כאב

מתן פרגאבאלין לפני ניתוח עשוי לשפר מדדי כאב של חולים לאחר כריתת כליה

מתן פרגאבאלין לפני הניתוח הפחית באופן משמעותי צריכת אופיאטים אחרי הניתוח והיפראלגזיה מכנית

15.03.2012, 09:07
כריתת כליה (אילוסטרציה)
כריתת כליה (אילוסטרציה)

מתן פרגאבאלין (ליריקה, פייזר) לפני ניתוח מוצע כדרך לקדם שליטה בכאב לאחר הניתוח. כמה ניסויים חקרו את ההשפעה של פרגאבאלין על צריכת אופיאטים לאחר ניתוח, אך אף ניסוי לא התמקד בהשפעת פרגאבאלין על היפראלגזיה לאחר ניתוח.

בניסוי אקראי, משולש-סמיות ומבוקר-אינבו זה, החוקרים ביקשו להדגים כי מנה יחידה של פרגאבאלין לפני ניתוח, מפחיתה צריכת אופיאטים לאחר הניתוח, היפראלגזיה מכנית ורגישות לכאב. חולים שעברו ניתוח בחירה של כריתת כליה טראנס-פריטוניאלית, קיבלו 300 מ"ג של פרגאבאלין או אינבו, שעה אחת לפני ההרדמה. אחרי הניתוח, קיבלו החולים פיריטראמיד באמצעות מכשיר אנלגזיה, מבוקר על ידי החולה. רמות הכאב ותופעות הלוואי תועדו. האזור של היפראלגזיה, לגירוי מכני מדויק מסביב לחתך, נמדד 48 שעות אחרי הניתוח באמצעות חוט ידני של פון-פריי. סף כאב מכני נבדק לפני הניתוח ו-48 שעות אחריו באמצעות חוטים ידניים של פון-פריי בקטרים עולים.

כריתת כליה (אילוסטרציה)

כריתת כליה (אילוסטרציה)

13 חולים גויסו לכל קבוצה. סך כולל של צריכת פיריטראמיד [77 (16) לעומת 52 (16) מ"ג, P=0.0004] והשטח של היפראלגזיה שעבר נירמול [143 (87) לעומת 84 (54) ס"מ2, P=0.0497], פחתו באופן משמעותי בקבוצת הפרגאבאלין. לא נמצאו הבדלים משמעותיים ברמות הסף של כאב מכני [1.20 (0.56) (log(g לעומת 1.05 (0.58) (log(g,יP=0.6738]. לא דווח על מקרים של הרגעת-יתר בשתי הקבוצות. לא נצפו תופעות לוואי אחרות.

החוקרים הסיקו כי מתן פרגאבאלין 300 מ"ג לפני ניתוח לחולים שעברו כריתת כיליה טראנס-פריטוניאלית, מפחית צריכת אופיאטים לאחר הניתוח ומקטין את השטח של היפראלגזיה מכנית.

מקור:

Preoperative pregabalin administration significantly reduces postoperative opioid consumption and mechanical hyperalgesia after transperitoneal nephrectomy: Bornemann-Cimenti H. et al., Br J Anaesth. 2012 Feb 23. Advance Online Publication.

נושאים קשורים:  כאב,  נפרולוגיה,  אופיאטים,  פרגאבאלין,  כריתת כליה,  היפראלגזיה,  מחקרים