דעות

שעון הנוכחות: חייבים להפיג את החששות

ההצהרות השונות שאנו שומעים בעת שהחתמת השעון נכנסת לתוקפה מעידות שקיימות פרשנויות שונות לסעיף שעון הנוכחות בהסכם

גילוי נאות: אני מאלה התומכים בקבלת הסכם העבודה החדש. אני מאמין שהסכם אוגוסט 2011 הוא הישג עבור מרבית הרופאים בישראל, ובפרט רופאי הפריפריה, מקצועות המצוקה והמתמחים. נוסף לכך, ככל שהעמקתי יותר בנושא תדמיתנו בציבור, כך נטיתי יותר לקבל גם את הרכיב החדש במערכת היחסים עם המעסיקים - שעון רישום שעות העבודה.

נציגיי בהר"י דאגו להרגיע אותי שהדבר ייעשה ב"חכמה וברגישות", מבלי לפגוע בכבודם של הרופאים, ותוך הבנה שהרפואה היא מקצוע שלא ניתן למדוד אותו בהעברת כרטיס פשוטה כמו עבודת משמרות במפעל. הרי מלאכתו של רופא אינה מסתכמת ב"כניסה ויציאה" ממקום העבודה. כמו פרקליט או שופט, גם הוא יושב בבית או בספריה ציבורית, מכין חומר, אוסף ספרות מקצועית, משתתף בכנסים מדעיים, בישיבות עם עמיתים למקצוע, בוועדות ציבוריות וכדומה.

לכן נדהמתי כשקיבלתי את ההנחיות החדשות ובהן הודעה על שימוש בטכנולוגיה חדשה של שידור סלולרי המופעל באמצעות "קבלן משנה" שינטר את מיקומנו בעזרת GPS. מעולם לא חלמתי שבעת עבודתי כרופא ילווה אותי "אח גדול" אורווליאני שיעקוב אחרי מקום הימצאי. אישית, אני מאמין בשיטת הכבוד (Honor system). אם שלטונות מס הכנסה בארה"ב מוכנים לקבל הצהרת הון מכל אזרח, מדוע לא יקבלו המעסיקים דיווח עצמאי של שעות העבודה מ-99.8% רופאים הגונים שרואים בעבודתם מלאכת קודש ולא מנסים להערים על המערכת?

ככל שהעמקתי לחקור התברר לי שיש פרשנויות שונות לגבי ההסכם. לדוגמה, בתי חולים מסוימים דורשים לעצמם את הזכות לאשר לכל רופא בנפרד את סוג פעילותו מחוץ ל"קמפוס". דרישה כזו פירושה הגברת מוטת השליטה של המעסיקים על עבודת הרופאים והצרת "גבולות הגזרה" המקצועיים. האם זאת הייתה כוונת ההסכם?

בד בבד עם ההיערכות ליישום סעיף השעון, נשמעות באמצעי התקשורת טענות של מנהלי בתי חולים על כך שרופאים בכירים עוזבים את המערכת הציבורית לטובת הרפואה הפרטית. האם יצירת אקלים חשדני של מעקב ממרומי הלוויין ימנע זליגה של רופאים לקליניקות ובתי החולים פרטיים? האם על ידי שכירת שירותים של חברת פיקוח חיצונית אפשר להבטיח את נאמנות הרופאים למקום עבודתם?

ההצהרות הסותרות שאנו שומעים בעת שהחתמת השעון נכנסת לתוקפה מעידות שקיימות פרשנויות שונות לסעיף בעייתי זה. במקום לכפות הר כגיגית צריך לשבת ולהגיע להסכמות לגבי יישום ההסכם ובכך להפיג את החששות ואת תחושת העלבון הקשה מצד מרבית הרופאים במערכת הציבורית.

נושאים קשורים:  דעות,  הרפואה הציבורית,  הסכם קיבוצי,  שעון נוכחות
תגובות
אהרון תומר
06.02.2012, 21:05

אני סבור כי יש להתנגד מאוד למעקב נוכחות במיוחד לגבי רופאי בתי החולים- שהם הם המעורים ברפואה האקדמית ונושאים בעול קידומה, יישומה והוראתה,
דבר הכרוך בהשקעת זמן רב בקריאה ועדכון תמידיים, וכמובן בהכנת חומר להוראה ומחקר– כל זאת ע"ח הזמן החופשי. פקידים או טכנאים אינם נושאים בעול זה ואינם נדרשים לכך.
לכן, לא נראה כלל שיש להפוך את הרופאים שהם אקדמאים לכל דבר – לקטגוריה של שכירי יום.

באוניברסיטאות כל העובדים מחתימים כרטיס למעט הסגל האקדמי.
בארה"ב אף במערכת הממשלתית הביוקראטית ביותר של ה- VA-Hospitalsשם גם הפסקת הצהריים מתחילה ומסתיימת בצפירה רמה לכולם - אין הרופאים מחויבים ברישום ומעקב נוכחות. כלומר מכבדים את הרופא כישות עצמאית אקדמית הנוטלת אחריות ומבצעת אותה – ללא פיקוח מנהלי. יש כמובן פיקוח מקצועי של ראש החטיבה - אך לא מנהלי כמו לפקידים או טכנאים.

אני מאוד חושש כי עתה שהמערכת מתחקה אחר זמנו של הרופא, תוך התחשבנות גם על דקות, ואין היא מתגמלת אותו אלא על זמן נוכחותו בפועל בתחום הגיאוגרפי של בית החולים, יביא הדבר לפגיעה במוטיבציה וביכולת של הרופא האקדמאי לעסוק הן בעדכון הידע הרפואי, כולל ספרות, מפגשים וועדות, והן בהכנה הנדרשת להוראה ומחקר.
ללא ספק תביא גישה זו של micromanagement לירידה הדרגתית במעמדו של מקצוע הרפואה בארץ, במוטיבציה לעבודה ובאיכות השירות הניתן.

פרופ' אהרון תומר

דר' שחר
06.02.2012, 21:54

ברוח מכתבו של דר' רשף, אפתח גם אני בגיולי נאות: אני סבור שההסכם שנחתם היה הסכם כניעה מוחלטת מול האוצר. ההסכם לא הייטיב את מצב השתכרות הרופאים ברופאה הציבורים, פרט אולי למקצועות שבמצוקה, וגם זאת לא באמת. המענקים שניתנו למתמחים שבחרו במקצועות אלה, מייד קוצצו ב-50% מס כאילו היו זכיה בלוטו.
יצאנו לשפר את השכר על העבודה שאנו עושים כבר עכשיו, לא כדי לעבוד משרה שלישית או רביעית תמורת משכורת של משרה אחת.
ההבטחה ליותר שכר תמורת יותר עבודה (שעות נוספות), נושא שהיה יריקה בפרצופינו מלכתחילה לאור מטרת המאבק הראשונית, מתמוססת לנג עיננו כאשר מגבילים את מכסת השעות הנוספות שיאושרו. ואז מה? אם לא תמלא את מסגרת שעות העבודה ביום מסויים - תיקנס במשכורתך, אבל, אם ביום אחר תעבוד שעות נוספות - במקרה הטוב זה יכסה על השעות שהחסרת, ובמקרה הסביר, זה לא ייספר לכלום - לא לשעות רגיולת ולא לשעות נוספות כי לבית החולים לא יהיה סל תקציבי לשלם עבור השעות הנוספות.

ואם כבר הזכיר דר' רשף שופטים ועו"ד, אשמח להחתים שעון נוכחות מיד אחרי כבוד נשיאת בית המשפט הגב' בייניש, או אחרי נשיאת בית הדין לעבודה.

וכהמשך ישיר להשוואה עם השופטים, אך בעניין אחר משעון הנוכחות:
האם עלה בדעת מישהו לתבוע על רשלות מקצועית שופט בית משפט שלום שבית המשפט המחוזי או העליון הפכו את החלטתו? אם תישאלו שופט כלשהו, הוא מיד יתקומם על עצם הרעיון. יש להם שיקול דעת, ויכולים לטעות. ומה איתנו הרופאים, אם אנחנו טועים בשיקול דעת? נזק גופני כלשהו חמור יותר יותר מנזק שיפוטי? כבר נמצאו בעולמינו מקרים של הוצאות להורג, בהחלטת שופט (!!) שנמצאו אח"כ כטעויות. אף שופט לא הואשם ברשלנות מקצועית. היו אנשים שבילו בכלא על לא עוול בכפם. נכון שניתן לתבוע פיצויים מהמדינה, אבל מה עם השופט שטעה בפסק הדין? אין לו כל אחריות אישית לעניין?
מדוע לא יכול אותו הכלל על הרופאים?
למזלי לא הייתי בצד הטועה עדיין, אך לאור התנהגות בתי המשפט אני מתגונן על ימין ועל שמאל, מאשפז אנשים שהיו יכולים ללכת הביתה, מבצע בדיקות שלדעתי מיותרות, כדי ששמא יגלו משהו שבגינו היה ניתן לתבוע אותי על רשלנות. לא זו הרפואה אותה הייתי רוצה להעניק למטופלי, אך זו הרפואה שהשופטים כופים עלי. אולי הגיע הזמן להשוות את תנאינו ואחריותינו עם השופטים?

דר ראול גינסברג
06.02.2012, 22:53

אני מסקים שהרופאים לא צרכים לחתום נוחחות בכלל ההשבוע לאסקולף הספציפית שמאחד את כל הרופאים ללא הבדל של מומחיות מקום עבודה או מדינה איפו הרופאים נמצאים:הרופאים יאשו את הכל כדי לרפה את החולה ללא זמן מוגדר יום או בלי בלי לישון בלי לפסיק> איך אפשר לחשוב שהרופא יאזוב לרגע את החולה בלי לאסות את הכל כדי לבריא אותו אפשר לחשבות את עבודתו של הרופא למיקצאות אחרות? למשל פקידים של משרד האוצר? אר של בנק של מעבדות או של פיזיוטרפיסת ורנטגן? בגלל זה אין לבקש וללחוץ אל הרופאים לחתום נוחחות כי אין מחשיר שיכול לימדוד עבודתו של הרופא!!!!

ד"ר אבינועם צברי
06.02.2012, 22:59

"שעון נוכחות" - הוא חד סיטרי. המערכת תבדוק את הזמן בו הרופא נעדר ותוריד ו שעות אך תגביל את התשלום לרופא שיישאר מעבר לשעות העבודה.

נועם נטיף
07.02.2012, 00:40

יסביר לי מישהו מגדולי הר"י מה אינו נכון בתגובתו של ד"ר שחר ?

זוית אחרת
07.02.2012, 06:43

הסכמים נהוג לכבד, גם אם דעתך שונה, נקודת הפתיחה שלנו בפעם הבאה תהיה נמוכה יותר.

נכנה עצמנו "רופאים למען הרפואה הציבורית" ובציבור ניתפס מלכתחילה כאלו שלא מכבדים הסכמים ורצים לקליניקות הפרטיות...

ד"ר טרוגובוף
07.02.2012, 09:50

כרופא שכבר עובד רק בבי"ח ומעבר לשעות רגילות ללא תמורה כבר שנים, במקצוע במצוקה (פתולוגיה ופריפריה)בגלל חוסר כח אדם קבוע, ללא עבודה פרטית (אני מה שנקרא full timer), אני חותם על שעות הנוכחות ומחכה לראות מה יקרא בסבוף החודש. במידה ולא ישלמו את כל השעות שעבדתי בפועל אז פשוט לא יעבוד יותר מ-8 שעות ליום/40 שעות שבעויות. יש עודף שמועות על הנושא, אף אחד באמת יודע מה בידיוק יהיה, אז סבלנות. הגב, אפשר לחתום אםה כרטיס עבודה וחתימה דרך טלפון מזהה מיקומך רק בזמן ההפעלה ולא יותר, זה עוד לא big brother. לגבי עבודה אקאדמית לא אסור להוציא מעמרים ולהכין הרצאות בשעות נוספות בעבודה במחלקה, יש אינטרנט ו-PubMed.

מרדכי שניידר
07.02.2012, 12:24

לד"ר רשף-- ציינת שרוב הרופאים (99.8 אחוז)הינם הגונים וישרים.רוב הרופאים המכובדים, שכותבים או מתראיינים,טוענים כמוך.מעניין אם יש על כך נתונים אוביקטיבים.האם מישהו ממש בדק איזה אחוז מהרופאים עוזבים את ביה"ח מוקדם יותר?
(אני למשל חושב שהמספר שהבאת נמוך יותר)

דר' אבנר רשף
08.02.2012, 14:56

למרדכי שניידר:
א. אין זה מתפקידי לספק תעודות יושר לציבור הרופאים. נטל ההוכחה הוא על המעסיקים והפוליטיקאים שהכתימו אותנו ודרשו החתמת שעון כתנאי למילוי ההסכם. אני מקווה שאתה לא מציע להפעיל שירותי בילוש פרטי כחלק מההסכם.
ב. שים לב שבמאמר התייחסתי לפירוש שמנהלים מסויימים נותנים להסכם ולא לעצם החובה לדווח על שעות עבודה. יש כבר מנהלים שהכריזו שאינם מסכימים לפירוש של הר"י, לפיו גם פעילות חוץ-קמפוסית היא חלק מעבודת הרופא. לפי דעתם אתה צריך לעבור כל יום דה-קורטיקציה- שכח את החולים שלך ברגע שאתה יוצא משער בית החולים!

nehama shenberg
09.02.2012, 20:52

first let the ozar imlement what they promised like toranuyot mumchim menahalim and only than ask us to use the clock.
the ozar does not imlement half of what they promised so how can they ask to use the clock

ערן
10.02.2012, 12:08

לא מבין מה ההתנגדות הגדולה להחתמה?
הגעתם לבית חולים תעבירו כרטיס. יצאתם לספרייה, תעבירו כרטיס יציאה בתפקיד, חזרתם לבית חולים תעבירו כרטיס חזרה בתפקיד, יצאתם ללמד סטודנטים - יציאה בתפקיד, יצאתם לתת הרצאה , לכנס, יציאה בתפקיד, כניסה בתפקיד .. עד "שהאח הגדול" ישתגע ויתאשפז.... ואז תראו לו מזה החתמת כרטיס. אני רק מקווה שתיהיו בבית חולים כשהוא יגיע ולא בקליניקה הפרטית...
ורק שניהיה בריאים .