוטנציאל לשימוש בהתערבות פרמקולוגית – במיוחד למניעת התפתחות גרורות מרוחקות.

מקור:

Effect of daily aspirin on risk of cancer metastasis: a study of incident cancers during randomised controlled trials: Rothwell PM. et al., The Lancet. doi:10.1016/S0140-6736(12)60209-8. Advance Online Publication, March 21, 2012.

נושאים קשורים:  אספירין,  סרטן,  גרורות,  אספירין במינון נמוך,  סרטן מקרי,  גרורות סרטניות,  מחקרים
תגובות