סרטן המעי הגס

כריתת פוליפים מונעת תמותה מסרטן המעי הגס

בקרב מטופלים שעברו כריתת פוליפים במעי הגס שזוהו בהמשך כאדנומות, שיעור התמותה מסרטן המעי הגס היה נמוך מזה שבכלל האוכלוסייה

12.03.2012, 10:27

יש השערה ולפיה בדיקות קולונוסקופיה המבוצעות כבדיקות סקר תורמות למניעת תמותה מסרטן המעי הגס בשתי דרכים: זיהוי נגעים סרטניים בשלב מוקדם וכריתה של אדנומות שפירות. במחקרים לגבי בדיקות סקר הוכח כי זיהוי נגעים סרטניים בשלב מוקדם אכן קשור לירידה בתמותה.

אדנומה היא ממצא שכיח הרבה יותר בבדיקות אלו. מחקר NPSי(National Polyp Study) הדגים ירידה בהיארעות סרטן המעי הגס הקשורה לכריתת פוליפים במהלך קולונוסקופיה. מחקר זה הוא מחקר המשך, שבחן אם כריתת אדנומות אכן קשורה לירידה בתמותה עקב סרטן המעי הגס.

סרטן המעי הגס (אילוסטרציה)

סרטן המעי הגס (אילוסטרציה)

המחקר שהתנהל ב-7 מרכזים רפואיים, וכלל מעקב אחר כל המטופלים שעברו קולונוסקופיה וכריתה של פוליפים שזוהו בהמשך כאדנומות בשנים 1980–1990, ולא סבלו בעבר מאדנומה או מסרטן המעי הגס וכן לא נמצאה אצלם נטייה משפחתית לסרטן המעי הגס או למחלת מעי דלקתית.

המחקר כלל 2,602 משתתפים. חציון משך המעקב היה 15.8 שנים, ומשך המעקב המרבי היה 23 שנים. במהלך המעקב אותרו 1,246 מקרי מוות מסיבה כלשהי (48%). שיעור התמותה היה נמוך מהצפוי בקבוצה מותאמת על פי גיל, מין, ושנה קלנדרית של האוכלוסייה הכללית (סיכון יחסי 0.85, 95%CI 0.81-0.90).

אותרו 12 מקרי מוות מסרטן המעי הגס. בקבוצה מותאמת באוכלוסייה הכללית צפויים 25.4 מקרי מוות עקב סרטן המעי הגס, ומדובר בירידה משמעותית בסיכון היחסי (סיכון יחסי 0.47, 95%CI 0.26-0.80). הירידה בתמותה נמצאה גם לאחר יותר מ-10 שנות מעקב.

בהשוואה בין שיעור התמותה בקרב משתתפים שעברו כריתה של אדנומה לשיעור התמותה עקב סרטן המעי הגס בקרב 278 משתתפים שעברו כריתה של פוליפ היפרפלסטי, נמצאו שיעורי תמותה דומים (סיכון יחסי 1.2, 95%CI -.1-10.6). יש לציין כי בקבוצה זו אירע מקרה מוות אחד בלבד עקב סרטן המעי הגס, ולכן רווח הסמך גדול כל כך.

החוקרים מסכמים כי בהמשך למחקר קודם שבו נמצאה ירידה בהיארעות סרטן המעי הגס לאחר כריתת אדנומה במהלך בדיקת קולונוסקופיה, תוצאות מחקר זה מעידות על ירידה בתמותה. ירידה זו בתמותה היא תנאי הכרחי להמשך ההמלצה לבצע קולונוסקופיה כבדיקת סקר, עד לקבלת תוצאות מחקרים מבוקרים אקראית לגבי יעילותה של הבדיקה.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Zauber et al.; Colonoscopic Polypectomy and Long-Term Prevention of Colorectal-Cancer Deaths, N Engl J Med. 2012 Feb 23;366(8):687-96.

נושאים קשורים:  סרטן המעי הגס,  קולונוסקופיה,  אדנומה,  מחקרים
תגובות