חדשות

הר"י פרסמה נייר עמדה בנושא זכאותן של נשים לבדיקות טרום לידתיות

הר"י מתנגדת נחרצות להנחיה חדשה השוללת מנשים הזכאיות לבדיקות מי שפיר וסיסי שלייה את הזכות לבחור את הרופא שיבצע את הבדיקה

ההסתדרות הרפואית פרסמה נייר עמדה לקראת דיון בוועדת הכנסת לקידום מעמד האישה, ובו היא מביעה את התנגדותה להסדר החדש השולל את זכאותן של נשים הרות לבחור את הרופא המבצע בדיקת מי שפיר וסיסי שלייה, כך שנשים אלו נאלצות כעת (בניגוד למצב שהיה קיים עד לשינוי בהסדר) לממן מכיסן את מלוא עלות הבדיקה בסך כמה אלפי שקלים.

ההסדר החדש שנגדו יצאה הר"י פורסם על-ידי פרופסור יואל זולוטוגורה, מנהל המחלקה לגנטיקה קהילתית במשרד הבריאות. עניינו שינויים בביצוע ובמימון בדיקות טרום לידתיות לנשים הזכאיות להן. ההסדר נכנס לתוקף ב-1.10. על פי ההסדר, זכאותן לבדיקה של נשים הרות המעוניינות לבחור את זהות הרופא שיבצע בדיקת מי שפיר וסיסי שלייה תישלל, כך שהן ייאלצו כעת לממן מכיסן את מלוא עלות הבדיקה. ההסדר החדש קובע שמשרד הבריאות ישלם עבור ביצוע הבדיקות רק למוסדות שיתחייבו בכתב לבצע את כל התהליך ללא גביית תשלום נוסף מסוג כלשהו מהמטופלות המבצעות את הבדיקה.

בדיקה טרום לידתית (אילוסטרציה)

בדיקה טרום לידתית (אילוסטרציה)

הר"י הדגישה כי הסדר חדש זה משנה באופן מהותי את ההסדר החוקי שהיה קיים עד כה (על פי תקנות בריאות העם בדיקת מי שפיר מ-1980 וחוק ביטוח בריאות ממלכתי, 1994). ההסדר שהיה תקף עשרות שנים קבע שנשים הרות בנות יותר מ-35 שנים או נשים שיועץ גנטי קבע לגביהן שקיים סיכון המצדיק בדיקה פולשנית (מי שפיר/סיסי שלייה) זכאיות לבצע בדיקות אלו ללא עלות בכל מוסד רפואי המאושר על-ידי משרד הבריאות. הנשים הזכאיות גם חופשיות לבחור את הרופא שיבצע את הבדיקה תמורת תשלום נוסף הנגבה במוסדות המאפשרים זאת.

הר"י קובעת בנייר העמדה כי ההסדר החדש גורם לפגיעה קשה ובלתי חוקתית בזכות האוטונומית של הנשים ובזכותם של הרופאים הרלבנטיים לחופש העיסוק. ההסדר נעשה בחוסר סמכות, שכן הוא מבקש לשלול זכאות שנקבעה על פי חוק ולשנות את ההסדר החוקי הקיים מהקצה לקצה באמצעות הנחיה מנהלית בלבד שאינה מהווה חקיקת משנה.

להסדר הזה גם השלכות מרחיקות לכת בכל הקשור לתנאי עבודתם ומעמדם של הרופאים. "ההסדר גובש במחשכים מבלי שנשמעה עמדתה של ההסתדרות הרפואית בישראל", נאמר במסמך שהר"י הכינה. "הר"י היא הארגון היציג של הרופאים במדינה ובין תפקידיו המרכזיים קידום הרפואה הציבורית בישראל, אלא שההסדר נעשה בלי ששותפו בהכנתו הגורמים המקצועיים הרלבנטיים, לרבות האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה, החברה הישראלית לאולטרה-סאונד במיילדות וגינקולוגיה, החברה לרפואת האם והעובר, המועצה הלאומית למיילדות ומומחים בתחומי הניאונטולוגיה והגנטיקה. כל זאת בניגוד לכל סטנדרט התנהגות מקובל ובניגוד לחובת ההיוועצות החלה על משרד הבריאות בטרם ישנה סדרי עבודה בצורה כה בוטה".

עוד אומרת הר"י כי יחד עם האיגודים הרפואיים הנוגעים בדבר, היא פנתה לגורמים הרלבנטיים בבקשה לבטל לאלתר את ההסדר החדש או לכל הפחות להקפיא את כניסתו לתוקף, ולהורות על קיומה של היוועצות ראויה עם הגורמים המקצועיים הרלבנטיים, אלא שהבקשה לא כובדה.

נושאים קשורים:  חדשות,  משרד הבריאות,  האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולגיה,  דיקור מי שפיר,  סיסי שילייה,  החברה לרפואת האם והעובר,  החברה הישראלית לאולטרה-סאונד במיילדות וגינקולוגיה,  ההסתדרות הרפואית בישראל
תגובות