סרטן המעי הגס

בדיקות סקר לסרטן המעי הגס – קולונוסקופיה אמיתית או וירטואלית

מחקר שהשווה בין שתי השיטות לביצוע בדיקת סקר מצא כי ההיענות לבדיקת CT colonography הייתה גבוהה יותר, אך קולונוסקופיה הובילה לאיתורם של יותר נגעים טרום סרטניים. שתי ההשפעות המנוגדות מבטלות זו את זו באופן כללי

28.01.2012, 20:12

הפרוגנוזה בסרטן המעי הגס תלויה בשלב אבחון הגידול הסרטני. בהולנד שיעור השרידות במשך 5 שנים בקרב מטופלים המאובחנים בשלב I של הגידול היה 94%, לעומת 8% בלבד בקרב מטופלים שאובחנו בשלב IV. רוב מקרי סרטן המעי הגס מתפתחים לאחר שלב טרום ממאיר ממושך.

נמצאו ראיות רבות לכך שבדיקות סקר מורידות את התמותה מסרטן המעי הגס, הן עקב גילוי מוקדם והן עקב איתור וכריתה של נגעים טרום סרטניים. הרגישות והסגוליות של בדיקת קולונוסקופיה ובדיקת CT colonography (קולונוסקופיה וירטואלית) הן דומות. קולונוסקופיה היא בדיקת הסקר המקובלת, ויתרונותיה הם יכולת לכריתה מיידית של נגעים טרום סרטניים (אדנומות) והאפשרות לבצעה לעתים רחוקות יחסית, שכן נמצא כי הסיכון להתפתחות סרטן המעי הגס נותר נמוך עד 10 שנים לאחר בדיקה שלילית (אם כי ההשפעה המגנה ברורה פחות לגבי סרטן בחלק הפרוקסימלי של המעי הגס, ותלויה יותר באיכות הבדיקה במקרים אלו). חסרונותיה של בדיקה זו הם הצורך בניקוי מעי מלא, והנטל הכרוך בבדיקה עצמה.

קולונוסקופיה (מקור: יוטיוב)

קולונוסקופיה (מקור: יוטיוב)

בדיקת CT colonography היא שיטה חלופית אפשרית. יתרונותיה הם פולשנות מינימלית וניקוי מעי מינימלי בלבד. חסרונותיה הם החשיפה לקרינה (אם כי קיימים כיום פרוטוקולים לביצוע הבדיקה במינון קרינה נמוך) והצורך לבצע קולונוסקופיה, לשם כריתת נגעים טרום ממאירים, במקרים שבהם מאותרים נגעים כאלה.

מחקרים שונים השוו בין שתי הבדיקות, אולם יעילותה של בדיקת סקר תלויה לא רק בשיעור המקרים המאובחנים אלא גם בשיעור ההיענות לביצועה. מחקר זה בחן את השילוב בין שני הגורמים.

8,844 משתתפים בני 50–75 מאזור אמסטרדם ורוטרדם בהולנד, שלא הוזמנו בעבר לביצוע בדיקת סקר לאיתור סרטן המעי הגס, חולקו אקראית לשתי קבוצות (ביחס של 2:1). לקבוצה אחת נשלחו הזמנות לביצוע קולונוסקופיה, ולקבוצה השנייה הזמנות לביצוע בדיקת CT colonography. החלוקה בוצעה כך שכל המשתתפים באותו משק בית הוזמנו לאותה בדיקה.

שיעור ההיענות לביצוע הבדיקה היה 22% עבור בדיקת קולונוסקופיה ו-34% עבור בדיקת CT colonography. שיעור ההיענות היחסי היה 1.56 (95%iCI 1.46-1.68, p<0.0001). שיעור ההשתתפות היה נמוך יותר בגיל מבוגר יותר ובקרב משתתפים במצב סוציואקונומי נמוך.

9% מהמשתתפים שעברו בדיקת CT colonography הופנו לביצוע קולונוסקופיה בשל איתור נגעים גדולים מ-10 מ"מ. 8% נוספים הופנו לבדיקת CT colonography נוספת לאחר שלוש שנים, ופחות מ-1% הופנו לבדיקה נוספת כעבור שנה וחצי בשל איתור נגעים בגודל 6–9 מ"מ.

נגעים נאופלסטיים אותרו אצל 8.7 מכל 100 משתתפים בבדיקת קולונוסקופיה, ואצל 6.1 מכל 100 משתתפים בבדיקת CT colonography (שיעור יחסי של 1.46,p=0.02 95%iCI 1.06-2.03). בחישוב על פי מספר המוזמנים לבדיקה, אותרו 1.9 נגעים עבור כל 100 מוזמנים לבדיקת קולונוסקופיה, ו-2.1 עבור כל 100 מוזמנים לבדיקת CT colonography (שיעור יחסי של 0.91, 95%iCI 0.66-2.03 p=0.56).

שיעור הסיבוכים היה זהה – סיבוכים חמורים ארעו אצל 0.2% מהמשתתפים בקבוצת הקולונוסקופיה ו-0.3% מהמשתתפים בקבוצת ה-CT colonography, שעברו קולונוסקופיה בהמשך.

החוקרים מסכמים כי יתרונה של בדיקת קולונוסקופיה הוא ביכולתה לזהות יותר נגעים טרום ממאירים, ואילו יתרונה של בדיקת CT colonography בשיעורי ההיענות הגבוהים. היתרונות למעשה מבטלים זה את זה, כך שיעילותן של שתי הבדיקות כבדיקות סקר דומה. לפיכך יש לבצע את ההחלטה על פי שיקולי עלות תועלת ונטל על המערכת הרפואית.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Stoop et al.;Participation and yield of colonoscopy versus non-cathartic CT colonography in population-based screening for colorectal cancer: a randomised controlled trial,Lancet Oncol. 2012 Jan;13(1):55-64

נושאים קשורים:  סרטן המעי הגס,  קולונוסקופיה,  CT colonography,  בדיקת סקר,  מחקרים
תגובות