אימונולוגיה

Etanercept לטיפול בדרמטומיוזיטיס – מחקר ראשוני

במחקר מבוקר אקראית שכלל 16 משתתפים נמצא כי etanercept הוא טיפול נסבל היטב, וכי הוא מאפשר הימנעות מטיפול בסטרואידים או הפחתה במינונם

29.01.2012, 10:10

דרמטומיוזיטיס הוא תת סוג של מיופתיה דלקתית. הטיפול הראשוני במחלה הוא פרדניזון, אולם מטופלים רבים סובלים מחולשה הפוגעת בתפקודם למרות הטיפול. כמו כן, לפרדניזון (ולטיפולים אימונוסופרסיביים אחרים) תופעות לוואי רבות.

ל-TNF-α השפעה על הפתוגנזה של דרמטומיוזיטיס. Etanercept הוא מעכב של פעילות TNF-α ונמצא יעיל בטיפול בכמה מחלות אוטואימוניות - rheumatoid arthritis ,ankylosing spondylitis ,psoriatic arthritis.

במחקר זה נכללו משתתפים הסובלים מדרמטומיוזיטיס פעיל, שהוגדר על פי חולשה סימטרית של השרירים, פריחה אופיינית וממצאי מעבדה אופייניים (CK גבוה, מאפייני מיופתיה בבדיקת EMG וממצאים אופייניים בבדיקת MRI או בביופסיית שריר).

המשתתפים חולקו אקראית לשתי קבוצות – קבוצת הטיפול טופלה ב-etanercept (במינון של 50 מ"ג לשבוע) בהזרקה תת-עורית, וקבוצת הביקורת טופלה בפלסבו. במקביל בוצעה הפחתה הדרגתית במינון הפרדניזון, על פי המצב הקליני. המדדים שנבדקו כללו אירועים חריגים, משך הזמן עד לכישלון הטיפול (שהוגדר כהחמרה במצב הקליני מעבר לרמה מסוימת על פי הערכת הרופא או ירידה בכוח השרירים, החמרה שהובילה לפגיעה תזונתית או סיכון לאספירציה, ירידה בתפקודי הריאות וכן היעדר שיפור לאחר 12 שבועות טיפול) ומינון הפרדניזון שנדרש לאחר שבוע 24 לטיפול.

במחקר נכללו 16 משתתפים. 11 הוקצו לקבוצת הטיפול (3 חולים חדשים ו-8 שהיו עמידים לטיפול) ו-5 לקבוצת הביקורת (2 חולים חדשים ו-3 עמידים לטיפול). טווח הגילים היה 21–61 (43.64 בממוצע). מינון הפרדניזון הממוצע שניתן לחולים בתחילת המחקר היה 45 מ"ג ליממה בקבוצת המחקר ו-39 מ"ג ליממה בקבוצת הביקורת.

לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות מבחינת שכיחות תופעות הלוואי. 5 מטופלים בקבוצת הטיפול ומטופל אחד בקבוצת הביקורת פיתחו פריחה שהלכה והחמירה.

אצל כל משתתפי קבוצת הביקורת נכשל הטיפול. משך הזמן הממוצע עד לכישלון הטיפול בקבוצת הביקורת היה 125 יום. לעומת זאת, 5 מתוך 11 משתתפי קבוצת הטיפול הצליחו להפסיק לחלוטין את השימוש בפרדניזון. משך הזמן הממוצע עד לכישלון הטיפול ב-6 המטופלים הנותרים בקבוצת הטיפול היה 208 ימים.

חציון מינון הפרדניזון בקבוצת המחקר בשבועות 25–52 למחקר היה 1.2 מ"ג ליממה (טווח המינונים 0–31 מ"ג ליממה), לעומת חציון של 29.2 מ"ג ליממה בקבוצת הביקורת (טווח של 9.9–62.6 מ"ג ליממה). ההבדל בין הקבוצות נמצא מובהק סטטיסטית (p=0.02).

החוקרים מסכמים כי הטיפול בטוח ומאפשר להפחית את השימוש בסטרואידים, ולפיכך יש מקום למחקר נוסף בנושא.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Muscle Study Group, A Randomized, Pilot Trial of Etanercept in Dermatomyositis, Annals of Neurology 2011 Sep;70(3):427-36.

נושאים קשורים:  אימונולוגיה,  רפואת עור,  דרמטומיוזיטיס,  פרדניזון,  etanercept,  סטרואידים,  מחקרים
תגובות