היריון

מדבקות ניקוטין אינן יעילות במניעת עישון בקרב נשים הרות

במחקר שבחן את יעילותן של מדבקות ניקוטין בשילוב עם ייעוץ התנהגותי בהפסקת עישון של נשים הרות נמצא כי המדבקות לא הובילו לשיעורי הימנעות גבוהים יותר ממדבקות פלסבו במועד הלידה

14.03.2012, 21:32

עישון במהלך ההיריון הוא הגורם השכיח ביותר, מבין הגורמים הניתנים למניעה, לתחלואה ותמותה של נשים הרות ועובריהן. נמצא קשר בין עישון במהלך ההיריון לבין היפרדות שליה, הפלות, פגות, משקל לידה נמוך, מומים מולדים ומוות פתאומי של היילוד או של התינוק.

שכיחות העישון במהלך ההיריון נעה בין 13% ל-25% במדינות עשירות (high income countries) והולכת ועולה במדינות עניות יותר. חשיבותה של הפסקת העישון במהלך ההיריון היא רבה.

הפחתה ברמת אי-השקט (צילום: ויקיפדיה)

מדבקת ניקוטין (צילום: ויקיפדיה)

מטה-אנליזה הדגימה כי תמיכה התנהגותית יעילה בהשגת הפסקת עישון בקרב נשים הרות. עם זאת, יש חשש משימוש של נשים הרות בתרופות להפסקת עישון. בשל חשש לגבי השפעה טרטוגנית, השימוש ב-varenicline וב-bupropion אינו מומלץ. לגבי תחליפי ניקוטין, החשש קטן יותר שכן הם מכילים ניקוטין בלבד, בעוד עשן הסיגריה מכיל ניקוטין וטוקסינים נוספים.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

יש הסכמה כללית לכך שתחליפי ניקוטין מזיקים פחות מעישון, ולכן מומלץ לנשים הרות להשתמש בהם, אולם אין ראיות התומכות בהמלצה זו.

במחקר זה השתתפו נשים הרות בנות 16–50 שגויסו מהקהילה בשבוע 12–24 להיריון. המשתתפות עישנו 10 סיגריות או יותר ביממה לפני ההיריון ו-5 או יותר במהלכו, ורמת הפחמן החד-חמצני באוויר הנשיפתי שלהן הייתה לפחות 8ppm.

כל המשתתפות קיבלו ייעוץ התנהגותי במשך עד שעה, ולאחר מכן נקבע תאריך הפסקה במהלך השבועיים הבאים. במועד ההפסקה קיבלו המשתתפות אספקה של מדבקות ניקוטין במינון של 15 מ"ג ל-16 שעות (בקבוצת המחקר) או מדבקות פלסבו (קבוצת הביקורת) למשך 4 שבועות. לאחר ארבעה שבועות נשים שדיווחו כי אינן מעשנות, והדיווח אומת בבדיקת פחמן חד-חמצני באוויר הנשיפתי (תוצאה נמוכה מ-8ppm), קיבלו מדבקות נוספות למשך 4 שבועות נוספים. במועד הלידה נבדקו שיעורי הפסקת העישון, על פי עדות המשתתפות ובדיקת שיעור הפחמן החד-חמצני באוויר הנשיפתי. נוסף לכך, כל המשתתפות קיבלו שלוש שיחות תמיכה טלפוניות ושיחה קצרה נוספת במועד קבלת המדבקות הנוספות (לאלו שקיבלו אותן).

במחקר נכללו 1,050 משתתפות (521 בקבוצת המחקר ו-529 בקבוצת הביקורת). רוב המשתתפות היו מעשנות כבדות – כשליש עישנו סיגריה תוך 5 דקות מיקיצתן בבוקר, וחציון מספר הסיגריות היומי היה 14.

שיעורי ההיענות לטיפול היו נמוכים בשתי הקבוצות. רק 7.2% מקבוצת המחקר, ו-2.8% מקבוצת הביקורת השלימו את הטיפול במשך חודש. שיעורי ההיענות הנמוכים לא אפשרו את בדיקת בטיחותו של הטיפול.

לאחר חודש היה שיעור הפסקת העישון גבוה יותר בקבוצת המחקר מאשר בקבוצת הפלסבו – 23.3% לעומת 11.7% (OR 2.05, 95%CI 1.46-2.88). במועד הלידה לא נמצא הבדל מובהק בין שתי הקבוצות – שיעור ההימנעות מעישון היה 9.4% בקבוצת המחקר ו-7.6% בקבוצת הביקורת (OR 1.26, 95%CI 0,82-1.96).

החוקרים מסכמים כי על פי הממצאים יש לבחון מחדש את ההנחיות לגבי מניעת עישון במהלך ההיריון, ולכלול בהן רק אמצעים שהוכחו כיעילים – תמיכה התנהגותית ולא שימוש בתחליפי ניקוטין.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Coleman et al.;A Randomized Trial of Nicotine-Replacement Therapy Patches in Pregnancy,N Engl J Med. 2012 Mar;366(9):808-18.

נושאים קשורים:  היריון,  תחליפי ניקוטין,  עישון בהיריון,  מחקרים
תגובות