ברכיתרפיה

FNAB למלנומה של הענביה – פרופיל בטיחות

FNAB למלנומה של הענביה היא פעולה בטוחה בהיבט של התפתחות זיהום ופיזור מקומי וגרורתי של הגידול

04.03.2012, 12:42

מלנומה של הענביה היא הגידול התוך-עיני הראשוני השכיח ביותר בגיל המבוגר. למרות התקדמות בטיפולים מקומיים, גרורות לכבד מופיעות ב-50% מהמקרים. ניתן כיום להעריך את הסיכוי לשליחת גרורות במקרים של מלנומה של הענביה, על-ידי לקיחת רקמה מהגידול הראשוני באמצעות fine needle aspiration biopsyי(FNAB) וביצוע Fluorescence in situ hybridizationי(FISH) לאפיון מולקולרי של הגידול. לא קיימים היום טיפולים ייעודיים לגידולים בעלי אופי שונה (אגרסיביים יותר לעומת אגרסיביים פחות או כאלה ששולחים גרורות לעומת אלה שפחות), אך חשיבות הבדיקות המולקולריות מרקמת הגידול הראשוני גבוהה לצורך הבנת הביולוגיה של גידולים אלו, במטרה למצוא טיפולים מותאמים אישית בעתיד. מחקר זה שם לו למטרה לבדוק את הפרופיל הבטיחותי (מקומי וסיסטמי) של FNAB דרך הלובן (transscleral) שבוצע בעת ביצוע ברכיתרפיה עם יוד 125 למלנומה של הענביה.

במחקר רטרטוספקטיבי זה השתתפו 170 חולי מלנומה של הענביה שעברו FNAB בעת ביצוע ברכיתרפיה בין השנים 2005 ל-2010 והיו במעקב במשך שנה אחת לפחות. משך המעקב היה שנה עד 6 שנים (ממוצע של 2.7 שנים). ניתן היה להפיק חומר רקמה ולבצע בדיקת FISH מביופסיות שנעשו לגידולים שגובהם פחות מ-3 מ"מ, בין 3 ל-5 מ"מ ויותר מ-5 מ"מ ב-53%, 68% ו-91% מהמקרים, בהתאמה.

לא נצפה בתקופת המעקב אף מקרה של אנדופטלמיטיס, של הזרעה של תאי גידול בארובה או של כשל של טיפול מקומי. אצל שלושה חולים התפתחה היפרדות רשתית רגמטוגנית, אולם החוקרים הסיקו כי לא קיים קשר ישיר בין ההיפרדות לפעולת ה-FNAB, אלא לדעתם ההיפרדות נגרמה בשל שינויים החלים בגידול כתוצאה מההקרנות. אצל 14 חולים הופיעו גרורות, אצל 8 מהם נמצאה בגידול הראשוני מונוזומיה 3, אצל 2 דיזומיה 3, אצל אחד טריזומיה 3 וב-3 מקרים לא התקבל מספיק חומר לצורך ביצוע FISH. על פי עקומת קפלן-מאייר קצב שליחת גרורות ב-5 שנים עמד על 13%.

FNAB למלנומה של הענביה בזמן ביצוע ברכיתרפיה עם יוד 125 הוא טיפול בטוח בהיבט של התפתחות אנדופטלמיטיס ובהיבט פיזור מקומי/גרורתי. היפרדות רשתית רגמטוגנית היא סיכון באוכלוסייה צעירה (במקרים אלו הזגוגית טרם נפרדה), היא משנית לטיפול בהקרנות וככל הנראה אין לה קשר ישיר לביצוע ה-FNAB. קצב שליחת גרורות (13%) משוער אינו שונה מזה שדווח ב-Collaborative Ocular Melanoma Study לגידולים באותו גודל שעברו ברכיתרפיה ללא FNAB.

ערך: ד"ר דידי פביאן

מקור:

Multi-Year Follow-up of Fine-Needle Aspiration Biopsy in Choroidal Melanoma: McCannel TA et al., Ophthalmol. 2012 Jan 6. [Epub ahead of print].

נושאים קשורים:  ברכיתרפיה,  מלנומה של הענביה,  FNAB,  מחקרים
תגובות