סקביאס

מחקר איראני: טיפול בפרמתרין נגד סקביאס יעיל יותר

המחקר השווה בין שתי שיטות טיפול נגד סקביאס: טיפול מקומי בפרמתרין לעומת טיפול סיסטמי באיברמקטין. עלייה בעמידות הקרדית לטיפול

סקביאס (גרדת - Scabies) היא מחלה הנגרמת על-ידי הקרדית Srcoptes Scabiei. נגעי המחלה הם נקודות או תעלות אפורות, וכן פפולות, גלדים והתקלפות עורית המלווה בגרד. הנגעים נמצאים בעיקר בין האצבעות, באזורים פלקסוריים באמה, בבית השחי, בפטמות ובאזור הטבור. יש לטפל הן באדם הנגוע והן במשפחתו.

היעדר היענות, אבחנה מאוחרת ושימוש לא נכון בתכשירים, פוגעים ביעילות הטיפול. כמו כן, קיימת עלייה בעמידות הקרדית לטיפול – דוגמת התפתחות שיעורי עמידות גבוהים ללינדיין (Lindane) ששימש לטיפול בסקביאס בעבר.

(Srcoptes Scabiei (Wikipedia

(Srcoptes Scabiei (Wikipedia

במחקר זה בוצעה השוואה בין טיפול מקומי באמצעות 5% פרמתרין (Permethrin) בקרם שנמרח פעם בשבוע במשך שבועיים, לבין מתן חד פעמי של איברמקטין (Ivermectin). הטיפול בפרמתרין הוא הטיפול המומלץ כיום.

פרמתרין הוא קוטל חרקים סינתטי, בעל פעילות גבוהה נגד החרק, אך בעל רעילות נמוכה ליונקים. איברמקטין היא תרופה חדשה נגד טפילים, שנמצאה יעילה נגד זיהומי נמטודות במעי וכן נמצאה מבטיחה בטיפול בכינמת הראש, אך אינה מאושרת עדיין על-ידי ה-FDA לטיפול בסקביאס.

המחקר כלל 242 משתתפי בגילאי 78-3 (לא נכללו תינוקות או נשים מניקות או הרות). מחציתם טופלו בפרמתרין ומחציתם באיברמקטין. התרופות ניתנו בקופסאות בעלות מראה זהה, כך שהחוקרים לא היו מודעים לטיפול שניתן לכל משתתף.

לאחר שבועיים של הטיפול נמצא ריפוי (כלומר היעדר נגעים חדשים והחלמה של נגעים קודמים) ב-92.5% מהמטופלים בפרמתרין לעומת 85.9% מהמטופלים ב-איברמקטין.

המטופלים בהם לא נראה ריפוי טופלו בתכשיר בו לא טופלו קודם לכן. לאחר שבועיים נוספים, כל המטופלים באיברמקטין שהועברו לטיפול בפרמתרין החלימו. מנגד, שבעה מטופלים בפרמתרין שהועברו לטיפול באיברמקטין עדיין סבלו מסקביאס.

החוקרים מסכמים כי במחקר זה טיפול בפרמתרין (מריחה אחת לשבוע במשך שבועיים) נמצא יעיל באותה מידה כמו טיפול סיסטמי באיברמקטין. היעדר יעילות של איברמקטין בחלק מהמטופלים מיוחסת על-ידי החוקרים לכך שהתרופה אינה פעילה בשלבים מסוימים במחזור החיים של הקרדית (השלבים הצעירים, טרם התפתחות מערכת העצבים).

עם זאת, החוקרים מדגישים את יתרונותיו של הטיפול באיברמקטין, כגון האפשרות לטיפול במתן חד פעמי (תחת פיקוח במידת הצורך) וכן האפשרות לשימוש בתרופה גם בנוכחות כיבים או ארוזיות בעור, שאינם מאפשרים טיפול בתכשיר מקומי.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Goldust et al.;Treatment of scabies: Comparison of permethrin 5% versus ivermectin, J Dermatol. 2012 Mar 5.[Epub ahead of print]

נושאים קשורים:  סקביאס,  permethrin,  ivermectin,  סקאביאס,  אירן,  איראן,  מחקרים
תגובות