הספקטרום האוטיסטי

משקל נמוך בלידה הוא גורם סיכון לאוטיזם

נמצא כי משקל נמוך יותר בלידה מצביע על סיכון גבוה יותר למאפיינים אוטיסטיים אצל זוגות של תאומים לא זהים

20.02.2012, 08:37

הפרעת הספקטרום האוטיסטי (ASD) היא הפרעה נוירו-התפתחותית עם אטיולוגיה מורכבת. אמנם יש הוכחות חזקות לתפקידם הבסיסי של גורמים גנטיים בהפרעה זו, אך גם גורמי סיכון סביבתיים נקשרו אליה.

מחקר זה נעשה במתכונת של ניסוי תאומים מבוקר, כדי לחקור משקל נמוך בלידה כגורם סיכון ל-ASD. החוקרים בחנו דגימה מבוססת אוכלוסייה של 3,715 זוגות תאומים מאותו מין שהשתתפו במחקר התאומים, ילדים ומתבגרים (CATSS), בשבדיה.

משקל נמוך בלידה (אילוסטרציה)

משקל נמוך בלידה (אילוסטרציה)

ASD הוערך באמצעות ריאיון מובנה עם ההורים, לצורך מיון של ASD ושל הפרעות התפתחותיות קשורות, בהתבסס על קריטריון DSM-IV. משקל בלידה התקבל מנתוני לידה מתועדים של מרשם הלידה הרפואי השבדי.

מתוך זוגות תאומים דיסקורדאנטים הסובלים מ-ASDי(34 זוגות), תאומים במשקל נמוך יותר בלידה היו בעלי סבירות של יותר מפי 3 להתאים לקריטריון עבור ASD, בהשוואה לתאומים ששקלו יותר בלידתם [יחס סיכון (OR)י3.25].

ניתוח המשקל בלידה כגורם סיכון מתמשך הראה ירידה של 13% בסיכון ל-ASD עבור כל עלייה של 100 גר' במשקל בלידה (78 משתתפים). ניתוח ההשפעה של משקל בלידה על תסמיני ASD בכלל אוכלוסיית הניסוי (שמרביתה לא סבלה מ-ASD) הצביע על קשר חלש, שהתבטא בכך שעל כל 100 גר' של עלייה במשקל בלידה, הייתה צפויה ירידה של 2% בחומרת ה-ASD, כפי שהוערכה באמצעות ערכי אוטיזם-טיקים, הפרעת קשב וריכוז (ADHD) ומאגר מחלות נלוות אחרות (A-TAC) בדגימה כולה.

החוקרים הסיקו כי הנתונים מתאימים להשערה שמשקל נמוך בלידה תורם לסיכון ל-ASD, ולכן, למרות חשיבותם הרבה של גורמים גנטיים, השפעה שאינה גנטית הקשורה למשקל בלידה, עלולה להוביל  להתפתחות ASD .

מקור:

Lower birth weight indicates higher risk of autistic traits in discordant twin pairs: Losh M. et al., Psychol Med. 2011 Dec 2:1-12. Advance Online Publication.

נושאים קשורים:  הספקטרום האוטיסטי,  משקל לידה נמוך,  מחקרים
תגובות