ארגון הבריאות העולמי

רחיצת ידיים ושימוש בכפפות

מחקר תצפיתי בחן את השימוש בכפפות לטקס ואת היגיינת הידיים בקרב אנשי הצוות הרפואי, ומצא כי ההקפדה על רחיצת ידיים נמוכה יותר כאשר נלבשו כפפות. נוהג כזה עלול להוביל להעברת מזהמים

שימוש בכפפות מוריד את הסיכון להימצאות מזהמים על הידיים של אנשי הצוות הרפואי לאחר מגע עם מטופלים, ועקב כך גם את הסיכון להעברת מזהמים בין מטופלים.שימוש בכפפות אינו תחליף לרחיצת ידיים, שכן הכפפות אינן מבטלות את הסיכון להעברת מזהמים ועלולות לשמש וקטור להעברת מזהמים בפני עצמן, אם אינן מוחלפות בין מטופלים. הנחיות ארגון הבריאות העולמי (WHO) מתייחסות למצבים שבהם מומלץ להשתמש בכפפות, וביניהן הנחיות להחליף כפפות במעבר בין מטופלים שונים ולרחוץ ידיים לפני לבישת הכפפות ולאחר הסרתן.

רחיצת ידיים בקרב אנשי צוות רפואי (אילוסטרציה)

רחיצת ידיים בקרב אנשי צוות רפואי (אילוסטרציה)

מחקר זה הוא מחקר תצפיתי גדול שבוצע ב-56 מחלקות ב-15 בתי חולים באנגליה ובוויילס על מנת לאפיין את הרגלי השימוש בכפפות ואת הרגלי רחיצת הידיים בקרב אנשי צוות רפואי. המחקר התנהל באמצעות תצפיות שבהן נאסף מידע מאנשי צוות רפואי שונים (רופאים ואחיות) לגבי רחיצת הידיים ושימוש בכפפות בפרוצדורות בעלות סיכון גבוה או נמוך לזיהום (פרוצדורות בסיכון גבוה היו פרוצדורות אספטיות או כאלה שכללו מגע עם נוזלי גוף, ופרוצדורות בסיכון נמוך היו מגע עם מטופל או עם סביבתו), ובהתאם להנחיות ה-WHO.

בסה"כ נבחנו 7,578 מקרים שבהם היו דרושים אמצעי הגיינה של הידיים, אולם לא כל המקרים נכללו בניתוחי הנתונים כיוון שלא לגבי כולם כל המידG היה זמין (למשל – לא ניתן היה לצפות בכל המרכיבים כאשר הטיפול בוצע מאחורי וילון).

אנשי הצוות הרפואי השתמשו בכפפות ב-26.2% מהמקרים. שיעור השימוש בכפפות היה גבוה יותר ביחידות טיפול נמרץ. רופאים השתמשו בכפפות ב-4.5% מהמקרים בלבד, ואחיות השתמשו בכפפות ב-31.2% מהמקרים.

שימוש בכפפות נעשה ב16.7% מהמגעים בסיכון נמוך, אשר לגביהם למעשה לא קיימת התוויה קלינית לשימוש בכפפות. מאידך, לא נעשה שימוש בכפפות ב-21.1% מהמגעים בסיכון גבוה, שלגביהם יש התוויה קלינית לשימוש בכפפות.

שיעור רחיצת הידיים הכללי היה נמוך – שיעור רחיצת הידיים היה נמוך משמעותית כאשר נלבשו כפפות (41.4% לעומת 50% בכלל המקרים). ממצא זה היה תקף גם למגעים בעלי סיכון גבוה (44.0% כאשר נלבשו כפפות לעומת 58.5% כאשר לא נלבשו) וגם לפני המגע עם המטופל (29.7% כאשר נלבשו כפפות לעומת 40.1% כאשר לא נלבשו).

החוקרים מסכמים כי ישנם שני ממצאים עיקריים במחקר זה: ראשית, השימוש בכפפות נעשה במקרים רבים שלא בהתאם להנחיות ארגון הבריאות העולמי – כלומר, במקרים רבים אנשי הצוות הרפואי נמנעים משימוש בכפפות גם כשיש התוויה קלינית לכך, ולהיפך, משתמשים בכפפות כאשר אין התוויה לכך.

שנית, שימוש בכפפות הוביל לירידה משמעותית בשיעור ההיענות להנחיות לגבי רחיצת הידיים. נראה כי אנשי הצוות חשים בטעות כי הכפפות מעניקות הגנה מספקת.

לממצאים אלו עלולות להיות השלכות קליניות לגבי השליטה במזהמים כגון MRSA ואחרים. מחקר לגבי גורמים התנהגותיים ונפשיים הקשורים בשימוש בכפפות ורחיצת ידיים יוכל לסייע, לדעתם של החוקרים, בפיתוח התערבויות שישפרו את ההיענות להנחיות בנושא ההיגיינה.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Fuller et al.;“The Dirty Hand in the Latex Glove”: A Study of Hand Hygiene Compliance When Gloves Are Worn, Infection Control and Hospital Epidemiology, Vol. 32, No. 12 (December 2011), pp. 1194-1199

נושאים קשורים:  ארגון הבריאות העולמי,  כפפות,  רחיצת ידיים,  היגיינה,  WHO,  מחקרים
תגובות