היריון

טיפול בתת-פעילות של בלוטת התריס בהיריון לא הוביל לעלייה ב-IQ של היילוד

המחקר בחן את השפעת הטיפול ב-levothyroxine במהלך ההיריון לנשים שאותרה אצלן תת-פעילות של בלוטת התריס. לא נמצא הבדל ברמת ה-IQ בין ילדים שאמהותיהם טופלו, לבין ילדים שאמהותיהם לא טופלו.

22.02.2012, 15:41
בלוטת התריס (אילוסטרציה)

בלוטת התריס (אילוסטרציה)

הפרשה של הורמון בלוטת התריס מתחילה אצל העובר רק 18–20 שבועות לאחר תחילת ההיריון. על פי מחקרים בבעלי חיים, עד לשלב זה העובר תלוי ב-thyroxineי(T4) שבדם האם לצורך גדילה והתפתחות, כולל הבשלה של מערכת העצבים המרכזית. יוד הוא מרכיב חיוני לייצור T4, ובאוכלוסיות שבהן קיים חסר יוד נמצא שיפור קוגניטיבי בקרב ילדים לאחר מתן תוספי יוד לפני ההיריון.

תואר קשר בין רמת TSH גבוהה אצל נשים הרות לבין ליקוי בהתפתחות הקוגניטיבית של היילוד. לפיכך הועלתה השערה כי בדיקת סקר לתפקוד בלוטת התריס בקרב נשים הרות עשויה להיות מוצדקת.

המחקר כלל 21,846 משתתפות מ-10 מרכזים רפואיים בבריטניה ובאיטליה. 10,924 נשים הוקצו אקראית לקבוצת בדיקות הסקר. הנשים עברו במהלך ההיריון (לפני שבוע 15 להיריון) בדיקה של רמות TSH ו-T4, ותוצאה חיובית (המתאימה לתת-תפקוד של בלוטת התריס) הוגדרה כרמת TSH מעל אחוזון 97.5 או רמת T4 מתחת לאחוזון 2.5 (או שניהם). נשים בקבוצת הסקר שנמצאו חיוביות לתת-תפקוד של בלוטת התריס טופלו ב-levothyroxine במהלך ההיריון.

10,922 נשים הוקצו אקראית לקבוצת הביקורת. גם בקבוצה זו נלקחו דגימות דם לרמת TSH ו-T4, אולם דגימות אלו נשמרו בהקפאה ונבדקו רק לאחר הלידה, והנשים לא קיבלו כל טיפול במהלך ההיריון.

ילדיהן של המשתתפות שנמצא אצלן תת-תפקוד של בלוטת התריס עברו בדיקת IQ בגיל 3 שנים, על פי Wechsler Pre-school and Primary Scale of Intelligence. הבדיקה בוצעה על-ידי פסיכולוגים שלא היו מודעים לקבוצה שאליה הוקצתה האם.

תת-תפקוד של בלוטת התריס נמצא אצל 4.6% מהנשים בקבוצת הסקר ואצל 5.0% מהנשים בקבוצת הביקורת. חציון הזמן שבו הוחל טיפול ב-levothyroxine היה שבוע 13 ו-3 ימים להיריון. בדיקת IQ הושלמה ל-78.2% מהילדים שאצל אמם נמצא תת-תפקוד של בלוטת התריס בקבוצת הסקר ול-73.3% מאותם ילדים בקבוצת הביקורת.

לא נמצא הבדל מובהק ברמת ה-IQ בין ילדים לאמהות שאובחן אצלן תת-תפקוד של בלוטת התריס במהלך ההיריון בקבוצת הסקר, לבין ילדים לאמהות אלו בקבוצת הביקורת. רמת ה-IQ הממוצעת של הילדים בקבוצת הביקורת הוגדרה כ-100.0. רמת ה-IQ הממוצעת של הילדים בקבוצת הסקר הייתה 99.2 (P=0.40).  לא נמצא הבדל מובהק גם בשיעור הילדים שרמת ה-IQ שלהם היתה מתחת ל-85 נקודות בכל קבוצה.

החוקרים מסכמים כי התוצאות תומכות בהנחיות הנוכחיות, אשר אינן ממליצות על ביצוע בדיקת סקר לתת- פעילות של בלוטת התריס במהלך ההיריון, מכיוון שאינן מצביעות על השפעה שיש לטיפול בתת-פעילות של בלוטת התריס בשבועת 12–13 להיריון.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Lazarus et al.;Antenatal Thyroid Screening and Childhood Cognitive Function, N Engl J Med. 2012 Feb 9;366(6):493-501.

נושאים קשורים:  היריון,  IQ,  בלוטת התריס,  תת תריסיות,  T4,  TSH,  מחקרים
תגובות
 
ד"ר צמח איזנשטיין
28.02.2012, 13:03

הכתבה הביאה את תמצית המאמר אך התעלמה ממאמר המערכת הבקורתי אודותיו שמונה 3 סיבות אפשריות עיקריות להעדר הטבה ע"י הטיפול בתירוקסין: א.לנשים שטופלו היתה תת תריסיות קלה ביותר עם TSH חציוני של 3.8 בלבד בבריטניה ו 3.1 באיטליה. בעבודה קודמת בה נמצא IQ נמוך ב 4 נק' בגיל 7-9, TSH האימהות בטרימסטר שני היה 13.2 . ב. תלותו של העובר בתירוקסין אימהי היא בטרימסטר ראשון ואז הטיפול חשוב להתפתחות המוחית. בטרימסטר שני הוא מיצר ומפריש אלטרוקסין בעצמו ואילו הטיפול בעבודה זו החל מאוחר
בשבוע 13 ו 3 ימים חציוני כך שלא צפויה לו השפעה. ג. IQ בגיל 3 הינה בדיקה גסה ואינה רגישה מספיק להעריך התפתחות מוחית. לסיכום, העבודה מראה שאין תועלת בתירוקסין לגבי IQ מטרימסטר 2 ואילך במקרים גבוליים מאוד של תת תריסיות.
אינה שוללת תועלת בטיפול מתחילת הריון בנשים עם TSH גבוה יותר גם לגבי IQ וגם לגבי מדדים רגישים יותר.
מאמר המערכת: NEJM 2012 366:562-3