דיכאון

איך מטפלים בדיכאון?

במחקר שהשווה בין טיפול בפסיכותרפיה, טיפול תרופתי וטיפול בפלסבו כטיפול בדיכאון מג'ורי באוכלוסייה עירונית מגוונת נמצא כי הטיפול בפלסבו היה יעיל כמו שני הטיפולים האחרים

04.03.2012, 10:51

מחקר זה שנערך בפנסילבניה, ארה"ב, בחן את השפעתן של שלוש שיטות טיפול שונות לטיפול בדיכאון מג'ורי – טיפול בפסיכותרפיה, טיפול תרופתי או טיפול בפלסבו. המשתתפים גויסו באמצעות פרסומים בעיתונות, בתחבורה ציבורית, וכדומה. נכללו 156 משתתפים שאובחנו כסובלים מדיכאון מג'ורי (MDD) ונמצאו בעלי ציון גבוה מ-14 במדד Hamilton Rating Scale for Depressionי(HRSD).י41% מהמשתתפים היו גבריםֿ, 52% בני מיעוטים, ו-76% בעלי רמת הכנסה נמוכה (מתחת ל-30,000 דולר בשנה).

לאחר שנבדקו פעמיים על מנת לוודא כי הם אכן עונים לקריטריונים, המשתתפים חולקו אקראית לשלוש קבוצות. קבוצה אחת טופלה ב-Supportive Expressive psychotherapyי(SET) – טיפול פסיכודינמי קצר מועד, שכלל שני מפגשים שבועיים של 45 דקות בארבעת השבועות הראשונים ומפגש שבועי אחד במשך 12 שבועות נוספים. הטיפול בוצע על-ידי מטפלים בעלי ניסיון של 10 שנים לפחות בטיפול בשיטה זו.

קבוצה נוספת טופלה בטיפול תרופתי. הטיפול הוחל ב-sertaline (השייך לקבוצת SSRI) במינון של 50 מ"ג, תוך העלאה הדרגתית של המינון עד 200 מ"ג במשך 4 שבועות, כתלות בתופעות הלוואי. משתתפים שלא הגיבו לטיפול עד שבוע 8 הועברו לטיפול ב-venlafaxine (השייך לקבוצת SNRI) במינון של 37.5 מ"ג תוך העלאה הדרגתית במינון עד 375 מ"ג.

הקבוצה השלישית טופלה בפלסבו, וגם לה בוצעה העלאה הדרגתית במינון. משתתפים בקבוצה זו שלא הגיבו לטיפול עד שבוע 8 הועברו לטיפול בפלסבו מסוג אחר, שוב, תוך העלאת מינון הדרגתית.

תגובה לטיפול בשבוע 8 הוגדרה כציון נמוך מ-12 או ירידה של 50% בציון הבסיסי במדד HRSD. בשבוע 16 הוגדרה תגובה כציון מתחת ל-9 או ירידה של 50% וכן ציון של מתחת ל-12. רמיסיה הוגדרה כירידה של הציון במדד HRSD מתחת ל-8, וחוסר התאמה לקריטריונים לאבחנת MDD.

35% מהמשתתפים הפסיקו את השתתפותם במחקר לפני סיום הטיפול – 40% בקבוצת הטיפול התרופתי, 40% בקבוצת הפלסבו ו-23.5% בקבוצת SET.

כל הטיפולים הובילו לשיפור מובהק, כלומר לירידה בציון במדד HRSD במשך הזמן. קצב השיפור היה דומה בשלוש הקבוצות. כלומר, נראה כי הן הטיפול התרופתי והן טיפול SET לא היו יעילים יותר מאשר טיפול בפלסבו.

בבחינת קבוצות מטופלים שונות נמצא כי בקרב גברים בני מיעוטים טיפול SET הביא לשיפור מהיר יותר במצבם, הן בהשוואה לטיפול תרופתי והן בהשוואה לטיפול בפלסבו. בקרב גברים לבני עור, השיפור המהיר ביותר חל בעת טיפול בפלסבו. בקרב נשים בנות מיעוטים היה קצב השיפור דומה בכל שיטות הטיפול. בקרב נשים לבנות עור טיפול תרופתי וטיפול SET הובילו לשיפור מהיר יותר מאשר טיפול בפלסבו. התחשבות במצב כלכלי וברמת ההשכלה לא שינתה את התוצאות.

שיעורי התגובה לטיפול ושיעור הרמיסיה היו דומים בשלוש קבוצות הטיפול השונות.

החוקרים מסכמים כי באוכלוסייה עירונית של חולי MDD לא נמצא יתרון לאף אחת משיטות הטיפול על פני פלסבו. יש לבצע מחקרים נוספים באוכלוסייה מגוונת על מנת לבחון את השפעות הטיפול הייחודיות ואת הצרכים הייחודיים בכל קבוצה.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Barber et al.; Short-term dynamic psychotherapy versus pharmacotherapy for major depressive disorder: a randomized, placebo-controlled trial, J Clin Psychiatry. 2012 Jan;73(1):66-73

נושאים קשורים:  דיכאון,  SSRI,  פסיכותרפיה,  SNRI,  מחקרים
תגובות