ethics

אתיקה: נוכחות עו"ד בבדיקה פסיכיאטרית בועדות רפואיות

וועדת האתיקה מטעם איגוד הפסיכיאטריה הגיעה פה אחד, אחר דיון מעמיק בנושא, לדעה שאין להתיר נוכחות עורך דין בבדיקה הרפואית

וועדת אתיקה של איגוד הפסיכיאטריה דנה בנושא נוכחות עורך דין בדיוני וועדות פסיכיאטריות של משרד הביטחון.
הנושא הועלה על ידי ד"ר אלכס כהן היושב בועדות משרד הביטחון ומשמש כחבר בוועדת האתיקה.

ועדה פסיכיאטרית (אילוסטרציה)

ועדה פסיכיאטרית (אילוסטרציה)


עמדת הוועדה
: וועדה האתיקה מטעם איגוד הפסיכיאטריה הגיעה פה אחד, אחר דיון מעמיק בנושא, לדעה שאין להתיר נוכחות עורך דין בבדיקה הרפואית.

ראוי להפריד בין הבדיקה הרפואית לבין הליך הוועדה כולו, שבו יכול עוה"ד, במידת הצורך, לומר את דברו ולייצג את הנבדק.

עמדת הוועדה היא שיש לשמר את האופי הבלתי אמצעי בכל בדיקה רפואית, ובוודאי בבדיקה הפסיכיאטרית, הרגישה במיוחד, ולשמר את יחסי האימון הבסיסיים בין הנבדק לרופא.

נוכחות עורך דין או כל גורם זר נוסף בבדיקה הפסיכיאטרית עלולה להשפיע על הבדיקה, ועל תוצאות הבדיקה.

עמדת הוועדת האתיקה של איגוד הפסיכיאטריה בישראל היא שגישה זו היא עקרונית ומתאימה לכל ועדה ו/או בדיקה פסיכיאטרית אחרת (לאו דווקא וועדה פסיכיאטרית מטעם משרד הביטחון).

נושאים קשורים:  ethics,  ועדת אתיקה,  נוכחות עורך דין,  ועדות רפואיות
תגובות
ד"ר הלפרן אליהו
27.03.2012, 20:12

אני פסיכיאטר היושב בועדות פסיכיאטריות מחוזיות הדנות בצווי-אישפוז ובהוראות אישפוז. אני מאד מסכים עם עמדת ועדת האתיקה. עו"ד נוכח במהלך כל הדיון, כולל בעת הבדיקה. יש עו"ד שמנסים להתערב במהלך הבדיקה כאילו שמדובר בחקירה ובעדות בבית משפט; נכון הוא שרוב עורכי הדין משתתקים כשקוראים להם לסדר. אף קורה לעתים, שנבדק פונה לעו"ד שיעזור לו להשיב או אפילו להשיב במקומו לשאלות חברי הועדה.
ברור שיש לרתום לעינין גם את היועצים המשפטיים שלנו.

שילה שמואל
02.04.2012, 21:43

נראה לי שיש להפעיל נוהל זה בכל מקרה של נוכחות עורך דין בוועדה רפואית. לאחר שסיים עורך הדין את טיעוניו יעזוב את חדר הוועדה לפני הבדיקה הרפואית
ד"ר שילה