דלקת מפרקים שגרונית

אטנרספט משפר את איכות החיים הקשורה לבריאות של חולי דלקת מפרקים שגרונית, דלקת מפרקים פסוריאטית ופסוריאזיס

במחקר זה השוו החוקרים בין איכות החיים הקשורה לבריאות לפני טיפול באנטרספט לאיכות החיים אחריו בקרב חולי דלקת מפרקים שגרונית, דלקת מפרקים פסוריאטית ופסוריאזיס

09.02.2012, 11:56
דלקת מפרקים שיגרונית

מטרת הניסוי הייתה להשוות בין איכות חיים הקשורה לבריאות לפני טיפול באטנרספט (אנברל, וויאט, פייזר ישראל) לאיכות החיים אחרי הטיפול בקרב חולים בדלקת מפרקים שגרונית (RA) מתונה עד חמורה, דלקת מפרקים פסוריאטית (PsA) ופסוריאזיס, תוך שימוש בתצוגות ספיידרגראם®.

דלקת מפרקים שיגרונית

דלקת מפרקים שיגרונית (מקור: יוטיוב)

נותחו נתונים מניסויים מבוקרים אקראיים של אטנרספט בקרב חולי RA ,PsA ופסוריאזיס. איכות חיים הקשורה לבריאות הוערכה באמצעות שאלון קצר להערכת מצב הבריאות 36 (SF-36), על פי סיכום מרכיבים פיזיקליים (PCS), מנטליים (MCS) וערכי כל תחום. השוואות בתחילת הניסוי, ערכי הנורמה המתאימים לגיל ומין ושינויים בעקבות הטיפול בערכי תחומי הבריאות, כומתו באמצעות תצוגות ספיידרגראם® ומדד התפקוד הבריאותי SF-6D.

ערכי PCS ממוצעים בתחילת הניסוי היו נמוכים יותר מערכי נורמה המתאימים למין וגיל בקרב חולי RA ו-PsA, אך קרובים לערכים נורמטיביים בקרב חולי פסוריאזיס. ערכי MCS בתחילת הניסוי היו קרובים לנורמה בקרב חולי PsA אך נמוכים בקרב חולי RA.

טיפול באטנרספט הוביל לשיפור בערכי PCS ו-MCS, כמו גם בתחומים אינדנבידואליים של SF-36, בכל ההתוויות. ערכי SF-6D ממוצעים בתחילת הניסוי היו גבוהים יותר בפסוריאזיס מאשר ב-RA או PsA; שיפורים משמעותיים קלינית ב-SF-6D נצפו בכל שלוש אוכלוסיות החולים לאחר טיפול באטנרספט.

החוקרים הסיקו כי חולי RA ,PsA ופסוריאזיס הדגימו פרופילים ייחודיים של איכות חיים הקשורה לבריאות בתחילת הניסוי. טיפול באטנרספט היה קשור לשיפור בערכי PCS ו-MCS ובערכי תחומים אינדיבידואליים, בקרב חולי RA ,PsA ופסוריאזיס.

מקור:

Comparison of health-related quality of life in rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis and psoriasis and effects of etanercept treatment: Strand V. et al., Ann Rheum Dis. 2012 Jan 17. Advance Online Publication.

נושאים קשורים:  דלקת מפרקים שגרונית,  פסוריאזיס,  אנטרספט,  דלקת מפרקים פסוריאטית,  מחקרים