דיכאון

ההשלכות של טיפול בעיוור על נטל טיפולי ודיכאון

במחקר זה נמצא כי עיוורון חמור יותר מגדיל את הנטל הטיפולי ואת הדיכאון של המטפלים

07.02.2012, 20:55

נטל טיפולי מוגדר כאי-נוחות פיזית, פסיכולוגית, כלכלית וחברתית, הנחווית על-ידי מטפל. יש בספרות עדויות לכך שנטל טיפולי הוא גורם סיכון בלתי תלוי לתמותה באוכלוסייה המבוגרת בקרב מי שמטפלים בבני זוגם. נמצא גם קשר בין נטל טיפולי לבין התפתחות דיכאון. מרב הידע בנושא לקוח מהערכות של מטפלים בחולים הסובלים ממחלות נוירולוגיות פרוגרסיביות, דוגמת אלצהיימר ופרקינסון. במרוצת השנים בוצעו מחקרים רבים בתחום, ופותחו כלי מדידה לצורך הערכת מידת הנטל הטיפולי.

בתחום רפואת העיניים יש ידע מועט בלבד בכל הקשור לנטל הטיפולי ולקשר לדיכאון אצל מטפלים בעיוורים (עיוורון על פי המוגדר בחוק). מחקר זה בחן את מידת הנטל הטיפולי ואת היארעות הדיכאון בקרב מטפלים בעיוורים בדרגות עיוורון שונות.

במחקר השתתפו כ-522 מטפלים מ-Rampur, הודו, התומכים בקרובי משפחה עיוורים. חדויות הראייה של המטופלים נעו בין 6/60 בעין הטובה לעיוורון מוחלט (no light perceptionי- NLP), והשתתפו רק מטפלים של מטופלים שזו הייתה הנכות היחידה שלהם. המטפלים ענו על כמה שאלונים. הנטל הטיפולי נמדד באמצעות ה-Burden Index of Caregiversי(BIC) ודיכאון הוערך באמצעות ה-Center for Epidemiologic Studies Depression scale.

נמצא כי מטפלים בעיוורים ברמת ראייה של NLP סובלים מנטל טיפולי גבוה יותר בהשוואה למטפלים בעיוורים שהראייה שלהם טובה יותר. משך הטיפול (שעות ביום) ומידת אינטנסיביות הטיפול נמצאו קשורים ל-BIC גבוה (P<0.01). היארעות דיכאון אצל מטפלים גדלה ככל שהראייה של המטופל הייתה פחות טובה: 16% עבור מטפלים בעיוורים עם ראייה של 6/60 ו-48% אצל אלה המטפלים בעיוורים עם ראייה של NLPי(P<0.01). מדדים בלתי תלויים שנמצאו קשורים להתפתחות דיכאון במקרים אלו כללו משך טיפול ארוך יותר, מידת האינטנסיביות של הטיפול, הכנסה נמוכה והיות המטפל הורה לילד עיוור מטופל (P<0.01).

החוקרים הסיקו כי חומרת העיוורון של המטופל קשורה למידת הנטל הטיפולי שממנו סובלים המטפלים. רמת עיוורון חמורה יותר הצריכה עזרה אינטנסיבית יותר וממושכת יותר, שני מדדים שנמצאו בקורלציה עם התפתחות נטל טיפולי אצל המטפלים. שני מדדים אלו, נוסף להכנסה נמוכה וקשר של הורה מטפל וילד מטופל, נמצאו כמגבירים גם דיכאון אצל המטפלים. חשובה המודעות בקרב רופאי עיניים לקיום נטל טיפולי ודיכאון אצל מטפלים בעיוורים לצורך זיהוי מצבים אלו והתערבות מוקדמת במידת הצורך.

ערך: ד"ר דידי פביאן

מקור:

Burden and Depression in the Caregivers of Blind Patients in India: Braich. PS et al., Ophthalmol. 2011 Oct 27. [Epub ahead of print].

נושאים קשורים:  דיכאון,  עיוורון,  נטל טיפולי,  מחקרים
תגובות