היריון

אפיון מומים מבניים קלים הקשורים בחשיפה לאלכוהול במהלך ההיריון

מחקר פרוספקטיבי בחן את הקשר בין החשיפה לאלכוהול במהלך ההיריון לבין מומים מבניים קלים שתוארו בעבר כקשורים בצריכת אלכוהול בהיריון. נמצא קשר בין צריכת אלכוהול לבין היארעות naevus flammeus neonatorum

14.03.2012, 10:09

המומים האופייניים לתסמונת אלכוהול עוברית חמורה הם פילטרום חלק, שפה עליונה דקה (thin vermillion of upper lip), וקיצור קפלי העפעפיים (short palpebral fissures). מספר רב של מומים מבניים קלים יותר תוארו בשכיחות מוגברת בקרב תינוקות שסבלו מתסמונת האלכוהול העוברית (FAS – Fetal Alcohol Syndrome או Partial FAS), ביניהם מומים שונים בכפות הידיים כגון ציפורניים היפופלסטיות, קיצור או clinodactily של הזרת, “hockey stick”יpalnar creases, וכן הארכת הפילטרום, היפוטלוריזם, מומים של בית החזה (pectus carinatum/excavatum), הגבלה בתנועת המרפק ו-railroad tracks ears.

חשיפה לאלכוהול בזמן הריון (אילוסטרציה)

חשיפה לאלכוהול בזמן הריון (אילוסטרציה)

מרבית המחקרים שאפיינו מומים מבניים קלים הקשורים בחשיפה לאלכוהול כללו משתתפים שהייתה לגביהם אבחנה של FAS, ולא משתתפים שנבחרו על פי מידת החשיפה לאלכוהול במהלך ההיריון. במחקר זה נעשה ניסיון לאפיין את ההשפעה של מידת החשיפה לאלכוהול במהלך ההיריון על הופעת מומים אלו.

משתתפות המחקר גויסו מקרב נשים שפנו לשירות הייעוץ California Teratogen Information Service לשם קבלת ייעוץ לגבי חשיפה לטרטוגנים במהלך ההיריון. לנשים הרות שהסכימו להשתתף במחקר, בוצעה הערכה מפורטת של מידת החשיפה לאלכוהול באמצעות כמה ראיונות טלפוניים, והוערכו סוגי המשקאות (שדורגו על פי כמות האלכוהול), הכמויות שנצרכו בממוצע ליום, מספר אירועי השתייה ההתקפיים (binge drinking), ומספר המשקאות המקסימלי שנצרך בבת אחת. ההערכה בוצעה בשלבים שונים של ההיריון – המחצית הראשונה והשנייה של הטרימסטר הראשון, וכן בטרימסטר השני והשלישי. לאחר הלידה נבדק היילוד על ידי דיסמורפולוג מומחה שבחן את הופעתם של רשימת מומים מבניים קלים.

במחקר השתתפו 992 נשים הרות, בגיל ממוצע של 31 שנים. 27% מהן דיווחו על עישון בשלב כלשהו בהיריון, 24% דיווחו על אירוע אחד לפחות של שימוש בסם כלשהו, ו-29% דיווחו על חשיפה לטרטוגנים אחרים.

חציון שיעור צריכת האלכוהול היומית במהלך הטרימסטר הראשון היה 0.06 משקאות , אולם בחלק מהמקרים דווח על צריכת אלכוהול גבוהה הרבה יותר (מעל 12 משקאות ליום). בשאר שלבי ההיריון חציון שיעור צריכת האלכוהול היומית היה 0, אולם בחלק מהמקרים דווח על צריכה גבוהה יותר. חציון מספר אירועי השתייה ההתקפית היה 0 בכל שלבי ההיריון, אולם חלק מהמשתתפות דיווחו על אירועים מרובים.

שמונה מומים מבניים קלים הופיעו אצל יותר מ-5% מהתינוקות במחקר – naevus flammeus neonatorum, פילטרום מוארך, clinodactily, שינוי בצורת האפרכסת, ציפורניים היפופלסטיות, היפרטלוריזם, anteverted nose, epicanthal folds. החוקרים בחנו את הקשר בין צריכת האלכוהול בהיריון לבין היארעות מומים אלו.

קשר משמעותי נמצא רק לגבי naevus flammeus neonatorum, שהופעתו נמצאה קשורה במידת החשיפה לאלכוהול (במחצית השנייה של הטרימסטר הראשון – RR 1.14 95%CI 1.04-1.24 לגבי מספר מוגבר של משקאות ליממה, וסיכון מוגבר גם לגבי מספר מוגבר של אירועי שתייה התקפית או מספר מקסימלי של משקאות שנצרכו בבת אחת). נמצא גם קשר בין מום זה לבין מספר מוגבר של אירועי שתייה התקפית בכל תקופות ההיריון ועלייה במספר המשקאות הממוצע ליום בטרימסטר השני.

Naevus flammeus neonatorum הוא כתם לידה ורוד, המופיע על הצוואר, העפעפיים, הגלבלה והמצח. מקורו במום קפילרי, והוא מתמיד במהלך החיים. לא נמצא שיעור צריכת אלכוהול "בטוח" – כל חשיפה לאלכוהול נמצאה קשורה בהופעת מום זה.

לא נמצא קשר מובהק בין מידת החשיפה לאלכוהול לבין הופעתם של שאר המומים.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר

מקור:

Feldman et al.;Patterns of prenatal alcohol exposure and associated non-characteristic minor structural malformations: a prospective study, America Journal of Medical Genetics 2011 Dec;155A(12):2949-55.

נושאים קשורים:  היריון,  צריכת אלכוהול,  תסמונת האלכוהול העוברית,  מחקרים
תגובות